Skip to content

Poklic: VZGOJITELJ

Delo z otroki zna biti zabavno, a tudi težavno in odgovorno. Vzgoja otrok je v prvi vrsti namenjena staršem, sekundarno vzgojo pa v najbolj ranljivih letih opravijo vzgojitelji v vrtcu. So tiste mame in očetje, ki v dobrih 9 urah otroku tlakujejo pot v svet. Če ravno se zdi delo vzgojitelja na trenutke preprosto in celo zabavno, temu ni tako.

Kaj vse dela vzgojitelj?

Če ste menili, da se vzgojitelj zgolj igra z otroki, stoji v kotu in se pogovarja s svojo sodelavko/sodelavcem, počisti za njimi po obroku … je njihovo delo še marsikaj drugega. Še preden vzgojitelj vstopi v skupino  delo vzgojitelja zajema pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter sodelovanje pri organizaciji življenja v vrtcu. Dejavnosti načrtuje na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in njegovih potreb. Izbere ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Pri vseh dejavnostih je vzgojitelj odgovoren za varnost otrok. Sam proces v skupini tudi neposredno vodi, organizira in vodi dejavnosti otrok in pripravlja didaktični material. Otroke spodbuja, opogumlja, usmerja in se z njimi igra. Prav tako spremljanja otrokov razvoj in o težavah, ali opaženih motnjah obvesti starše. Pri deli mu pomaga pomočnik/ pomočnica, vzgojitelj ga tudi strokovno vodi. Vzgojitelj poskrbi tudi za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Sodelovanje s starši poteka v okviru različnih dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelj vodi roditeljske sestanke in individualne razgovore s starši, vodi in organizira druge oblike sodelovanja in skrbi za pretok dnevnih informacij.

Vzgojitelj se mora nenehno strokovno izpopolnjuje. Sodeluje tudi pri skupnih nalogah vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom in pripravi zaključno poročilo o opravljenih nalogah v minulem letu.

Kako postaneš vzgojitelj?

Način pridobitve ustrezne izobrazbe je odvisno od tega, kje se boste zaposlili. V zasebnih vrtcih je za pomočnika vzgojitelja dovolj le tečaj, v javnih zavodih mora pomočnik vzgojitelja imeti srednjo strokovno izobrazbo, pridobljeno po programu za področje predšolske vzgoje ali zaključen četrti letnik gimnazije in opravljen poklicni tečaj za delo s predšolskimi otroki.

Vzgojitelj pa mora imeti univerzitetno izobrazbo prve stopnje po programu predšolske vzgoje. Po končanem študiju diplomanti in diplomantke pridobijo naziv diplomirana vzgojiteljica/vzgojitelj predšolskih otrok. Vzgojitelj v razvojnem oddelku, ki ima prilagojen program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, mora imeti stopnjo izobrazbe, predpisano za vzgojitelja predšolskih otrok in specialno pedagoško izobrazbo. V oddelkih vrtca, v katere so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, lahko dela poleg vzgojitelja predšolskih otrok tudi vzgojitelj s specialno pedagoško izobrazbo.

Ker se vzgojitelj lahko zaposli v vrtcu, v osnovni šoli za delo v prvem razredu in v zdravstvenih ustanovah, PRAVILNIK o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, natančno določa kakšno izobrazbo mora imeti vzgojitelj na posameznem področju.

Povpraševanju na trgu in višina plače

Čas, ko so otroci bili doma, pri dedkih in babicah je mimo in se vrtci iz leta v let ukvarjajo s prevelikim vpisom otrok v vrtec. Normativi za skupino so jasno določeni. V homogeni oddelek je lahko vključeno:

–v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj devet in največ 12 otrok,

–v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in največ 17 otrok,

–v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok.

V heterogeni oddelek je lahko vključeno:

–v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj sedem in največ deset otrok,

–v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok.

V kombinirani oddelek je vključeno najmanj deset in največ 17 otrok. Posledično je povpraševanje po vzgojiteljih veliko in na letni ravni iščejo vsaj 400 novih vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev.

Če je nekoč veljalo, da so vzgojitelji dobro plačani je danes plača za pomembno delo, ki ga opravijo relativno majhna. Pomočnik vzgojitelja prejme v povprečju 934 EUR bruto, oziroma 655,21 EUR neto (dobrih 40 EUR več, kot znaša minimalna zajamčena plača v Sloveniji). Vzgojitelj v povprečju prejme 1445 EUR bruto, oziroma 969,75 EUR neto.

Vsekakor vzgojitelj da ogromno otrokom, saj je tudi večino dneva z njim. V rokah imajo škarje in platna za oblikovanje otrokove osebnosti, vrednot in samozavesti. Njihova naloga je pomembna in predstavlja pomemben mejnik v razvoju otroka. Vzgojitelj lahko otroku postavi odlične temelje, a to je odvisno od vsakega posameznika. Ni vsakdo, ki ima rad otroke dovolj dober za vzgojitelja. Vzgojitelj mora biti mešanica nežnosti, odločnosti, vztrajnosti, potrpežljivosti, doslednosti, strogosti, domačnosti, dostopnosti in avtoritete. Mora imeti tisto pravo energijo, ki otroka dvigne in premami.

Karl Košir

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice