Naprej na vsebino

Osnove Worda – spreminjanje oblike besedila

Word je urejevalnik besedil, brez katerega si dela z računalnikom ne moremo niti predstavljati. Gre za računalniški program oziroma del pisarniškega paketa Microsoft Office, ki nam omogoča pisanje, brisanje, skratka oblikovanje besedila in njegovo shranjevanje. Tako so nam dokumenti, ki zavzamejo zelo malo prostora, dostopni na spletu, naložimo jih lahko na USB ključke, jih dostavimo z uporabo elektronske pošte ali pa jih preprosto natisnemo.

Word nam torej omogoča, da besedila oblikujemo praktično kjerkoli, saj je danes na voljo tudi na pametnih telefonih. Prav tako so nam besedila kadarkoli dostopna, preprosta pa je tudi skupna raba zapisanih besedil. Če želimo pri pisanju besedil z uporabo računalnika prihraniti čas, na preprost način oblikovati zapisana besedila in jih deliti z drugimi, je uporaba Worda pravi način.

Kljub temu, da mnogi uporabljamo Word vsakodnevno, še vedno ne poznamo vseh uporabnih funkcij, ki nam jih nudi ta preprost, a učinkovit urejevalnik besedil. Zato bomo danes spregovorili o tem, kako lahko v Wordu zapisano besedilo spreminjamo, ga označimo, kopiramo, prilepimo in še mnogo več.

Imena posameznih menijev nam povedo, katera orodja lahko pričakujemo v posameznem meniju oziroma kaj je mogoče z uporabo teh orodij narediti. Če se z miško postavimo na določen gumb v meniju, se nam izpiše, čemu je izbrani gumb namenjen.

Kako v Wordu oblikujemo pisavo?

Napisano besedilo želimo urediti. To napravimo tako, da izberemo meni »osnovno« in se lotimo urejanja.

Če želimo oblikovati celotno besedilo, ga lahko označimo tako, da hkrati pritisnemo tipki Ctrl in A. Besedilo se bo obarvalo sivo.

 • Gumb »pisava« nam omogoča spremembo sloga pisave. Kadar gre za besedila dokumentov, najpogosteje uporabljamo pisavi »Times New Roman« in »Calibri (Telo)«.
 • Poleg gumba za pisavo se nahaja tudi gumb »velikost pisave«, v katerem lahko izberemo želeno velikost (običajno je ta velikost 12). Ob tem gumbu opazimo še gumba z oznakama A – eden ima ob sebi puščico, obrnjeno navzgor in drugi navzdol. Omogočata nam, da s klikanjem nanju spreminjamo velikost pisave za dve navzgor (12, 14, 16, 18…) ali navzdol (12, 10, 8, 6…).
 • Ob gumbih za velikost pisave najdemo še gumb z oznako »Aa«, ki nam omogoča spreminjanje pisave (zapis vsake besede z velikimi začetnicami, samo VELIKE črke, samo male črke ter obračanje malih in VELIKIH črk).
 • Če se pomaknemo nekoliko bolj v desno, opazimo še gumb s črko A in radirko, ki nam omogoča, da počistimo celotno oblikovanje, torej nam ostane le navadno, neoblikovano besedilo.
 • Sedaj se pomaknimo v spodnjo vrstico. Velika črka K nam omogoča izbiro krepke Besedilo lahko označimo kot krepko tudi tako, da ga označimo, nato pa pritisnemo hkrati tipki Ctrl in B.
 • Ob gumbu s črko K najdemo tudi gumb s črko L, ki nam omogoča izbiro poševne oziroma ležeče pisave. Če želimo to storiti po bližnjici, pritisnemo tipki Ctrl in I.
 • Če se pomaknemo v desno, opazimo gumb s podčrtano črko P. Ta nam omogoča, da izbrano besedilo podčrtamo (Bližnjica: Ctrl + U). Ob gumbu se nahaja tudi navzdol obrnjena puščica, ki nam omogoča, da izberemo način podčrtovanja (dvojno, črtkano, pikčasto ipd.).
 • Še nekoliko bolj desno se nahaja gumb abc. Le-ta nam omogoča, da izbrano besedilo prečrtamo.
 • Nadaljujmo s pomikanjem v desno. Opazili bomo gumb »x2«, ki nam omogoča podpisovanje. Če bi želeli zapisati oznako »CO2«, bi torej za majhno številko 2 vključili ta gumb.
 • Sledi gumb »x2«, ki nam omogoča uporabo majhnih črk nad nivojem besedila. Če bi želeli zapisati Einsteinovo formulo »E = mc2«, bi za zapis števila 2 uporabili prav ta gumb.
 • Naslednji gumb nam omogoča dodajanje besedilnih učinkov. Uporablja se zlasti v primeru naslovov.
 • Sledi gumb, ki nam omogoča obarvanje besedila. Če pritisnemo na puščico ob gumbu, lahko izberemo želeno barvo besedila.
 • Zadnji gumb (A, podčrtan z rdečo) nam omogoča spreminjanje barve besedila.

Kako lahko besedilo v Wordu oblikujemo tako, da bo videti privlačno in bo za branje bolj razumljivo?

Nadaljujmo torej z gumbi, ki se nahajajo desno od gumba s črko A in radirko.

 • Najprej opazimo 3 pikice, ob njih pa črtice in navzdol obrnjeno puščico. Če kliknemo na puščico, lahko izberemo vrstične oznake – alineje, ki nam omogočajo naštevanje. Izbiramo lahko med črtico, polno pikico, prazno pikico, kvadratkom, karo in drugimi. Če v besedilu naštevamo, lahko z vrstičnimi oznakami oziroma z uporabo alinej bralcu omogočimo enostavnejši pregled nad zapisanim besedilom.
 • Poleg gumba opazimo tudi gumb s številkami 1, 2, 3, ob njih pa se nahajajo črtice. Gre za enako funkcijo kot v prejšnji alineji, le da tokrat pri naštevanju uporabljamo številke. Če želimo ustvariti večravenski seznam, izberemo gumb, ki se nahaja poleg gumba s številkami.
 • Nadaljujmo s premikanjem v desno stran. Opazimo dva gumba – enega s puščico, obrnjeno v desno in drugega s puščico, obrnjeno v levo. Gumba nam omogočata zmanjšanje ali povečanje zamika (premikanje izbranega odstavka k robu ali proč od roba).
 • Sledi gumb AŽ z navzdol obrnjeno puščico. Ta nam omogoča, da izbrano besedilo oblikujemo po abecednem ali številskem vrstnem redu in si tako prihranimo čas.
 • Gumb, ki spominja na obrnjeno črko P nam omogoča pregled oznak odstavkov, kar je uporabno zlasti pri dodatnih opravilih postavitve.
 • Nadaljujmo s spodnjo vrstico, v kateri opazimo predvsem črtice. Prvi gumb nam omogoča, da besedilo poravnamo levo, drugi nam omogoča sredinsko poravnavo besedila, tretji poravnavo v desno in četrti obojestransko poravnavo. Te funkcije nam pridejo prav predvsem pri pisanju seminarske naloge, diplomskega dela ali magistrskega dela.
 • Naslednji gumb s puščicama, obrnjenima navzgor in navzdol, ob katerih se nahajajo vodoravne črte, nam omogoča, da spreminjamo velikost razmika med vrsticami in odstavki. Običajno pri pisanju uporabljamo razmik velikosti 1,5.
 • S pomikom v desno pristanemo na gumbu, ki nam omogoča senčenje besedila. Funkcijo pogosto uporabljamo v primeru urejanja tabele.
 • Zadnji gumb nam omogoča dodajanje obrobe.

Da bo uporaba Worda še preprostejša, si poglejmo nekaj bližnjic, ki nam vedno pridejo prav.

 • Če želimo izbrano (označeno) besedilo kopirati, izberemo kombinacijo tipk Ctrl + C, če pa želimo izbrano besedilo prilepiti, izberemo kombinacijo tipk Ctrl + V.
 • Če želimo preklopiti majhne črke v velike ali obratno, na tipkovnici izberemo tipko CAPS LOCK.
 • Če se želimo postaviti v novo vrstico, pritisnemo tipko
 • Če se želimo postaviti na vrh dokumenta, pritisnemo Ctrl + HOME.
 • Če se želimo ponovno postaviti na konec dokumenta, pritisnemo Ctrl + END.
 • Word nam omogoča tudi iskanje določene besede v dokumentu. Funkcijo vklopimo s kombinacijo tipk Ctrl in F.
 • Če želimo označeni del besedila kopirati v odložišče, pritisnemo Ctrl + X.
 • Nov dokument lahko v Wordu odpremo s kombinacijo tipk Ctrl in N.
 • Dokument lahko shranimo tudi s pritiskom na tipki Ctrl in S.

Ne pozabimo, da za učenje nikoli ni prepozno. Tudi, če Worda še ne obvladate, si lahko pomagate s temi preprostimi nasveti in si tako olajšate svoje delo z njim. Zagotovo boste kmalu postali pravi mojstri na področju uporabe Worda.

»Tudi najmodrejši um se mora še česa naučiti.« (George Santayana)

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Majda
Majda
4 years ago

Super. V pomoč vsem nam ki se na računalniku ne znajdemo. Lp

Prijava na e-novice