Skip to content

Predstavitev poklica: Politik

O politikih vsak dan slišimo negativne stvari, malokdaj pa slišimo kaj pozitivnega. Politika je pač tista tema, kateri se mnogi najraje izognejo.

Kdo je v resnici politik?

Politik je po neki splošni definiciji posameznik, ki je vključen v politiko, kar vključuje tudi politologe. Lahko rečemo tudi, da je politik neke vrste politična figura, politika pa je dejavnost, s katero ljudje zavedno ali nezavedno oblikujejo soglasje o skupnem sožitju, pravilih obnašanja in o sankcioniranju nepravilnega obnašanja. Govorimo o ljudeh na vodilnih položajih, ki sprejemajo odločitve v dobro ljudstva, medtem ko naj bi se ljudstvo aktivno vključevalo v njihove procese odločanja. V demokratičnih družbah se izraz »politik« uporablja za ljudi na izvoljenih položajih in za ljudi, ki si prizadevajo za izvolitev, v nedemokratičnih državah pa je opredelitev izraza manj jasna.

Predsednik Slovenije, Borut Pahor.

Prav tako je izraz politik težko opredeliti, ker obstaja več političnih položajev. V glavnem gre za predsednika države, predsednika vlade, senatorja, poslanca, guvernerja, ministra, svetnika, državnega sekretarja in župana.

Kako lahko postanem politik?

Poklic politika se precej razlikuje od drugih poklicev. Za vstop v politiko namreč ni zahtevana specifična izobrazba, zato lahko politik postane praktično kdorkoli, potrebna pa je angažiranost v politični stranki. Če malce pomislimo, diploma, magisterij in doktorat niso vstopnica za v parlament, kar pomeni, da lahko politični poslanec postane tudi nekdo, ki je zaključil zgolj osnovno šolo, le izvoljen mora biti. Kako visoko bo kandidat za politika prišel in ali bo sploh dosegel svoj cilj, je v veliki meri odvisno od njegove pripravljenosti za delo in od njegovih spretnosti.

Kljub temu večina politikov prihaja iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani, v politiko pa so se podali tudi ljudje iz povsem drugih poklicev. Po podatkih spletnega portala Dnevnik.si politiki izhajajo tudi iz medicinske fakultete in iz ekonomske smeri. Številni politiki so po poklicu pravniki, med politiki pa najdemo tudi farmacevta, diplomanta kemije, doktorja zgodovinskih znanosti in magistra elektrotehnike – omejitev skratka ni.

Kakšne so plače?

Privilegij opravljanja poklicev v politiki naj bi bile prav vrtoglave plače. Leta 2016 so bili politiki po dveh znižanjih plač deležni dviga plač, a vse do danes mlajši politiki, kar se tiče plač, ostajajo na dnu. Plače poslancev namreč zvišajo predvsem dodatki za vodenje in za delovno dobo, na dnu pa se znajdejo tisti, ki ničesar ne vodijo. Kot primer lahko vzamemo predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, ki je uvrščen v najvišji, 65. plačilni razred. V letu 2017 je njegova osnovna (bruto plača) znašala 5.419 €, pripadajo pa mu tudi pravica do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, regres za prehrano in letni dopust, nadomestilo za ločeno življenje, povračila stroškov za službena potovanja in 40 dni letnega dopusta. A tudi v politiki situacija kljub visokim plačam ni rožnata. Višina plače poslanca potem lahko znaša med 500 € bruto za popolnoma nič dela, do vrtoglavih 5632 €, povprečno pa so pleče poslancev nekje nad 3000 € bruto.

Poklic politika velja za najbolj izkoriščevalski poklic na svetu

Nezadovoljstvo s politiki iz leta v leto narašča. Če bi rekli, da so državljani zadovoljni z delom politikov, bi lagali. Politiki imajo resda vse niti v svojih rokah, a po mnenju mnogih so prav oni tisti, ki nam povzročajo največ težav. Večina jih vidi kot plenilce, ki ropajo državo, so zelo spretni z jezikom, se predstavljajo kot vsemogoči rešitelji in obljubljajo boljšo prihodnost. Slaba plat poklica politika je prav ta, da politiko povezujemo s prevarami in lažmi, politika pa dojemamo kot osebo, ki ji ne smemo in ji ne moremo zaupati, ker nas bo vsak čas oropala. Politiki bi morali delati v dobro državljanov, a zaradi številnih afer državljani politikom ne zaupajo več.

Seja državnega zbora.

Ali obstaja dober politik?

Osebe s poklicem politika imajo nedvomno več moči, kadar želijo nekaj spremeniti. Dober politik bi se moral odzivati kritično, seveda pa ne gre niti brez komunikacije na visoki ravni. V politiki pogosto prihaja do konfliktnih situacij, ki jih je potrebno razrešiti, potrebno pa je tudi znati sprejemati kompromise. Dober politik razmišlja kritično in se samostojno odloča, je splošno razgledan in deluje v prid družbe. Koliko je takšnih politikov, presodite sami.

Katera znanja še mora imeti dober politik?

Vsakdo, čigar življenjska pot vodi v politične vode, mora obvladati vsaj en svetovni jezik. Politik mora znati nastopiti v javnosti, v procesih odločanja mora znati z ljudmi vzpostavljati pristne odnose, še posebej zato, ker je nenehno v stiku z mediji in z javnostjo. Sposoben mora biti strateškega načrtovanja in odločanja, analiziranja problemov in sprejemanja odločitev. Seveda ne smemo pozabiti tudi na pisno sporazumevanje, pa tudi splošna razgledanost sama po sebi ni dovolj. Politik pozna predpise s področja mednarodnega prava in domače zakonodaje.

Dober politik zna zastopati javne interese na posameznem področju (gospodarstvo, človekove pravice, zakonodaja).

Kakšne so razmere za delo?

V primerjavi z večino ostalih poklicev so razmere, v katerih politik opravlja svoje delo, zelo ugodne. Posebnih nevarnosti, razen nenehne izpostavljenosti javnosti in posledično zamer s strani državljanov, pri poklicu politika ni, kljub temu pa mora biti oseba psihofizično dovolj zmogljiva za opravljanje tega poklica. Pri poklicu politika ne gre toliko za fizični napor, kot za psihičnega.

Vsako področje ima svojega strokovnjaka in tako je tudi v politiki. Politik, ki bo že na začetku svoje »kariere« jasno oblikoval svoje strategije in bo deloval v dobro ljudstva, bo zagotovo spoštovan s strani javnosti, tisti, ki bo preprosto sledil vsem ostalim in se ne bo zanimal za interese ljudstva, pa bo samo še podkrepil mnenje tistih, ki so prepričani, da je poklic politika najbolj izkoriščevalski poklic na svetu.

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice