Naprej na vsebino

Predstavitev poklica: Učitelj

Z učiteljskim poklicem se v svojem življenju sreča praktično vsakdo. Z učitelji smo v stiku kot otroci, saj od njih prevzemamo nova znanja, nato pa se z učitelji srečujemo tudi kot starši otrok, ki obiskujejo šolo.

Kratka zgodovina učiteljskega poklica

Z besedo učitelj običajno označimo učitelje razrednega pouka, ki skrbijo za razvoj učencev. Prvi učitelji so bili moškega spola, učiteljice pa so bile večinoma samo nune v ženskih samostanih. Tako je bilo vse do konca 19. stoletja, ko se je uzakonilo obvezno šolstvo. Materialni položaj moških, ki so bili v takratnem obdobju učitelji, ni bil dober, a so bili učitelji kljub temu zelo spoštovani. Kadar je prihajalo do pomanjkanja kadra, so otroke poučevali tudi pisarji, vojaki, bivši študenti, gostilničarji in drugi, saj primerne izobrazbe za učitelja pravzaprav niso poznali. Pred koncem 19. stoletja je bilo pomembno le to, da je bil učitelj predstavnik moškega spola.

V Sloveniji je bil osnovnošolski zakon sprejet leta 1869, kar pomeni, da je postal poklic učitelja natančno definiran, za opravljanje tega poklica pa je bila zahtevana tudi primerna izobrazba. Nenadoma učitelji niso bili več samo moški, temveč so priložnost za opravljanje takrat zelo spoštovanega poklica dobile tudi ženske.

Danes je situacija povsem drugačna – poklic učitelja je postal feminiziran, saj ga opravljajo predvsem ženske.

Kdo je učitelj?

Učitelj je oseba, ki učencem omogoča razvoj na psihomotoričnem, socialno-emocionalnem in spoznavnem področju. Otroci s pomočjo učitelja pridobivajo nova znanja in se učijo, kako jih lahko kasneje tudi uporabijo. Cilj učiteljskega poklica je, da otrok postane samostojen, komunikativen, ustvarjalen, vedoželjen, ima pozitivno samopodobo in se zaveda svoje potrebe po gibalni aktivnosti.

Delo učitelja ni le posredovanje znanja otrokom, temveč tudi vzgajanje novih generacij. Običajno delo poteka v kabinetu in v razredu, učitelj pa mora nekaj dela opraviti tudi v domačem okolju.

Kaj vse učitelj dela?

Naloge učitelja, ki se navezujejo na razred, so:

  • razlaga in podajanje znanja,
  • utrjevanje snovi,
  • preverjanje znanja,
  • uporaba različnih pedagoških metod.

Učitelj v kabinetu:

  • Ureja dnevnike, gradiva,
  • pripravlja fotokopije in teste,
  • pripravlja učne pripomočke, ki jih namerava uporabiti v razredu.

Potem je tukaj še delo, ki ga mora učitelj opravljati doma. Vanj sodijo priprave na pouk, priprave na nastope v razredu in urejanje dokumentacije. Pri tem se mora učitelj strogo držati učnega načrta.

Učitelj je lahko tudi strokovnjak za določeno področje, kot je matematika, slovenski jezik, zgodovina, geografija in druga področja.

Poklic učitelja zahteva nenehna strokovna izobraževanja in dopolnjevanje pridobljenih znanj.

Kako lahko postanem učitelj?

Kdor si želi postati učitelj, si mora pridobiti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri za določeno področje. Preden se učitelj loti poučevanja, mora opraviti tudi strokovni izpit na državni ravni, ki se opravlja pred komisijo.

Po opravljenem strokovnem izpitu se učitelj zaposli v izobraževalni ustanovi (osnovni ali srednji šoli).

Katera znanja in spretnosti mora imeti kandidat?

Oseba, ki si želi postati učitelj, mora biti zrela in odgovorna, saj mora biti učencem v vzgled. Komunikativnost, želja po pridobivanju novih znanj, sposobnost vživljanja v otroka, kreativnost, motiviranost za delo z otroci in stabilen značaj so tiste lastnosti, ki naj bi jih imel vsak dober učitelj.

Kako pa je z delovnim časom?

