Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev – MAJ

V mesecu marcu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podalo Predlog spremembe zakonodaje na področju socialne varnosti in trga dela. Predlagalo je spremembe pri pokojninah in upokojitvah, pri pravici do nadomestila za brezposelnost in med drugim tudi ukinitev dodatka za delovno aktivnost pri brezposelnih prejemnikih denarne socialne pomoči.

Če bo predlog sprejet se bo med drugim:

  • najnižje nadomestilo za brezposelnost zvišalo s 350 evrov bruto (275 evrov neto) na okoli 530 evrov bruto (392 evrov neto), s čimer bi to nadomestilo izenačili z osnovnim zneskom minimalnega dohodka za samsko osebo;
  • postopno sankcioniralo (izbris iz evidence brezposelnih po drugi kršitvi) v primeru lažje kršitve in iz evidence izločilo ob prvi kršitvi v primeru težje kršitve (odklonitev vključitve v program aktivne politike zaposlovanja ali odklonitev ustrezne zaposlitve), z namenom, da se ljudi še bolj motivira za iskanje dela;
  • ukinil dodatek za delovno aktivnost. Ministrstvo želi s tem ukrepom zmanjšati past tveganja neaktivnosti pri brezposelnih upravičencih do denarne socialne pomoči. Dodatek za delovno aktivnost je bil prvotno namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo. Osebe, ki ga prejemajo zdaj, so med drugim zaposleni, osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost, in vključeni v ukrepe aktivne politike zaposlovanja s ciljem, da se zaposlijo. Prav tako ga prejemajo tisti, ki so sklenili pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo. Dodatek zdaj želijo ukiniti, ker se je osnovni znesek minimalnega dohodka lani zvišal na 392,75 evra. Poleg tega naj bi povečali motivacijo za delo oziroma zmanjšali tveganje za past neaktivnosti. Namreč zaradi dviga osnovnega zneska minimalnega dohodka na 392,75 evra se je dvignil cenzus za pridobitev denarne socialne pomoči, vse to pa s prejemanjem dodatka ruši eno temeljnih načel za dodeljevanje denarne socialne pomoči. To načelo namreč določa, da upravičenec do denarne socialne pomoči ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tiste osebe, ki si sredstva za preživetje zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost želijo na Ministrstvu ublažiti s predlogom, da prejemek za brezposelne v okviru aktivne politike zaposlovanja ne vpliva na denarno socialno pomoč. Kaj bodo s tem povzročili bo ponovno pokazal čas.

Glede na to, da Predlog še ni bil sprejet boste v tem mesecu dobili svoje socialne transferje še nespremenjene in sicer:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJpet. 10.5.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet. 10.5.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApon. 13.5.
STARŠEVSKI DODATEKpon. 13.5.
REJNINEpon. 13.5.
OTROŠKI DODATEKtor. 14.5.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOtor. 14.5.
DODATEK ZA NEGO OTROKAtor. 14.5.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAsre. 15.5.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKsre. 15.5.
STARŠEVSKA NADOMESTILAsre. 15.5.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAtor. 21.5.
VARSTVENI DODATEKpet. 31.5.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApon. 3.6.

 Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice