Naprej na vsebino

Po SLS s pomočjo za gasilcem tudi SDS

Poslanci SDS so v Državni zbor vložili svojo verzijo predloga rešitev pri podpori delovanja gasilske službe. Namreč položaj gasilcev se kljub premnogim obljubam vlade še ni izboljšal. Večna težava ostaja še vedno sam status prostovoljnih gasilcev in oprema. Zdajšnja vlada kljub alarmantnemu stanju gasilcev ni našla posluha za zvišanje sredstev za gasilce, niti ne za dvig plač le tem.

Naravne nesreče, vremenske ujme, požari … terjajo hiter odziv gasilcev. Pri vsakem takšnem pojavu gasilci žrtvujejo lastna življenja, da rešujejo tuja. Da pa bi to lahko počeli še v prihodnje potrebujejo opremo, varstvo in zavarovanje. Zato je nujno, da se najdejo dodatna sredstva poziva SDS, SLS pa je že pred dnevi podal rešitev.

Za varnost gasilcev ni poskrbljeno, a od njih se pričakuje, da bodo vedno na voljo.

SDS s spremembo zakona izboljšuje položaj gasilcev

Poslanci SDS so s svojim predlogom zakona, ki naj ne bi imel neposrednih posledic na državni proračun, prav tako ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev, a dopolnjuje dosedanji zakon v samem statusu operativnega gasilca oziroma operativnega prostovoljnega gasilca.

Predlog SDS opredeli status operativnega prostovoljnega gasilca kot odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerimi se stimulira zaposlovanje gasilca tako, da se delodajalcu zniža zavarovalne premije in ima davčne olajšave. Zaradi same narave dela gasilcev se zagotovijo sredstva za zavarovanje operativnih gasilcev in tudi za preventivne zdravstvene preglede.  Prav tako predlog dodaja, da mora država zagotoviti prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega zavarovanja za vsak dan izvajanja javne gasilske službe dodatno pokojninsko zavarovanje.

V SLS vidijo rešitev v razporeditvi povišanega procenta za obrambo

Ob negativni oceni Slovenske vojske in pozivu NATA, da se za 1 % povečajo sredstva za obrambo, so v SLS podprli idejo in pozvali k čimprejšnje povečanje sredstev za obrambo za dodaten 1 %, saj je slovenska vojska podhranjena na vseh točkah. Napovedali so, da bodo v naslednjem mandatu namenila za gasilce 0,50 % tega povečanega odstotka BDP, ostalo pa za Slovensko vojsko.

Aktualna vlada že od samega začetka mandata le ugotavlja znana dejstva in napoveduje povečanje finančnih sredstev šele čez nekaj let oziroma odgovornost prelaga na naslednjo vlado. Da je sistem obrambe ter zaščite je potrebno izboljšati je jasno že nekaj let. V SLS vidijo rešitev v nadgradnji in vključitvi odlično organiziranih gasilcev v sistem. Sam predlog se zdi smiselnim tudi mnogim strokovnjakom iz področja gasilstva.

Marko Zidanšek: “Status gasilcev je potrebno nujno urediti, kar bo ena izmed naših prioritet v naslednji vladi”.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »Gasilci so bili neposredno vpleteni tudi ob osamosvojitvi, so neprecenljiv del naše družbe, ki skrbi za varnost državljanov. Sama ideja o povezovanju, seveda na prostovoljni bazi, se zdi dobra tudi gasilcem in jo celo podpirajo. Namreč tu gre za veliko denarja, saj 0,5 % BDP pomeni približno 200 milijonov evrov na leto. Takšno višino bi po našem mnenju lahko dosegli že v naslednjih štirih letih, pri čemer bi začeli s prispevkom v višini 0,20 % v prvem letu in postopnim dvigom za 0,10 % na leto. Polovico tega zneska bi porabili za ureditev statusa 150.000 prostovoljnim gasilcem, drugo polovico za oblikovanje enote in nakup opreme za 5.000 prostovoljnih gasilcev – rezervistov, usposobljenih za mednarodne enote civilne zaščite, za pomoč ob elementarnih nesrečah doma in v sosednjih državah«.

Pred nami so dnevi, ko bomo gasilce vsekakor potrebovali, a potrebno se bo počasi vprašati, če bodo ob takšnih razmerah, s pomanjkljivo opremo, neurejenim statusom še sploh bili pripravljeni žrtvovati svoja življenj. Če so v zameno vedno preslišani, le slikajo se lahko ob nesrečah z vodilnimi in dobivajo prazne obljube.

Metod Kranjc

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice