Skip to content

Janez Remškar: Kdo bo uredil radioterapijo v Sloveniji, ne samo v Mariboru?

23.12.2016  je Radio Slovenija objavil novico ( novinarka Helena Lovinčič), da bo ekipa radioterapije  iz Onkološkega inštituta v Ljubljani prenehala izvajati pred kratkim začeto obsevanje bolnikov v UKC Maribor. To je zelo slaba novica za bolnike iz severovzhodnega dela Slovenije, ki se bodo morali še naprej vsakodnevno voziti na obsevanje v Ljubljano. Neuradno naj bi se to zgodilo zaradi slabe organizacije dela  in možnosti zamenjave bolnika na oddelku za radioterapijo v Mariboru, uradno zaradi kadrovske podhranjenosti na OI LJ. Ali je vse to res?

Ob prevzemu funkcije direktorja OI LJ, v aprilu 2013, sem se srečal z vprašanjem kako organizirati prenos del radioterapije iz OI LJ v UKC MB. Potekali so pogovori med predstavniki radioterapije OI LJ, vodstvom OI LJ in vodstvom UKC MB. Zaposleni na oddelku za radioterapijo na OI LJ so predstavili svoje  poglede in pogoje pod katerimi bi lahko hodili  na delo v Maribor. Njihov predlog so bile podjemne pogodbe, ki bi jih plačeval  UKC MB. Ob izpolnitvi tega pogoja, bi delo bilo izvedljivo. Ob drugačnih oblikah organiziranja dela v Mariboru se je pogosto  izpostavljalo vprašanje pomanjkanja kadra na radioterapevtskem oddelku OI LJ?  Prav zaradi tega bi potrebovali sodelovanje ministrstva, ki  ga žal ni bilo, kljub našim večkratnim prošnjam za sestanek.  Zdelo se je kot, da se jih to ne tiče.

Univerzitetni klinični center Maribor

Tu se je torej zataknilo. Ob dejstvu, da bi bilo po predlogu  radioterapevtov ter ob upoštevanju njihovih pogojev, delo v Mariboru možno, smo iskali rešitev, ki je bila nujna zaradi bolnikov. Z vodstvom UKC MB smo se v letu 2015 dogovorili, da bo v prehodnem obdobju 5. let delo potekalo pod vodstvom in v okviru kadra OI LJ, ob pomoči že izšolanega kadra iz Maribora, v prostorih in z opremo UKC MB. V tem obdobju bi izšolali potreben dodaten kader. Prenos dela in financiranja bi potekal počasi, pregledno,  brez nevarnosti za bolnike ter finančno predvidljivo za obe inštituciji. Nedorečeno je ostalo vprašanje plačil strokovnjakov iz OI LJ za delo v Mariboru. Na osnovi znanih dejstev ter pogovorov smo v vodstvu OI LJ ocenili, da je pomoč OI LJ  Mariboru nujna in možna. Ob urejenih prostorih onkološkega oddelka UKC MB, postavljenih dragih obsevalnih aparaturah, številnih bolnikih, ki so prestajali vsakodnevno kalvarijo prevažanja v Ljubljano in domov, smo nadaljevali z iskanjem rešitve. Ponudili so jo pravniki z možnostjo odredbe za zaposlene na OI LJ za delo izven mesta sedeža zdravstvene organizacije, tedaj , ko je to nujno, seveda ob plačilu! Tako imajo rešeno v številnih zavodih in podjetjih. Na OI LJ se je zataknilo, ker bi morali to možnost dodati v statut. Nasprotovali so sindikati in do realizacije sprememb statuta ni prišlo!? Na tem mestu smo  obstali. Že pred tem je vodstvo OI LJ predlagalo nujne spremembe kolektivne pogodbe za področje zaposlenih v bližini ionizirajočega sevanja in sicer zaradi njihovih, po našem mnenju neupravičenih beneficij. Poudarjam, da mednarodna priporočila na področju varstva pred sevanji, kot tudi zakonodaja EU in predpisi v Sloveniji za večino teh zaposlenih ne opredeljujejo posebnih pravic. Pravice pri nas začuda opredeljuje kolektivna pogodba. Žal na povsem nedorečen način. KP govori, da pravice pripadajo zaposlenim, ki stalno delajo v območju sevanja in ne o sami izpostavljenosti sevanju! Območje sevanja je opredeljeno z nalepko in tako določeno kot stalno, tudi tedaj, ko aparati mirujejo in sevanja ni! Poleg tega obsevalni aparat preneha z delovanjem, če nekdo odpre vrata v katerem je nameščen. Vse podatke in naše prošnje za spremembe KP smo predali   ministrstvu za delo in  ministrstvu  za zdravje. Obe ministrstvi sta že pred tem dobro poznali to problematiko. Na obeh ministrstvih smo opravili tudi pogovor. Pomembno dejstvo je, da bi na OI LJ, ob ukinitvi beneficij, zaposleni lahko opravili več dela z bolniki, tako kot ga opravijo njihovi kolegi v tujini. Vprašanje pomanjkanja kadra bi  postalo realno, ob standardih IAEA, šele ob povečanju števila bolnikov.

Ob neodzivnosti ministrstev, zamenjavi vodstva  je tako ostalo vse po starem. Na OI LJ sedaj vlada mir, zaposleni so zadovoljni, bolniki pa…. Rad bi poudaril, da moramo ves čas imeti pred  očmi težke bolnike, ki jim je vsakodnevno prevažanje  na razdaljah od 100 do 150 km, huda obremenitev.

Dovolite, da naštejem še nekaj dejstev, ki so poznana v strokovnih krogih in ministrstvu, morda pa niso poznana širši javnosti.

1.) Dejstvo je, da zelo draga obsevalna oprema v Mariboru, kupljena s pomočjo švicarskega sklada, stoji že skoraj tri leta! Torej še dve leti in bo na polovici njihove življenjske dobe. Nekdo bo oporekal, da temu ni tako, ker ne bo opravljenih obsevanj in aparati ne bodo “iztrošeni”. Kaj pa nova tehnologija, ki se razvije v takem obdobju?

 

2.) Treba je vedeti, da imamo v tem trenutku, ob sedanjem številu strokovnjakov (ustreznem ali neustreznem) v vsakem primeru opravka z enakim številom bolnikov, ki so ali bi bili vsi obsevanimi v Ljubljani ali del v Ljubljani in del v Mariboru.  Torej opravljeno je ali bi bilo enako delo z enakim številom radioterapevtov. Torej ugovor zaradi števila kadra ne drži.

 

3.) Res je da v UKC MB niso pristopili k izobraževanju ustreznega kadra, vendar…. vmes je udaril ZUJF, finančna kriza z stalnim zmanjševanjem denarja namenjenega za delo zdravstva in UKC MB bi moral sam financirati dodaten  kader. Kako, s kakšnim denarjem?

4.) Ves čas dogovarjanja je bilo v ozadju vprašanje plačila strokovnjakov iz Ljubljane. Kot rečeno smo našli ustrezno rešitev z prehodnim obdobjem in tudi delo ne bi bilo opravljeno brezplačno. Ob nasprotovanju sindikatov in načinu delu Sveta OI LJ se to ni realiziralo.

5.) Iz medijev povzemam, da je bilo sedaj, pred prekinitvijo dela, dogovorjeno med OI LJ in UKC MB, da bo UKC MB plačeval OI LJ za uro radioterapevta in fizika 800 EUR ov!? Ob to pogodbo in direktorja dr. Lavreta, so se že spotaknili mediji. 27.12.2016 smo pri poročilih radia Slovenije slišali, da naj bi bila ta vsota 7600 EUR ov mesečno. Vedeti je potrebno, da lete očitki tudi na pogodbo predhodnega direktorja doc. dr. Pivca  z anesteziologi iz Reke. Kaj je torej s temi vsotami?

6.) Pozablja se, da imajo pri nas radioterapevti vsaj za 10% skrajšan delovni čas, podaljšan dopust in nekoliko višje plačilo. Zakaj? Tega ob sodobni obsevalni tehniki in zaščiti, v urejenih sistemih v EU ni več! S tem v zvezi priporočam pregled  normativov IAEA in primerjavo stanja pri nas in v EU.

Zdi se da tega področja ne vodi Ministrstvo za zdravje, temveč grupa strokovnjakov iz OI LJ, ki ima monopol.

Zakaj torej  ni možno začeti obsevanja v Mariboru? Ob neodzivnosti se zdi, da tega področja ne vodi ministrstvo, temveč grupa strokovnjakov iz OI LJ, ki ima monopol. To je slaba izkaznica za vodstvo ministrstva in vodstvo OI LJ. Oba na tak način delujeta v škodo bolnikov. Vsekakor bi to moralo urediti ministrstvo za zdravje ob sodelovanju vodstev obeh institucij. Ocenjujem, da sta tako uradni kot neuradni navedeni razlog za prenehanje obsevanj  izgovor. Če bi imelo vodstvo OI LJ in ministrstvo za zdravje zadevo v rokah in pod kontrolo ne bi bilo nobene potrebe, da se bodo bolniki še dve leti vozili v Ljubljano. Več kot očitno je, da je ministrstvo neaktivno, ko gre za interes bolnikov. Ob tem, je treba vedeti še, da ima ministrstvo v obeh svetih zavodov večino in bi stvar lahko in moralo urediti.

prim. Janez Remškar, dr.med

Subscribe
Notify of
guest
2 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments
Polde
Polde
7 years ago

Katastrofa od trenutne Cerarjeve politike!

Jože
Jože
7 years ago

Fides, Kuštrin – povišanje plač da, delati NE. Super ste Hopokrati. Nekaj posameznikom je bolj pomembno materialno okoriščanje in jim je vseeno za bolnike (ko ti je enkrat vseeno za bolnike, sledi obvezen odvzem licence), svojim načinom razumevanja zdravstva škodujejo vsem poštenim zdravnikom in na zdravstvo mečejo slabo luč. Koliko falotov je še pa v svetih zavodov?

Prijava na e-novice