Skip to content

Svetovni dan rdečega križa: Kaj vse počne Rdeči križ?

Rdeči križ poznamo kot največjo humanitarno organizacijo na svetu, ki 8. maja praznuje svoj svetovni dan in tako je že vse od leta 1948. Vzemite si čas in se tudi letos spomnite na pogumna dejanja in visoke dosežke več kot 100 milijonov članov, prostovoljcev in podpornikov, ki delujejo v kar 190 državah po vsem svetu. V prispevku pa vam predstavljamo, kaj pravzaprav je Rdeči križ in kaj vse počne.

Organizacijo Rdeči križ je ustanovil Henry Dunant, ki je bil rojen 8. maja leta 1828. Poznamo ga kot ustanovitelja prvega mednarodnega gibanja (Rdečega križa) v Ženevi v Švici. V Sloveniji organizacija deluje že vse od leta 1944, njen sedež pa se nahaja v Ljubljani. Po posameznih občinah v Sloveniji so razporejeni sedeži območnih združenj Rdečega križa, marsikdo pa ne ve, da je prav Rdeči križ lastnik Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič.

V letu 2016 je Rdeči križ Slovenije obeležil svojo 150. letnico delovanja, v sklopu obletnice pa so bili organizirani številni dogodki, vključno z razstavo na sprehajališču v Ljubljani.

Slovenija, Ljubljana, 07.03.2011, 07. Marec 2011
Ilustracija, detajl posoda z rdecim krizem v rokah aktivista Eko krog
Foto: Srdjan Zivulovic/Bobo

Rdeči križ poznamo predvsem po krvodajalstvu, čeprav opravlja tudi druge za družbo zelo pomembne dejavnosti, pa vendarle se lahko za nekaj trenutkov ustavimo pri krvodajalstvu. Rdeči križ Slovenije je na tem področju izvedel približno 1150 krvodajalskih akcij, od tega je bilo 350 akcij terenskih za potrebe zdravstva, kar je bilo dovolj za zagotovitev vseh potreb po krvi oziroma krvnih derivatih v državi. V letu 2016 je prišlo celo do »viška krvi«, kar je pomenilo prekomerne zaloge. Rdeči križ je prav tako izvedel tudi številna poučna predavanja na temo prostovoljnega darovanja krvi, transplantacije in darovanja organov.

Eno izmed temeljnih poslanstev Rdečega križa je prva pomoč, ki je tesno povezana s samim nastankom organizacije. Junija, leta 1859, je v Solferinu v Severni Italiji potekala huda bitka, v kateri je obležalo 40.000 hudo ranjenih vojakov, ogromno pa jih je tudi umrlo. Po nekem naključju se je v bližini bojišča znašel Henry Dunant (poslovnež iz Ženeve), ki prizoru, ki ga je tam zagledal, kar ni mogel verjeti. Pogled na ranjene in umrle je prispeval k pobudi za ustanovitev organizirane pomoči ranjencem. Nudenje prve pomoči in poučevanje laikov je vse do danes ostalo tradicionalna naloga Rdečega križa. Na organizacijo se moramo obrniti takrat, kadar delamo izpit za motorno vozilo, prav tako pa se na Rdeči križ obrnemo, če želimo postati reševalci iz vode, saj prav ta organizacija izvaja program usposabljanja in preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči.

Naloga Rdečega križa je tudi pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah, pri čemer so osnovne naloge načrtovanje priprav na nesreče, zagotavljane učinkovitih mehanizmov ukrepanja ob nesrečah, osveščanje in javno izobraževanje ter zagotavljanje pomoči pri odpravljanju posledic nesreč. Še posebej pomembna je pomoč pri zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah, pri organizaciji delitve in prevoza pomoči, pri varovanju in posredovanju podatkov o žrtvah in pogrešanih, pri obveščanju prebivalcev o potrebah po raznovrstni pomoči in pri pripravi pozivov za pomoč, tako na državnem kakor tudi na mednarodnem nivoju. V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS na Debelem rtiču, Rdeči križ Slovenije ob naravnih nesrečah večjih razsežnosti lahko zagotovi začasno nastanitev, oskrbo in rehabilitacijo do 800 prizadetim osebam, zlasti otrokom.

Iskanje pogrešanih je dejavnost Rdečega križa, ki preprečuje stiske oseb, ki so ločene od svojcev zaradi vojne, oboroženih spopadov, nasilja, naravnih in drugih nesreč ter migracij. V ta namen služba sodeluje pri iskanju pogrešanih oseb, prenaša družinska sporočila in sodeluje pri obnavljanju družinskih vezi.

Ne smemo pa pozabiti na socialno dejavnost organizacije, ki nudi pomoč najbolj ogroženim posameznikom in skupinam. Namen dejavnosti je lajšanje stiske brezposelnih, brezdomcev, starostnikov, bolnih, osamljenih ter družin v stiski. Pomoč zagotavlja v obliki prehranskih paketov, higienskih pripomočkov, oblačil in obutve, pohištva in nenazadnje tudi bele tehnike. Pogosto pozabimo na starejše ljudi, ki so ostali sami, njihovega trpljenja zaradi osamljenosti pa si sploh ne moremo predstavljati. Rdeči križ organizira srečanja starostnikov, organizira obiskovanje bolnih oseb, pripravi pa tudi tabore in letovanja za otroke.

Organizacija se vključuje v vsa organizirana prizadevanja za varovanje in krepitev zdravja, promovira zdravje in posebno pozornost posveča mladim. Predvsem mlade ljudi želijo vključiti v vse programe Rdečega križa Slovenije in jih tako seznaniti z dejavnostjo organizacije. S prostovoljnim delom in organizacijo delavnic želijo mlade ljudi spodbuditi k razvijanju solidarnosti, jih vzpodbuditi k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju različnosti. S tem namenom za učence, dijake in študente vsako leto pripravijo tabore, krožke in seminarje, ki so se izkazali kot zelo uspešni.

Če bi vas pred prebiranjem prispevka vprašali, kaj počne Rdeči križ, bi znali našteti vse te dejavnosti, ali bi se spomnili le na eno izmed njih? Poslanstvo organizacije je namreč izboljšati življenje ranljivih ljudi, zaradi česar Rdeči križ Slovenije:

  • deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;
  • v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;
  • zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski;
  • v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;
  • spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja;
  • uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog
  • širi znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

Ali ni preprosto dober občutek, ko vemo, da je nekomu mar? Da nam bo nekdo v primeru hude stiske priskočil na pomoč, da obstaja nekdo, ki nam želi pomagati, ne da bi od tega imel kakršno koli korist? Vse to je Rdeči križ, ki že toliko let skrbi za najbolj ranljive skupine ljudi. In ker se čez leto vse premalokrat spomnimo na to humanitarno organizacijo, na današnji dan, ko obeležujemo Svetovni dan Rdečega križa, tudi sami nesebično ponudimo pomoč nekomu, ki je pomoči potreben.

Sara Savec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice