Naprej na vsebino

Izplačilo socialnih transferjev november – 2019

Avtor: Alenka Gabrovec

Poslanci so prejšnji teden s 34 glasovi za in 18 proti sprejeli novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost.

Do dodatek za delovno aktivnost so bili upravičeni:

  • zaposlene osebe,
  • osebe, ki opravljajo dejavnost,
  • osebe, ki so vključene v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in programe psihosocialne rehabilitacije, katerih cilj je zaposlitev,
  • družinski pomočnik po zakonu, ki ureja socialno varstvo,
  • osebe, ki so upravičene do delnega plačila za izgubljeni dohodek po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
  • osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva,
  • osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter
  • osebe, ki so vključene v zaposlitveno rehabilitacijo.

Dodatka za delovno aktivnost je bil dodatek k minimalnemu dohodku delovno aktivne samske osebe ali odraslega družinskega člana, namenjen spodbujanju k delu ali ohranjanju motivacije za delo in je odvisen od dejanskega števila opravljenih ur. Prejemalo ga je okoli 14.500 ljudi. Dodatek je znaša ali 104,57 evrov, to višino je prejema večina, ali 205,09 evrov.

Žal pa še s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti še niso bili podani napotki, kaj to pomeni za prejemnike. Bodo brez tega dodatka ostali že ta mesec, ali morajo sami javiti spremembo, ali bodo CSD sami to uredili? Kajti vse spremembe je potrebno javiti v začetku meseca (nekje najkasneje do 8 v mesecu), da veljajo za tekoči mesec, v nasprotnem primeru se pri preplačilu naredi obračun, ter znesek Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po 60 dneh od izdanega poračuna trga sam. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da če se vam zgodi, da boste morali denar vrniti, tega denarja NE vračajte, ker vam ga bodo sami vzeli, ne glede na to, da ste že plačali. Postopek, da boste svoj denar dobili nazaj pa traja leta.

Kolikšna bo višina določenih socialnih transferjev ta mesec se še ne ve, kdaj pa bodo v novembru izplačani pa se ve:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJ pet. 8. 11.
ZOISOVA ŠTIPENDIJA pet. 8. 11.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA sre. 13. 11.
STARŠEVSKI DODATEK sre. 13. 11.
REJNINE sre. 13. 11.
OTROŠKI DODATEK čet. 14. 11.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO čet. 14. 11.
DODATEK ZA NEGO OTROKA čet. 14. 11.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVA pet. 15. 11.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK pet. 15. 11.
STARŠEVSKA NADOMESTILA pet. 15. 11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVA čet. 21. 11.
VARSTVENI DODATEK pet. 29. 11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVA pon. 2. 12.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice