Izplačilo socialnih transferjev v oktobru 2017

3348

 

V mesecu OKTOBRU bodo socialni transferji izplačani:

DATUM SOCIALNI TRANSFER
Torek, 10.10.

DS

ZOIS

Sreda, 11. 10.

PRO

SD

REJ

Četrtek, 12.10.

OD

DVD

DNO

Petek, 13. 10.

KDČ

DPID

SN

Petek, 20. 10.

DSP I.

IDP

Petek, 27. 10.

ID

Ponedeljek, 30. 10.

VD

Petek, 3. 11.

DSP II.

Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve pod pojmom socialni transferji ponuja:

OD –  otroški dodatek;

DVD – dodatek za veliko družino;

DNO – dodatek za nego otroka;

PRO – pomoč za nego otroka;

SD – starševski dodatek;

DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek;

SN – starševsko nadomestilo;

KDČ – prispevek zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva;

REJ – rejnina;

ID – izvozne dajatve;

DS, ZOIS –štipendija (državna in Zoisova);

DSP I. / II. – denarna socialna pomoč;

IDP – izredna denarna socialna pomoč;

VD – varstveni dodatek.

Vsa izplačila bodo na računih prejemnikov do 16. ure.

Metod Kranjc

PUSTITE KOMENTAR