Vse kar morate vedeti o lokalnih volitvah

608

Še pet dni nas loči do volilne nedelje, svoj glas pa lahko že  danes oddate predčasno. Torej lahko te dni pričakujete še zadnje poskuse kandidatov, da vas prepričajo, da jim namenite glas. Kako pravilno voliti in na kakšne načine lahko to opravite si lahko preberete v nadaljevanju.

Kako voliti?

Tokrat boste v prvi vrsti izbirali župane in mestne svetnike, v drugi pa člane v svetih četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti, ter narodnostnih in romskih skupnosti.

Na volilnem lističu obkrožite:

  • Kandidata za ŽUPANA, ki vas je najbolj prepričal;
  • Obkrožite LISTO/STRANKO, kateri imate namen dati svoj glas. Če vam je kateri od kandidatov na listi še posebej pri srcu obkrožite listo ter v prostor za preferenčni glas vpišete številko kandidata iz te liste (Če ste obkrožili stranko, izberete kandidata iz te stranke, ter mu na ta način namenite preferenčni glas. V kolikor obkrožite samo kandidata, ne pa tudi njegove liste/stranke je vaša glasovnica neveljavna. Prav tako ne morete glas dati eni stranki in potem obkrožiti kandidata, ki je na drugi listi. Glasujete lahko za kandidate, ki so v vaši volilni enoti.);
  • Prav tako obkrožite enega kandidata za člana v SVETIH ČETRTNIH, KRAJEVNIH, VAŠKIH; NARODNOSTNIH in ROMSKIH SKUPNOSTI.
Primer pravilne oddaje preferenčnega glasu za občinskega svetnika

Kje in na kakšen način voliti?

Na volilno nedeljo bo med 7. in 19. uro odprtih preko 3400 volišč. Naslove volišč in navodila, kako se prijaviti za posamezno obliko glasovanja, boste našli v posebni volilni brošuri, ki jo boste s strani občinske volilne komisije prejeli na dom.

Predčasno glasovanje

Predčasno glasovanje poteka od danes do načeloma četrtka 15. novembra 2018, odvisno od krajevnega običaja oziroma potrebe. Predčasno volišča bodo odprta od 7. do 19. ure. S seboj morate imeti osebni dokument, po možnosti pa tudi obvestilo občinske volilne komisije o volitvah. Kje lahko predčasno volite si lahko pogledate tu.

Glasovanje na domu

Če zaradi bolezni ne morete oditi na volišče, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu, če to seveda sporočite občinski volilni komisiji do vključno srede, 14. novembra 2018.

Glasovanje po pošti

Po pošti lahko glasujejo invalidi, če  so to sporočili okrajni volilni komisiji najkasneje do vključno srede, 7. novembra 2018 in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če so to sporočili okrajni volilni komisiji do vključno srede, 7. novembra 2018. Obvestilo se lahko pošlje preko portala eUprava, ki omogoča oddajo vloge z digitalnim potrdilom in brez digitalnega potrdila. Obvestilo (obrazec) za glasovanje po pošti se lahko dobi tudi v zavodu, kjer je volivec.

Glasovanje s pomočjo druge osebe na volišču

Volivec ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti ali oddati glasovnico, če to zaradi telesne hibe ali nepismenosti ne more storiti sam. Poleg zakonskih možnosti, pa se v praksi izvaja tudi uporaba pripomočka za slepe in slabovidne osebe (šablona, s katero se tem volivcem olajša glasovanje).

Na lokalnih volitvah volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam stalno ali začasno prebivajo, ne morejo glasovati po pošti ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, prav tako pa tudi ne morejo glasovati na voliščih zunaj kraja stalnega prebivanja (t.i. OMNIA). Hkrati pa je bistvena razlika na lokalnih volitvah ta, da lahko volijo vsi prebivalci, ki imajo v kraju urejeno bivališče, kljub temu, da nimajo slovenskega državljanstva.

Vsak glas šteje in le z udeležbo, ter oddanim glasom lahko pripomorete k izboljšavi in napredku vašega kraja.

Alenka Gabrovec

PUSTITE KOMENTAR