Naprej na vsebino

Se obeta veto na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin?

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v Državnem svetu RS bo vložila veto na Zakon o vrednotenju nepremičnin, sam predlog za odložilni veto se bo uvrstil na 2. redno sejo Državnega sveta. Vlada je sicer že v začetku leta načrtovala Zakon o množičnem vrednotenju, ki bi bil potem tudi osnova za Davek na nepremičnine, ki bi ga državljanom prvič odmerili leta 2019.

Zakon o vrednotenju nepremičnin odpravil neustavnost?

Ministrstvo za finance želi s sprejetjem Zakona o množičnem vrednotenjem nepremičnin odpraviti neustavnost ureditve. Vendar je Ministrstvo ponovno izpustilo tisto kar je najbolj pomembno, da bi na ta način kaznovali le tiste, ki so si s svojim trdim delom pridobili nepremičnine: Sporna pa je tudi sama metoda vrednotenja, saj bo ministrstvo na osnovi zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin poslala informativne izračune. Lastnik domnevne nepremičnine bo potem imel 30 dni časa, da poda ugovor na izračun. Glede na to, da državljani že dlje časa opozarjajo na to, da omenjeni spisi niso ažurirani in se je pri marsikateri nepremičnine namembnost in lastništvo spremenilo, pa le to še ni ažurirano, bo Ministrstvo ponovno odgovornost prevalilo na državljane in jih obremenila z nepotrebno birokracijo.

Kot že omenjeno bodo s pomočjo Zakona pridobljene podatke uporabili za določanje Davka za nepremičnine in med drugim tudi za določitev socialnih transferjev.

Vladi Alenki Bratušek je Ustavno sodišče že zavrnilo Davek na nepremičnine. Isti akterji želijo zdaj s kozmetičnimi popravki uvesti že zavrnjen Davek.

Ustavno sodišče že v preteklosti določilo, da sta Zakon o vrednotenju nepremičnin in Davek na nepremičnine neustavna

V času vlade Alenke Bratušek leta 2014 je bil že uveden Davek na nepremičnine, ki naj bi nadomestil obstoječe dajatve na tem področju. SLS je bila takrat vodilna politična stranka, ki je želela preprečiti poskus uveljavitve davka na nepremičnine. Ustavno sodišče pa ga je istega leta razveljavilo in hkrati presodilo, da je v neskladju z Ustavo tudi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin v delu, ki se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Trenutna vlada, v bistvu isti politični akterji, ki jim je Ustavno sodišče že zavrnilo Zakon, nov davek na nepremičnine pripravlja z upoštevaje odločbe Ustavnega sodišča in v skladu s sprejetimi smernicami, a vendar breme in odgovornost prelaga na lastnike in od njih zahteva potrdila geodetov oziroma pristojnih oseb. Vse to za lastnike nepremičnin, ki so svoje nepremičnine pridobili z lastnim delom, pomeni dodatno birokracijo in dodaten finančni strošek, zgolj za to, da bodo dokazali tisto, kar bi uradniki že zdavnaj morali urediti. Nov sistem obdavčitve naj bi sicer posodobi dosedanji sistem obdavčitve nepremičnin z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, davkom od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, a kaj ko bodo podatki, ki bodo osnova za pripravo nove obdavčitve izhajali iz podatkov za katere se ve, da niso pravilni.

V SLS ponovno kritični do davka 

Mag. Zidanšek: V Sloveniji bodo dobri gospodarji še naprej dodatno obdavčeni

Novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin sicer odpravlja nekatere nedorečenosti, ne pa tudi osnovnega namena – obdavčenja tistih ki so si v Sloveniji s svojim delom nekaj ustvarili. V SLS so zelo zaskrbljeni, ker pri tem pomembnem vprašanju stroka ni sodelovala. Čeprav je neupoštevanje stroke ena od žalostnih stalnic te Vlade RS, je zaskrbljujoče popolno izključevanje zunanjih strokovnjakov iz razprave.  Prav tako ostaja gluha pozive SLS k znižanju stopenj DDV nazaj na predkrizni stopnji. To bi ob gospodarski rasti, ki jo Vlada RS opeva, morala narediti, saj je bil ukrep sprejet kot začasen.

»To bo dodatno povečalo stroške in tudi obveznosti za lastnike nepremičnin, saj morajo lastniki poročati  o spremembah, povišane pa so tudi kazni. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin tako ne sledi principom dobrega gospodarja, zato mu v SLS nasprotujemo. Dobri gospodarji bodo še naprej dodatno obdavčeni,« je kritičen predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in ponavlja, da Vlada RS znova jemlje ljudem namesto, da bi delala za ljudi.

Metod Kranjc

 

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice