Naprej na vsebino

SBC Mladi: Vzpostavili smo sekcijo najbolj perspektivnih mladih podjetnic in podjetnikov

Avtor: Marko Vidrih

SBC – Slovenian bussiness club ali Klub slovenskih podjetnikov je nastal leta 2014 z vizijo, da združi najboljše slovenske podjetnike in da bi zgradili ali okrepili medsebojne odnose, ter prispevali oziroma Slovenijo popeljali v boljše poslovno okolje.

Danes klub združuje približno dvesto članov, ki poslujejo nadpovprečno uspešno. Do poslovnih rezultatov so prišli z lastno idejo ali kot nasledniki družinskih podjetij in z lastnim trudom. Ta skupina podjetij ima 26 odstotkov višjo dodano vrednost od povprečja v slovenskem gospodarstvu.

Gre za organizacijo, ki je drugačna od drugih. Je organizacija lastnikov, torej podjetnikov in podjetnic, ki je v preteklem tednu predstavila nov projekt – SBC Mladi. Pobudnik slednjega je dr. Jure Knez, soustanovitelj trboveljske družbe Dewesoft, ki izdeluje merilne inštrumente in je danes eno najuspešnejših slovenskih podjetij. Ne gre za množično članstvo, ampak članstvo na podlagi kriterijev, ki opredeljujejo predvsem etično in nadpovprečno poslovanje.

Foto: Barbara Reya/barbarareya.si

SBC je v sodelovanju s številnimi partnerskimi organizacijami, ki skrbijo za mlada podjetja, podjetnice in podjetnike dobil 120 predlogov za članstvo v SBC Mladi, 81 so jih na podlagi lastnih kriterijih v SBC prepoznali kot podjetja s potencialom ter jih povabili na uvodno predstavitveno srečanje lastnikov najbolj perspektivnih mladih podjetij.

Na srečanju, ki je potekalo 3. septembra 2019 v hotelu Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana smo bili tudi mi.

Se bodo mladi poslovneži ujeli z veterani?

Osnovni cilj projekta SBC Mladi je učinkovito povezati najbolj etablirane podjetnike (člani SBC), njihove naslednike (podmladek SBC) in najbolj perspektivne mlade podjetnike (SBC Mladi).

Skupna knjigovodska vrednost kapitala članov SBC je več kot milijardo evrov. Tržna vrednost je več milijard evrov.

Člani SBC – Kluba slovenskih podjetnikov niso člani nobene politične stranke in podpirajo apolitičnost kluba, nevtralnost do vseh političnih strank v Sloveniji. Želijo in pričakujejo, da slovenske politične stranke ne bodo le poslušale strokovnih argumentov na podlagi podjetniških izkušenj, ampak da bodo tudi uresničile njihove predloge in zahteve. Zato zlasti na gospodarskem in javnofinačnem podočju prek kluba intenzivno komunicirajo z vsemi političnimi strankami zahtevajoč, da skupaj oblikujejo ukrepe za močan razvojni preboj Slovenije. Ta razvoj bo kakovosten le, če bo temeljil na hrbtenici njenega gospodarstva, na odgovornih in nadpovprečno uspešnih domačih podjetnikov. Člani prek SBC – Kluba slovenskih podjetnikov želijo tako prispevati tudi k prijaznejšemu podjetniškemu okolju v Sloveniji.

Prihodnost kluba vidijo, kot stičišče starejših in mlajših generacij, ki imajo zagon in nove ideje, starejši pa lahko pomagajo z izkušnjami in povezovanjem.

Goran Novković, ki se je v začetku leta 2018 pridružil Klubu slovenskih podjetnikov kot izvršni direktor nam je zaupal, da je s prijavo podjetnikov na projekt SBC Mladi zelo zadovoljen. »Že z naborom kandidatov smo bili zelo zadovoljni, ker so partnerske organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi podjetniki in mladimi inovativnimi kmeti, res prispevale kakovostne predloge. Mi pa smo preverili še bilančne podatke. Od malce manj kot 50 navzočih se je že na prvem srečanju vključilo v projekt skoraj 20 podjetnic in podjetnikov, več kot deset pa se jih je odločilo tudi za aktivno vlogo v iniciativnem odboru,« je dejal.

SBC ima v svojem članstvu nadpovprečno uspešne podjetnice in podjetnike. Na državni ravni ima eno od bonitet odličnosti 26 odstotkov podjetij, pri SBC pa je ta 82 odstotkov. Skoraj polovico članov, natančneje 48 odstotkov, jih ima najvišjo, platinasto bonitetno oceno, na državni ravni se s to titulo lahko pohvali le 1 odstotek podjetij.

Hkrati v SBC veliko delajo na povezovanju naslednikov članic in članov – hčera in sinov, ki bodo v bodoče prevzela vodenja družinskih podjetij.

Novković dodaja še, da so s projektom SBC Mladi vzpostavili sekcijo najbolj perspektivnih mladih podjetnic in podjetnikov. Vse tri skupine bodo programsko, ko gre za predloge vladi za boljše poslovno okolje, tesno sodelovale. Obenem bo vzpostavljena unikatna priložnost, da vsi, ki so najbolj uspešni in hkrati tudi najbolj perspektivni, med sabo sodelujejo, si izmenjavajo izkušnje, se poslovno povezujejo.

Novković meni, da bodo starejši člani SBC upoštevali mlade podjetnike in izpostavljajo tri točke :

  1. Predlogi za boljše podjetniško okolje. Neformalno so v klubu že letos takšne predloge zbirali in jih tudi že predstavili javnosti in vladi poleti s programom Za lepšo prihodnost mladih.
  2. Že zdaj imajo dobre izkušnje, ko gre za poslovno in strokovno sodelovanje med člani. Ni razloga, da se ob selekciji najbolj perspektivnih mladih podjetnic in podjetnikov to ne bi razvilo tudi med obema skupinama.
  3. Zaradi generacijske sorodnosti bo zagotovo zanimivo tudi povezovanje med nasledniki SBC članov in mladimi podjetniki.

Program mladih bo moral zelo vplivati na Slovenijo. Če ne bo, bo to pomenilo, da ključni določevalci ne poslušajo enega od najbolj kreativnih in talentiranih skupin mlade generacije. Posledice pa so lahko pogubne. Mladi bodo v takšnem primeru še bolj zapuščali Slovenijo, preostali pa ne bodo dosegli takšne blaginje, kot bi jo sicer, če bi gojili do podjetnosti in podjetništva bolj pozitiven odnos.

Idejni oče projekta dr. Jure Knez nam je zaupal, kako je ideja nastala. »Želeli smo, da klub SBC, ki je čedalje bolj prepoznaven v slovenskem prostoru, odpremo tudi za mlajše generacije podjetnikov, za katere trdno verjamem, da so prihodnost Slovenije.« »Cilj je dati mladim priložnost, da se družijo, povezujejo, da dobijo glas in vpliv, vsekakor pa z mladimi želimo zagotoviti prihodnost kluba,« še dodaja.

Glede sodelovanja starejših članov z mladimi pa Knez pravi, da si ni dobro predstavljal sodelovanja in kaj lahko pričakujejo.

»Že na prvem sestanku kluba SBC mladi sva govorila z mladim podjetnikom, ki mi je dal ponudbo za izdelavo mehanskih kosov s tehnologijo, o kateri do sedaj nismo niti razmišljali. Ta nova tehnologija nam bo prihranila več kot 50.000€ in sprostila kapacitete v proizvodnji, da bomo lahko še bolj učinkoviti. Mislim, da je mlade nujno potrebno upoštevati in da bodo vnesli nov zagon in nov veter v jadra SBCja,« je poudaril Knez.

Poudarja tudi, da verjame, da bo SBC s sekcijo SBC Mladi še veliko močnejša organizacija, kjer se bo rojevalo mnogo idej in pobud, kako narediti Slovenijo bolj atraktivno za podjetništvo.

Foto: Barbara Reya/barbarareya.si

Je Slovenija »zdravo« okolje za mlade podjetnike?

Novković odgovarja, da deloma ja, deloma tudi ne. Nekatere davčne rešitve niso najbolj spodbudne, zato se je kar nekaj mladih podjetij iz Slovenije že odselilo. Prav tako je v izobraževalnem sistemu še vedo premalo vsebin posvečenih poklicem prihodnosti, predvsem pa manjkajo podjetniške vsebine in podjetniška etika.

V 90. letih prejšnjega stoletja je veliko več mladih želelo postati podjetnica ali podjetnik. Za Slovenijo bi bilo zelo dobro, če bi se vsi potrudili, da bi bilo spet tako.

Slovenija ima namreč dobro razvito podporno okolje, ni pa preveč atraktivno za najboljše kadre, kar dokazuje velik odliv mladih strokovnjakov v tujino.

Trenutno Slovenija enostavno ni dovolj konkurenčna, vsak ukrep zniževanja davkov na eni strani ima posledico dviga davka na neki drugi strani. Potrebno se je začeti spraševati, kako narediti javno infrastrukturo hitrejšo, kvalitetnejšo in vsekakor tudi cenejšo, da bo Slovenija lahko konkurenčna ostalim državam, pa meni Knez.

Če uspe odboru, sestavljenem iz 8 članov (Tjaša Ban, Matic Vizjak, Andraž Gavez, Uroš Požgan, Luka Železnik, Nastja Kramar, Manca Kodermac in Milan Šebalj), ki je bil formiran na neformalnem predstavitvenem srečanju SBC Mladi, z novimi idejami prepričati »stare mačke« v klubu, da bodo poslušali in slišali nasvete in delovali hitro – morda lahko v Sloveniji, na podjetniškem področju, pričakujemo konkretne pozitivne spremembe.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice