Skip to content

Predstavitev poklica: VOJAK

Še nedolgo nazaj smo bili deležni informacij, da se Slovenska vojska sooča s primanjkljaji v kadru. Razlog za to naj bi bilo vse manjše število mladih ljudi, ki se odločajo za opravljanje poklica vojaka. Kdo je vojak, kakšna izobrazba je zahtevana za opravljanje tega poklica, kaj vojak počne in kakšna je njegova plača, si lahko preberete v nadaljevanju.

Kdo lahko postane poklicni vojak?

Da postanemo poklicni vojak, ne potrebujemo specifične izobrazbe. Poklicni vojak lahko namreč postane vsakdo, ki je dokončal katero koli poklicno ali srednješolsko izobrazbo in je v razmeroma dobri fizični kondiciji. Poklic vojaka lahko opravljajo tudi predstavnice ženskega spola. Dodatni pogoji za priključitev Slovenski vojski vključujejo še državljanstvo RS, poleg fizične tudi dobro duševno sposobnost za opravljanje vojaške službe in starost do 27 let. Za opravljanje določenih vojaških nalog so zahtevana dodatna urjenja oziroma usposabljanja, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih. Cilj teh usposabljanj je, da kandidat osvoji temeljna vojaška znanja in veščine, ki so pogoj, da lahko opravlja poklicno delo v Slovenski vojski. Kandidati razvijejo znanja, veščine in psihofizično pripravljenost, ki je nujno potrebna za opravljanje nalog v različnih bojnih situacijah, vremenskih in terenskih razmerah.

Kaj vojak pravzaprav dela?

Vojak lahko ima čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika, od česar so odvisne tudi njegove naloge. Vojak mora usklajeno in pravilno izvajati postrojitvena pravila, skrbeti za lastno psihofizično pripravljenost, varno rokovati z orožjem v pehotnem oddelku, izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku ter pomagati v primeru naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov. Enote se razporedi glede na potrebe Slovenske vojske in glede na znanje ter usposobljenost posameznika. Tako lahko vojak Slovenske vojske opravlja več sto različnih specifičnih dolžnosti. Obenem vojak Slovenske vojske prispeva k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru, uspešno sodeluje s civilnim okoljem in pri reševanju ponesrečenih v gorah.

Pri opravljanju svojega dela nosi uniformo in uporablja orožje ter drugo opremo, ki je predpisana za uporabo na njegovem delovnem mestu.

Brez zdravniškega pregleda ne gre…

Ker mora biti bodoči vojak psihofizično pripravljen na opravljanje zahtevanih nalog, je vsak kandidat za delo vojaka napoten na zdravniški pregled in na psihološke teste. Ocenjujejo se zlasti njegove gibalne sposobnosti za delo, preverjanje le-teh pa se ponavlja enkrat letno in vključuje telovadne prvine, kot so sklece, dviganje trupa in tek na 3200 metrov.

Kaj pa značajske lastnosti?

Vojak zagotovo ne more biti vsakdo. Zahtevane so pripravljenost na delovanje v timu, spoštljiv odnos do domovine, veselje do terenskega dela in želja po delu z orožjem. Značajske lastnosti, ki jih mora imeti vojak, so pogum, tovarištvo, domoljubje, čast, predanost in lojalnost.

Kako pa je z razmerami za delo?

Vojak se je dolžan prilagoditi nekaterim razmeram za delo. Pogosto je zahtevano opravljanje dela tudi ob nedeljah in praznikih, izogniti pa se ni mogoče niti delu, daljšemu od polnega delovnega časa. Prav tako lahko delo poteka tudi v deljenem delovnem času, izjemoma se odreja tudi dežurstvo. Zahtevano je opravljanje terenskega dela na določenem kraju ob določenem času, bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem, s strani nadrejenega določenem mestu. Poklicni vojak je lahko napoten na opravljanje vojaške službe v tujini.

Kako mladi danes gledajo na poklic vojaka?

Mladi se v večini primerov za opravljanje poklica vojaka odločijo zato, ker si želijo doživeti nečesa zanimivega, redkeje pa zato, ker čutijo, da je to njihova dolžnost do domovine. Poklic vojaka mnoge pritegne zaradi svoje nevarnosti, zahteve po dobri fizični pripravljenosti, napornega dela in občutka, da je vojak pravzaprav narodni heroj. Na drugi strani imamo zahteve po odsotnosti od doma, ki so najpogostejši razlog, da se mladi ne odločijo za opravljanje poklica vojaka.

Kako naj vem, ali je poklic vojaka pravi zame?

Pri odločanju za opravljanje poklica vojaka si moramo odgovoriti na nekaj preprostih vprašanj. Ali sem zdrav? Ali me zanima upravljanje sodobne vojaške tehnike in orožja? Ali imam težave pri timskem delu? Ali lahko normalno delujem tudi v stresnih pogojih? Sem pripravljen na dinamično in terensko delo? Spoštujem red in disciplino? Kako se obnašam v težkih situacijah, me le-te spravijo ob živce? Sem pripravljen delovati v skladu z ukazi nadrejenega? Vse to so vprašanja, ki so zelo pomembna, če si želimo postati poklicni vojak.

Kakšna je plača vojaka?

Začetna bruto plača vojaka znaša približno 1003,54 €. Za vojaka, ki podpiše pogodbo za 5 let, je predvidena finančna nagrada v višine ene povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 1602,21€, za sklenitev 10-letne pogodbe pa je predvidena nagrada petih povprečnih bruto plač. Potem so tukaj še finančne stimulacije za delo v tujini. Na dnevnik.si so tako navedli plačo vojaka desetnika na misiji Slovenske vojske na Kosovu, ki poleg osnovne plače (1484, 53 € neto) prejme še 1650 € dodatka, medtem ko desetnik na misiji v Maliju ob osnovni plači (1530,92 € neto) prejme še 2250 € dodatka letno.

Delo vojaka je nevarno

Kot pri vsakem drugem poklicu, tudi pri opravljanju poklica vojaka obstajajo določene nevarnosti, zato so za vsako dejavnost zagotovljeni varnostni postopki. Pri delu se uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Opravljanje dela poklicnega vojaka vključuje rokovanje z orožjem in eksplozivnimi sredstvi, zato je potrebno upoštevati tudi dodatne varnostne ukrepe.

Nezainteresiranost mladih za opravljanje vojaškega poklica

Število vojakov upada, saj se zanimanje za opravljanje tega dela s strani mladih ljudi zmanjšuje. Na Generalštabu ugotavljajo, da upadanje zanimanja za delo vojaka ni popolnoma nič novega, saj se z njim soočajo že vse od leta 2003. Slovenska vojska poskuša nove vojake pritegniti z oglasi na TV, radiu, z obiski srednjih šol in z uporabo reklamnih letakov, vendar pa kot največjo težavo vidijo odhajanje mladih na opravljanje dela v tujini. Pogosta težava je tudi, da se na opravljanje dela vojaka prijavijo kandidati, ki pa ne izpolnjujejo pogojev za delo v vojski, ki so precej strogi.

Pripadniki Slovenske vojske pomembno prispevajo k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru, zato si poklic vojaka zasluži visoko stopnjo spoštovanja. Kot je opisal Brigadir Ernest Anželj, je temeljna vrednota vojakov domoljubje, pri čemer gre za zavestno in prostovoljno pripadnost domovini, domu, družini, vojaškemu kolektivu in državi. Življenje vojaka je povsem drugačno od drugih služb, pripadniki Slovenske vojske pa so lahko ponosni nase in na svoje poslanstvo.

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice