Izplačilo socialnih transferjev v septembru 2017

2687
Pink Piggy Bank and a Lot of Coins.

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve pod pojmom socialni transferji ponuja:

OD –  otroški dodatek;

DVD – dodatek za veliko družino;

DNO – dodatek za nego otroka;

PRO – pomoč za nego otroka;

SD – starševski dodatek;

DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek;

SN – starševsko nadomestilo;

KDČ – prispevek zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva;

REJ – rejnina;

ID – izvozne dajatve;

DS, ZOIS –štipendija (državna in Zoisova);

DSP I. / II. – denarna socialna pomoč;

IDP – izredna denarna socialna pomoč;

VD – varstveni dodatek.

Vsa izplačila bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

 

DATUM SOCIALNI TRANSFER
Petek, 8.9.

DS

ZOIS

Sreda, 13. 9.

PRO

SD

REJ

Četrtek, 14.9.

OD

DVD

DNO

Petek, 15. 9.

KDČ

DPID

SN

Četrtek, 21. 9.

DSP I.

IDP

Četrtek, 28. 9.

ID

Petek, 29. 9.

VD

Sreda, 4. 10.

DSP II.

 

Metod Kranjc

PUSTITE KOMENTAR