Pri poklicu učitelja je težko govoriti o delovnem času, saj se učiteljevo delo ne konča, ko ta zapusti razred oziroma izobraževalno ustanovo. Učitelj nato svoje delo opravi še v kabinetu in kadar je to potrebno, tudi v domačem okolju. Če k temu pripišemo še nenehno potrebo po izobraževanju in pridobivanju novih znanj, ugotovimo, da se delovni čas učitelja nikoli ne konča.

V letu 2017 je bil delovni čas učiteljev urejen s spremembami in dopolnitvami kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja. Tedenska učna obveza je za večino učiteljev znašala 22 šolskih ur, država pa je preostali čas do 40-urnega delovnika učiteljev v letu 2017 dopolnila, saj do tedaj spisek nalog ni bil jasno opredeljen, poleg tega pa se je razlikoval od šole do šole.

Kakšna je plača?

Sodeč po letošnji stavki, učitelji s svojo plačo danes niso zadovoljni. Po podatkih spletne strani placa.si znaša povprečna plača učitelja približno 20.100 evrov bruto na leto, oziroma je povprečna bruto plača 1.752,00 €, 1.144,15 € neto. Učitelji so v stavki zahtevali višje plače, vrednotenje razredniškega dela in regres v višini 1.200 €.

Kaj pa zaposlitvene možnosti?

Politika zaposlovanja v šolstvu naj bi bila zelo slaba, če tudi na letni ravni iščejo več kot 600 učiteljev samo na razredni stopnji, dobro pa je, če imaš pri iskanju zaposlitve srečo ali bolje rečeno poznanstva. Veliko je dobrih učiteljev, ki so pripravljeni delati tudi več, kot je potrebno in učiteljev, ki želijo ogromno svojega znanja prenesti na mlade ljudi, a preprosto nimajo sreče pri iskanju zaposlitve. Dejstvo je, da je kandidat, ki je opravil strokovni izpit za opravljanje učiteljskega poklica, mlad, hkrati pa je v svojih najbolj produktivnih letih in je pripravljen delati – kljub temu pa doma čaka na svojo priložnost, ker ne najde zaposlitve.

Je poklic učitelja spoštovan?

Poklic učitelja je zelo razširjen, pa vendar ni več tako cenjen in spoštovan, kot je bil nekoč. Slabo luč na učiteljski poklic mečejo tudi posamezni primeri, v katerih je z učiteljeve strani prišlo do nasilja nad učencem, drugi pa učitelje dojemajo samo kot zajedavce v državnem proračunu. Spet drugi učitelje dojemajo kot ljudi, ki so v izobraževalni ustanovi zaposleni zato, da bi ukrotili njihove otroke. Mnenja ljudi o učiteljskem poklicu so torej precej deljena.

Dobre in slabe plati učiteljskega poklica

Učitelj otroku na nek način pomaga odrasti in mu posreduje znanja, ki so neka osnova za spoznavanje novih stvari in osebnostno rast. Pri poučevanju se lahko posluži kreativnosti in poskuša novo snov učencem podati na čim bolj zanimiv način. Ker se v mnogih primerih otroci v primeru nasilja v družini ali šoli zatečejo po pomoč k učiteljem, je lahko oseba ne le otrokov učitelj, temveč tudi prijatelj in zaupnik. V tem poklicu je lahko prav vsak dan nekaj posebnega, še posebej, kadar otroci svojega učitelja pozitivno presenetijo in mu polepšajo dan.

Slabši odnosi z malce bolj zahtevnimi učenci, nezadovoljstvo s plačo, obsojanje s strani javnosti, da učitelji tako ali tako nič ne delajo, nesoglasja in konflikti med učenci, velika odgovornost, izmozganost in feminiziranost poklica pa so tisti dejavniki, ki jih učitelji pogosto navajajo kot slabe plati učiteljskega poklica.

»Dober učitelj je boljši kot poln sod knjig.« (Kitajski pregovor)

Sara Savec

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Poklici

Podjetje – kaj je dobro vedeti pred ustanovitvijo?

Imeti podjetje je verjetno želja marsikaterega posameznika. Toda eno plat predstavlja, ko to gledamo v različnih filmih in si naredimo...

Prijava na e-novice