Skip to content

Rejništvo dober posel?

Kadarkoli se v javnosti pojavi podatek, da je kakšen otrok bil dan v rejo, se slej kot prej prične debata o tem, kdo so osebe, ki se odločijo za rejništvo. Vedno na dan privrejo zgodbe o tem, kako nekateri rejniki zlorabljajo otroke, jih imajo za sužnje in da se za zaprtimi vrati dogaja marsikaj. Nekateri starši celo otrokom predstavijo rejništvo kot najhujšo obliko kazni. Zaradi nekaterih posameznikov ima rejništvo nehote negativen predznak, rejniki, pa so označeni kot zločinci, ki so ugrabili tuje otroke in za njih dobijo bajne zaslužke.

 

Število otrok v rejništvo – november 2016.

Rejništvo je inštitut družinskega prav in je posebna oblika varstva otroka, čigar namen je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo. Otrok je lahko v rejništvu nekaj dni, mesecev ali do 18 leta. Zakon o zakonskih zvezah in družinskih razmerah predvideva, da je otrok z 18 letom polnoleten. Po polnoletnosti, je rejnik do del rejnine upravičen le, če se otrok šola, oziroma gre za otroka z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, a ne dlje kot do 26. leta Takšen otrok, ki je bil zavržen že s strani staršev, zaradi takšnega, ali drugačnega razloga, je po 18 letu (oziroma 26 letu) tako prepuščen dobrosrčnosti rejnikov.

 

Kako postaneš rejnik?

Rejnik lahko postane polnoletna oseba, z državljanstvo v Republiki Sloveniji, z najmanj poklicno izobrazbo, ji ni bila odvzeta roditeljska pravica oziroma ne živi s takšno osebo in ni bila pravnomočno obsojena, ali je v postopku, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi kaznivega dejanja zoper življenja in telo, ali ne živi z osebo, ki je bila pravnomočno obsojena oziroma je v kazenskem postopku. Pri pristojnem Centru za socialno delo (CSD) odda vlogo. CSD poda poročilo Komisiji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Komisija potem izmed vseh prispelih prijav izbere najbolj ustrezne kandidate in jih napoti na 10 – 12 urno usposabljanje. Po uspešno zaključenem usposabljanju Komisija izda dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti in vpiše posameznika v evidenco dovoljenj.

 

Bajni zaslužki?

Višina rejnine od 1. 1. 2014 za enega otroka.

Vsak rejnik ima lahko pri sebi največ 3 otroke, razen če le ti niso bratje in sestre. Za vsakega posameznika otroka dobi oskrbnino in plačilo dela, celotni znesek, ki ga rejnik dobi za enega otroka znaša 529,09 € in je že od 1.1.2014 nespremenjen.

 

Znesek je za marsikoga visok in celo predstavlja mesečno plačo. Če bi posameznik imel potem 3 otroke, bi njegov mesečni dohodek bil 1578,27 €. Visoko?

 

Dolžnosti rejnikov

Čeprav je znesek rejnine za koga visok, je v skladu s tem, kar more rejnik s tem denarjem početi bistveno prenizek.

 

Delo rejnika je v primerjavi z vsakdanjim dnem družine z otroci veliko bolj zapolnjen. V trenutku, ko rejnik otroka dobi na svoj dom, poleg same prilagoditve, ki včasih traja tudi po več mesecev, mora poskrbeti za celotno zdravstveno stanje otroka. V praksi to pomeni, da vsaj prvo leto obišče vse mogoče specialiste, ki so kadarkoli obravnavali otroka, ali bi ga lahko, prav tako je takšen otrok vključen v psihološko pomoč. Običajno otrok pride k rejnikom z majhnim kovčkom, vrečko in je dolžnost rejnika, da v celoti nakupi garderobo in osebno kozmetiko. Podobno velja za šolske potrebščine, igrače, knjige, kolo, rolarje… Dolžnost rejnika je, da otroku pomaga pri šoli in po potrebi, kar je dostikrat, otroku omogoči inštruktorje in dodatno pomoč. Rejnik mora poskrbeti za skoraj vse birokratske zadeve, ki se tičejo otroka, celo hoditi na sodišče na obravnave, ki so neposredno povezane z otrokom (npr. spori staršev…). Od rejnikov se pričakuje, da bo otroku nudil vse tisto, kar imajo njegovi vrstniki, če tudi poprej ni bil deležen tega.

 

Rejnik mora biti otroku starš, vzgojitelj, psiholog, svetovalec, taksist, učitelj, trener…poleg materialnih dobrin, osnovnih bivalnih potreb, mora poskrbeti, da se otrok, kljub preteklosti razvije v odgovorno odraslo osebo. Soočati se mora z mnogimi travmami, ki jih je otrok doživel in ga čisto na novo naučiti, kakšno bi moralo biti življenje v družini, kjer vladajo harmonija, ljubezen, spoštovanje in sreča, kar ni vedno lahko, saj je otrok že tako močno ranjen, da pozna le nasilje.

 

Poleg vsega tega se mora rejnik udeleževati individualnih projektnih skupin, obveznih usposabljanj in omogočati in vzpodbujati stike med otrokom in starši, ter vsemi ostalimi sorodniki otroka. Ravno starši in sorodniki otroka znajo biti tisti, ki prisilijo marsikaterega rejnika, da poda odpoved rejniški pogodbi.

Biti rejnik je vse prej kot lahko delo in mora biti v posamezniku ogromno ljubezni do otrok, težnje po pomoči, potrpežljivosti in vztrajnosti. Že biti starš je umetnost, ki zahteva ogromno in otrok običajno nima za sabo težke zgodbe, ki zahteva svojstven pristop. Staršu je »dovoljeno« narediti kakšno napako, rejniku ne in mora svoje delo opravljati 110%, pod drobnogledom CSD, staršev otrok in javnosti, ki zgolj čaka na novo zgodbo, ki bo rejnikom dala še eno črno piko. Celotna odgovornost in dolžnosti, ki jo rejnik ima, je vredna bistveno več kot tisti 529,09 €, ki jih za svoje delo prejme, zato rejništvo nikakor ni dober posel s katerim bi se dalo služiti, vsaj materialno ne.

Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice