Skip to content

Poklic: Medicinska sestra

Ljudje smo zanimiva bitja. Med seboj se razlikujemo po obnašanju, mišljenju, osebnostnih lastnostih in po mnogih drugih karakteristikah. Skorajda nemogoče je najti dve osebi, ki se druga z drugo popolnoma ujemata. Pa smo si res tako različni? Že Hipokrat je dejal, da obstaja en sam tok, eno samo dihanje, vse obstaja v sožitju. In prav vsi ljudje imamo nekaj, zaradi česar smo podobni drugim. Kadar se soočamo z boleznijo, postanemo nemočni.

Pričetki poklica medicinske sestre segajo daleč v zgodovino. Ženske so imele vlogo skrbnic otrok, družin in skupnosti. Medtem, ko se je človeška družba razvijala, so ženske skrbele za vse generacije ljudi, ki so potrebovali pomoč. Lahko rečemo, da je poklic medicinske sestre eden izmed najstarejših znanih poklicev, saj je bila velika večina žensk za nudenje oskrbe plačana že vse od samega začetka.  Mnoge medicinske sestre so živele v domovih svojih delodajalcev, saj v tistem času še niso poznali bolnišnic.

Delitev dela medicinskih sester glede na stopnjo izobrazbe

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je vloga medicinske sestre danes precej drugačna od tiste, kot so jo ljudje poznali nekoč.

Bolničar negovalec se v tej smeri izobražuje 3 leta. Njegova naloga je nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih.

Srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik se za izvajanje svojega poklica izobražuje 4 leta. Gre za srednješolsko izobrazbo. Usposobljen/a je za vrsto strokovnih del, ki pa se razlikujejo glede na to, na katerem področju zdravstvene nege se oseba zaposli. Pomoč bolnikom pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnosti je prioritetna naloga srednje medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika, med poklicne naloge pa sodijo tudi načrtovanje, izvajanje, nadziranje in vrednotenje zdravstvene nege.

Diplomirana medicinska sestra je teoretično in praktično znanje pridobila s študijem na visokošolskem strokovnem študijskem programu 1.stopnje, ki traja 3 leta. Pomaga pacientu in svojcem ter izvaja medicinsko tehnične intervencije, ki jih predpiše zdravnik. Ima dovolj teoretičnega in praktičnega znanja, da razume bolezenske procese in pomaga pacientu na vseh področjih. Pogosto prevzame delo strokovnega vodje zdravstvene nege oddelka.

Magister zdravstvene nege je oseba, ki je zaključila podiplomski študijski program 2.stopnje, ki traja 2 leti. Tako kot diplomirana medicinska sestra, tudi magister zdravstvene nege pogosto prevzame vlogo strokovnega vodje zdravstvene nege.

Ker sem tudi sama zaključila 4-letno šolanje v smeri zdravstvene nege in si tako pridobila naziv srednja medicinska sestra, sedaj pa izobraževanje v tej smeri zaključujem tudi na visokošolskem študijskem programu 1.stopnje, tokrat k pogovoru nisem povabila nikogar. Poklic medicinske sestre vam bom poskušala približati na podlagi lastnih izkušenj.

Zakaj sem se odločila za opravljanje poklica medicinske sestre?

V prvi vrsti sem se za vpis v Srednjo zdravstveno šolo odločila preprosto zato, ker nisem vedela, kam naj se vpišem. Še danes se mi zdi, da ob koncu osnovne šole pač ne moremo vedeti, česa si dejansko želimo početi vse življenje, zato pogosto storimo napake. Moja odločitev pravzaprav ni bila napačna, saj sem po naravi takšna, da si želim ljudem pomagati na vsakem koraku in ta želja me je gnala proti cilju skozi vsa 4 leta šolanja. Občutek zadovoljstva ob pomoči nemočnim ljudem me je prepričal, da šolanje nadaljujem tudi na fakulteti.

Kaj počne medicinska sestra?

Moja pričakovanja so bila povsem drugačna od realnosti. Učenje teorije in pridobivanje novih znanj je eno, pridobivanje praktičnih izkušenj pa je povsem druga stvar. Pričakovala sem, da medicinska sestra pomaga bolniku pri izvajanju tistih življenjskih aktivnosti, ki jih sam ne zmore opraviti. Naloga medicinske sestre je tudi spodbujanje bolnika k samostojnemu izvajanju aktivnosti. Medicinska sestra načrtuje, izvaja, nadzira in vrednoti zdravstveno nego. Tako so nas vsaj učili v šoli. Danes bi dodala, da medicinska sestra izvaja še na tisoče drugih aktivnosti, o katerih ti v šoli ne povedo ničesar. Nihče ti ne pove, da boš hkrati tudi serviser (če se pokvari kakšna postelja, računalnik, nočna omarica), svetovalec (v primeru težav v zasebnem življenju bolnika) in kurir (kadar je potrebno prenesti dokumentacijo na drug konec bolnišnice – večkrat dnevno).

Kaj je tisto, kar daje medicinski sestri pri opravljanju svojega poklica pozitivno energijo?

Napisano nikakor ne pomeni, da z opravljanjem svojega poklica nisem zadovoljna. Javnosti želim sporočiti le, da je delo v zdravstveni negi eden izmed tistih poklicev, pri katerih prihaja do izgorevanja na delovnem mestu. V določenem trenutku moraš biti na treh različnih mestih, kar predstavlja zelo stresno situacijo. Vendar pa po vsakem dežju posije sonce in tako je tudi v zdravstveni negi.

Od bolnikov izveš stvari, za katere nisi niti slišal. Čudovito je poslušati zgodbe starejših, ki se jim ob pripovedovanju dogodkov iz lastnega otroštva zasvetijo oči. Čudovit občutek je, ko se ti bolnik s solzami v očeh zahvali za vso pomoč in podporo. Čudovito je, ko bolnik, ki je bil še nekaj dni nazaj popolnoma nemočen, odhaja iz bolnišnice z močno voljo, ki ga bo vodila na življenjski poti. Preprosto ne obstaja nič boljšega, kot je občutek, da si nekomu pomagal.

Kaj je tisto, kar je najhuje pri opravljanju poklica medicinske sestre?

Nedvomno smrt osebe, za katero si skrbel. Govorimo o največji uganki življenja, zaradi katere se v trenutku vse ovije v črnino. Sama sem se s smrtjo bolnika srečala že v obdobju srednješolskega izobraževanja. Ne glede na to, kolikokrat si priča prenehanju bioloških procesov, ti vsakič znova zadajo bolečino. Ne gre za razočaranje, ker osebi ne moremo pomagati. Gre za nekaj povsem drugega, o čemer te v procesu šolanja v smeri zdravstvene nege učijo že na samem začetku. V mislih imam empatijo. Empatija je psihološka sposobnost zaznavanja čustev druge osebe. Medicinska sestra mora biti empatična – stavek, ki sem ga slišala mnogokrat. Biti empatičen ob osebi, ki je na koncu svoje življenjske poti, ni težko. Vsi smo namreč ljudje in čustva nas prevzamejo zlasti takrat, kadar moramo biti močni. Seveda so nam povedali tudi, da »dela« ne smemo nositi s seboj domov. Če se še tako trudiš, ne moreš potlačiti žalosti. Sama sem si vedno pomagala z besedami, da je oseba sedaj šla na boljši kraj. Tja, kjer ni trpljenja.

Ali menim, da je poklic medicinske sestre v Sloveniji spoštovan?

Delo medicinske sestre je naporno, vsestransko, polno vzponov in padcev, žal pa s strani mnogih ni spoštovano. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da je medicinska sestra tista, ki »drži oddelek skupaj«. Medicinska sestra je tista, ki skrbi, da vse teče tako, kot mora. Biti medicinska sestra je nekakšna super moč, ki je nima vsakdo. Ni lahko zadrževati lastnih solza (bodisi zaradi zasebnih težav, bodisi zaradi vpliva empatije) in hkrati risati nasmeh na obraze bolnikov. Nega s strani medicinske sestre je prav tako pomembna, kot operacija s strani kirurga – eno brez drugega preprosto ne gre. Marsikdo se tega ne zaveda, zato naporno delo medicinskih sester danes ni cenjeno, kot je bilo nekoč.

Kaj bi sporočila bodočim medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom?

Vsem, ki si želijo opravljati ta poklic, bi sporočila naslednje. Medicinska sestra mora biti samostojna. Biti mora sočutna in prijazna tudi takrat, kadar bolnik ni. Zavedati se mora, da je bolnika spoznala v najbolj ranljivem obdobju njegovega življenja, zato ga mora obravnavati z vsem potrebnim spoštovanjem. Bolnik se lahko v tem obdobju sooča z jezo in frustracijami, ki jih pogosto prenese prav na medicinsko sestro, zato je potrebna velika mera razumevanja. Ne glede na to, kako težko postane, nikoli ne pozabite razloga, zaradi katerega ste se odločili za ta poklic.

Ko opravljaš poklic medicinske sestre, vsako jutro veš, da se boš danes dotaknil življenja nekoga, ali pa se bo življenje nekoga dotaknilo tebe. Biti dovolj močan, da toleriraš vsa dejanja in besede, hkrati pa dovolj mehak, da razumeš vsakogar, ni preprosto. Iz tega razloga si poklic medicinske sestre zasluži spoštovanje in podporo.

»Bodi prijazen; vsak, ki ga srečaš, bije hudo bitko.« (John Watson)

Sara Savec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice