Skip to content

Rešitve problemov v zdravstvu so v naši neposredni bližini, v Avstriji

Že kar nekaj let mediji in strokovna javnost opozarjajo na probleme v zdravstvu, na raznih posvetovanjih pa so predstavljene tudi rešitve. Menim, da je vzrok večino problemov v tem, da je poslanstvo ministrstva za zdravje urejevanje področja zdravstva in ne upravljanje zdravstvenih zavodov, kar dokazujejo stalni problemi pri gradnji objektov, neuspešni projekti informatizacije, zapleti pri imenovanju vodilnih in žal tudi neljubi dogodki pri zdravljenju pacientov.

Optimizacija in racionalizacija zdravstva je mogoča le z umikom države oz. točneje ministrstva za zdravje iz danes običajnega neposrednega vodenja. Država ima obveznost oblikovanja formalnega okolja v katerem ponudniki zdravstvenih storitev ter zdravstvene zavarovalnice delujejo ter nadzora nad njihovim delovanjem (reguliran trg). Neposredno upravljanje in vodenje ponudnikov zdravstvenih storitev v lasti države je potrebno zaupati
sposobnim in usposobljenim direktorjem, tudi uglednim podjetjem z mednarodnimi referencami na tem področju (primer upravljanja infrastrukture kliničnega centra na Dunaju).

V sosednji Avstriji bolnice gradijo in upravljajo specializirana podjetja. Napredno zasnovane regijske bolnišnice povezujejo v enovit sodoben bolnišnični informacijski sistem, ki je povečal kakovost zdravstvenih storitev, varnost pacientov in učinkovitost delovanja. vir: Vamed

Povečanje kakovosti in učinkovitosti  je možno samo z uporabo orodij za izboljšanje, kot jih uporablja razvita industrija že več desetletij in jih uporabljajo odlične organizacije javnega sektorja širom EU (primer uporabe principov vitkosti v klinični bolnišnici Odense na Danskem). S pomočjo teh ukrepov bi lahko zagotovili njihovo boljše in bolj ekonomično delovanje ter večjo kakovost storitev za državljane,  posledično pa tudi manjše davke za gospodarstvo in državljane.

Skrajni čas je že, da ministrica za zdravje s pomočjo strokovne javnosti predlaga posodobitev zakonskih rešitev na področju zdravstva ter odpravi neustrezen zakon o zavodih, tako kot je naredila sosednja Avstrija ter ustanovi eno podjetje za upravljanje vseh bolnišnic z upravo in skupnimi službami po zgledu gospodarskih družb. Za nadzor naj po vzoru razvitih držav ustanovi agencijo za kakovost in akreditacijo, ki bo podeljevala akreditacijo za posamezne zdravstvene storitve ter nadzirala njihovo kakovost na osnovi mednarodnih meril in standardov (primer IKAS na Danskem).

Odgovornost nadzornega sveta tega enovitega podjetja je imenovanje uprave po kadrovsko profesionalnih postopkih s ciljnim iskanjem kandidatov z ustreznimi referencami in osebnostnimi lastnostmi, kot je to omenil prof. dr. Gregorič iz Houstona na zadnjem posvetovanju. Naloga uprave pa je, da s pomočjo svojih strokovnih služb ter specializiranih podjetij (npr. hospitals in Vamed v Avstriji) gradi napredno zasnovane regijske bolnišnice na osnovi procesov dela, jih povezuje v enovit sodoben bolnišnični informacijski sistem, ki bo povečal kakovost zdravstvenih storitev, varnost pacientov in učinkovitost delovanja, tudi z optimizacijo mreže (primer Kages – Združenje bolnišnic avstrijske Štajerske).

Reguliran trg vseh zdravstvenih zavarovanj omogoča zdravstvenim zavarovalnicam, da se sklepajo pogodbe z najboljšimi izvajalci za svoje zavarovance in tako pospešijo dvig kakovosti in učinkovitosti. Sodobna formalna oblika omogoča tudi nagrajevanje zaposlenih po kakovosti in obsegu opravljenega dela ter doseganju letnih ciljev in jih tako motivira za boljše delo..

V zdravstvu ni potrebno ponovno odkrivati Amerike. Lahko bi se kaj naučili iz rešitev za izboljšanje delovanje zdravstva iz EU, posebno od naše sosede Avstrije.

Miroslav Germ

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice