Skip to content

SLS predlaga drugi tir preko Ljubljane do Štajerske

V poplavi predlogov, kjer bi enemu največjih infrastrukturnih projektov mnogi strokovnjaki radi pristavili svoj lonček smo pozabili na dejstvo, da je drugi tir namenjen kar najboljši povezljivosti gospodarskih središč z edino luko v Sloveniji. Pregrešno drag projekt, ki je predmet vrste polemik naj bi potekal od Kopra do Divače. Kaj je v Divači takšnega, da je vredno naše, več sto miljonske naložbe?

Izvršilni odbor Slovenske ljudske stranke je na včerajšnji redni seji v Ljubljani soglasno sprejel stališče SLS do podaljšane trase drugega tira, ki bi potekala skozi osrednjo Slovenijo in se nadaljuje preko Štajerske do Gradca. Govora pa je bilo tudi o možnostih povezave Prekmurja.

Na današnji nujni seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo bodo poslanci ponovno obravnavali zakon o drugem tiru, na katerega so državni svetniki skoraj soglasno izglasovali veto. V državnem zboru pred dobrima dvema tednoma so ga pred tem poslanci že potrdili.

Zidanšek: Vlada zanemarja gospodarski razvoj vzhodne Slovenije

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je po seji IO SLS povedal: “Dobra infrastruktura je zelo pomembna za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kar se odraža v novih in bolje plačanih delovnih mestih. Dobro izveden projekt drugega tira bi lahko oživel obubožano slovensko gradbeništvo, vendar gre trenutno po enaki poti kot TEŠ 6 in podjetje Slovenski državni gozdovi. Zakaj ima Vlada RS nadzorne institucije, če njihovega mnenja ne upošteva? Iz tega projekta je jasno, da vlada povsem zanemarja razvoj vzhodne Slovenije. Ko bo SLS v naslednji vladi bo ena izmed naših prioritetnih nalog izboljšanje gospodarskega okolja v regijah, ki so gospodarsko šibkejše, torej tudi na Štajerskem in v Prekmurju.”

V SLS se zavzemajo za čimprejšnjo izgradnjo sodobne in konkurenčne železniške povezave Kopra in Luke Koper z zaledjem. Slovenija s tem projektom že preveč zamuja, za kar je v veliki meri odgovorna sedanja vlada.

Sedaj predlagani »2. tir« ne predstavlja mednarodno konkurenčne povezave Kopra in Luke Koper z namembnimi/izvornimi destinacijami blaga, ki se pretovarja v Luki Koper. Razlogi za to so:

 1. Divača nikakor ni nujno optimalna stična točka med železniškima progama proti Italiji (5. evropski koridor) in proti Kopru.
 2. Po sedanjem projektu pride »2. tir« v Divači na železniško progo, ki ni bila bistveno posodobljena od sredine 19. stoletja. Ostaja vprašanje kdaj in če sploh kdaj bo proga Divača – Ljubljana (RFC 5 koridorja) posodobljena na evropsko primerljive hitrosti.
 3. Divača kot stična točka slovenskega in italijanskega železniškega omrežja je bila izbrana pred več kot 20 leti. Od takrat so se gospodarske, politične in prometne razmere v Sloveniji in sosednjih pokrajinah bistveno spremenile (širitev EU, ki je vključevala Slovenijo, Schengen, prevzem Evro, izgradnja obvoznega koridorja Udine – Beljak – Celovec – Gradec, izgradnja hitrih železnic v EU, itd.). Vse to zahteva ponoven študij variant vsaj odseka Ljubljana – Koper/Italija) in izbora v sedanjih pogojih optimalne variante.
 4. Nesprejemljivo strm potek sedaj izbrane variante »2. tira« (predviden vzpon je 17 0/00 , v Evropi se smatra, da naj maksimalni vzpon v tunelih ne bi presegel 12,5 0/00).
 5. Nedorečena in zato nesprejemljiva finančna konstrukcija projekta.
 6. Nejasen nadzor nad projektom

SLS od vlade pričakuje in zahteva, da v najkrajšem možnem času na transparenten način izbere novo, obvoznemu koridorju konkurenčno traso in prične z njeno izgradnjo.

Dr. Andrej Umek: “Ena osnovnih gospodarskih prednosti, ki jo Slovenija ima je njena geostrateška lega. Ta je bistveno prispevala k gospodarskemu razvoje naše države od izgradnje Južne železnice naprej. Slovenija mora narediti vse, da to svojo primerjalno prednost vsaj ohrani. Predlog SLS je edini, ki to dejstvo jemlje v obzir, zato bi ga morala vlada temeljito preučiti.”

Predlogi dr. Andreja Umeka vladi RS:

 1. Koncept modernizacije slovenske železniške mreže in umestitev hitre železnice na evropskem koridorju Barcelona – Kijev v prostor.
 2. Prednost mora biti dana koridorju Koper – Ljubljana – Štajerska – Gradec. Njegove tehnične karakteristike morajo biti vsaj enake, če ne boljše, kot na obvoznem koridorju.
 3. Koridor Karavanke – Ljubljana – Hrvaška je gospodarsko manjšega pomena. Na njem je potrebno izenačiti karakteristike z železniško progo preko Visokih Tur.
 4. Koncept modernizacije lokalnih železniških povezav.
 5. Vzdržna finančna konstrukcija modernizacije slovenske železniške infrastrukture.

Železniška povezava, ki bi vse bolj obubožano Štajersko povezala s Koprom je v tem pogledu nujna za normalen razvoj gospodarstva v severo-vzhodni Sloveniji. Od tega so neposredno odvisna delovna mesta v Mariboru z okolico. Če za progo zapravljamo milijone jo je potrebno projektirati tako, da dosežemo najboljšo povezanost čim večjega števila gospodarskih središč z Luko Koper. Enakomereni razvoj Slovenije žal nikoli ni bila prioriteta trenutne vlade.

Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Igor Đukanović
Igor Đukanović
6 years ago

Zanimivo. Imate tudi kakšne preliminarne izračune, koliko bi to stalo?

Prijava na e-novice