Naprej na vsebino

Brezplačna osnovna šola?

Če ravno so še počitnice, je čas, ko bodo osnovnošolci ponovno zakorakali v učilnice zelo blizu. Starši, ki še niso nakupili vsega potrebnega to počnejo zdaj, na kar tudi opozarjajo reklame v poštnem nabiralniku. Vedno se ob teh trenutkih vzpostavi vprašanje, kako je mogoče, da še preden otrok sploh vstopi v razred, starš zapravi 100 € in več, če je osnovno šolstvo v Sloveniji brezplačno?

Kaj zakon pravi o financiranju v osnovni šoli?

V 57 členu Ustave republike Slovenije je zapisano: »Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev.«. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) opredeljuje, da se osnovne šole financirajo iz državnega proračuna in lokalne skupnosti. Državni proračun (81. člen ZOFVI) poskrbi za izvedbo obveznega programa, dopolnilnega pouka, dodatnega pouka, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dveh ur interesnih dejavnosti na oddelek, programa šole v naravi, podaljšanega bivanja od prvega do petega razreda ter sredstva za izvedbo jutranjega varstva učencev prvega razreda, nabavo učil in učnih pripomočkov opredeljenih kot drobni inventar, potrošni material za pripravo in izvedbo pouka, stroške obveznih ekskurzij, oskrbo otrok s posebnimi potrebami v skladu z odločbo o usmeritvi, prevoze učencev s posebnimi potrebami v ob pouka prostih dnevih, sredstva za tekmovanja učencev, sredstva za šolsko televizijo in radio, sredstva za subvencioniranje prehrane za učence, sredstva za izobraževanje Romov, sredstva za mednarodno dejavnost, sredstva za učenje slovenščine za tujce, sredstva za poučevanje maternega jezika za tujce … Lokalna skupnost (82. člen ZOFVI) poskrbi za sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme, sredstva za prevoze učencev osnovne šole ob pouka prostih dnevih, sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in sredstva za investicije za osnovne šole …

Šolski sklad poskrbi še za dodatno financiranje osnovno šolskega programa

Dodaten vir financiranja za šolski program je ravno šolski sklad. »Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.« (135. člen ZOFVI)

Vendar se dandanes iz šolskega sklada plačuje tudi za tiste učence, ki so socialno šibki in bi bili drugače prikrajšani za marsikatero dejavnost. Če ravno je določeno, da se sme za socialno šibke porabiti le 1/3 se šole soočajo s tem, da v ta namen porabijo bistveno več. Pri tem, da bi poskrbeli za čim več otrok in jim omogočili čim več, jim ravno država postavlja ovire na vsakem koraku, o tem smo v Slovencu že opozorili  – Država nadzoruje vsak cent osnovnošolskih bazarjev.

Starši so dodaten vir financiranja

Da so besede, da je osnovna šola brezplačna, če ravno je zakonsko obvezna, le puhlica je jasno že dolgo časa. Za šolsko leto, ki prihaja bodo starši porabili:

  • za prvošolčka od 30 € dalje (zvezki, torba, copati, svinčniki, radirka, peresnica…);
  • za 2. razred ca. 40,80 € za učbenike in od 40 € za ostale potrebščine;
  • za 3. razred ca. 74,70 € za učbenike in od 30 € za ostale potrebščine;
  • za 4. razred ca. 40,80 € za učbenike in od 30 € za ostale potrebščine;
  • za 5. razred ca. 46,35 € za učbenike in od 15 € za ostale potrebščine;
  • za 6. razred ca. 136,55 € za učbenike in od 25 € za ostale potrebščine;
  • za 7. razred ca. 112,55 € za učbenike in od 20 € za ostale potrebščine;
  • za 8. razred ca. 123,05 € za učbenike in od 40 € za ostale potrebščine in
  • za 9. razred ca. 95 € za učbenike in od 35 € za ostale potrebščine.

Povrh vsega bodo po nekaterih šolah šli učenci že na začetku šolskega leta v šolo v naravo in znesek položnice bo od 40 € višji. Ne smemo pozabiti, da otrok tekom šolskega leta porabi kar nekaj zvezkov, svinčnikov, barvic, temper, radirk, copat … ima kar nekaj izletov, predstav, vse na plečih staršev, ki jih nihče ne vpraša, če zmorejo, le mora biti. Res je, da na kakšen izlet, predstavo otroku ni potrebno iti, a s tem starš tvega zbadanje otroka.

Na trenutke se zdi, da smo vse bolj na poti še večjega razslojevanja, ko ne bo več pomembno znanje, ampak koliko imajo starši in kaj otroku lahko privoščijo, kajti kot vidimo, osnovno šolstvo še zdaleč ni več brezplačno.

Alenka Gabrovec

 

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice