Naprej na vsebino

Predstavitev poklica: Strojni tehnik

Strojni tehnik ali tehnik za strojništvo mora imeti za opravljanje svojega poklica številna znanja in spretnosti, določene psihofizične sposobnosti in nenazadnje tudi interese. Največja prednost opravljanja tega poklica pa je odlična možnost zaposlitve. V tokratni predstavitvi poklicev vam predstavljamo poklic strojnega tehnika.

Kaj dela strojni tehnik?

Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Pri svojem delu uporablja tehnično in tehnološko dokumentacijo, ki jo arhivira z uporabo modernih pripomočkov. Upravlja numerično vodene obdelovalne in druge strojne naprave ter izvaja tehniške in tehnološke meritve z enostavnimi in zahtevnimi pripomočki. Prav tako lahko vodi skupino v proizvodnji v vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih ali pa manjše podjetje. Poleg vseh teh del skrbi tudi za zagotavljanje varstvenih ukrepov in varstva okolja, nenehno pa mora komunicirati s strankami.

Strojni tehnik se lahko zaposli na številnih področjih:

 • Kot monter klimatskih, plinskih in ogrevalnih naprav,
 • trgovski zastopnik ali poslovodja,
 • prodajalec avtomobilov ali tehnične opreme,
 • programer in operater računalniško krmiljenih strojev, vzdrževalec računalniške opreme,
 • cenilec avtomobilskih škod,
 • varnostnik,
 • inštruktor praktičnega pouka,
 • konstruktor ali tehnolog,
 • menedžer podjetja,
 • vodja proizvodnih in prodajnih enot,
 • delovodja v delavnici ali na gradbišču,
 • skladiščnik,
 • samostojni podjetnik.

Kakšne so možnosti za zaposlitev?

Prav zaradi zelo različnih in številnih področij dela danes strojni tehnik velja za enega najbolj zaposljivih poklicev, ki ga potrebujejo v strojni, lesni, gradbeni, tekstilni industriji in na drugih področjih. Zaposli se lahko v obrti, v trgovini in nenazadnje tudi v negospodarskih dejavnostih.

Kakšna sta plača strojnega tehnika in urnik dela?

V povprečju se lahko strojni tehnik zaposli že pri 19. letih. Prvih 5 let po zaposlitvi prejme mesečno približno 800 – 900€ neto plače, seveda pa je vse odvisno od tega, kje delaš, kaj delaš in kako si pri opravljanju svojega dela uspešen.

Delo je izmensko (2 ali 3 izmene).

Kako lahko postanem strojni tehnik?

Za opravljanje poklica je potrebna srednja strokovna izobrazba strojne smeri. Izobraževanje traja 4 leta, pogoji za vpis so se v zadnjih letih poostrili in mora bodoči dijak zbrati okoli 130 točk. V osnovni šoli je potrebno imeti čim boljši uspeh, s poudarkom na matematiki, fiziki in tujem jeziku.

Ali je mogoče izobraževanje v tej smeri nadaljevati?

Seveda. Po opravljeni poklicni maturi je mogoče nadaljevati izobraževanje v tej smeri na višjih in visokih strokovnih šolah. Največje število strojnih tehnikov se odloči za študij strojništva, mnogi pa zajadrajo na druga področja, kot so poslovna ekonomija, gradbeništvo, računalništvo in informatika ter geodezija.

Kakšne lastnosti mora imeti oseba, ki se odloči za opravljanje tega poklica?

Na prvem mestu je brez dvoma interes za stroko oziroma za tehniko. Kandidat za opravljanje tega poklica se mora biti pripravljen učiti in pridobivati nova znanja. Kar se tiče osebnih lastnosti, so ene izmed najpomembnejših delavnost, natančnost in urejenost, pa tudi dobra prostorska predstavljivost. Strojni tehnik je samoiniciativen, sposoben presoje, komunikativen in sposoben delati v timu.

Pri tem delu je obremenjena predvsem hrbtenica. Kakšne so torej razmere za delo?

Takšno delo sicer fizično ni zelo zahtevno, vendar pa gre pretežno za sedeče delo in upognjeno držo, zaradi katere je na udaru predvsem hrbtenica. Strojni tehnik mora imeti izostren vid in dober sluh ter seveda spretne roke. Kadar to zahtevajo delovne razmere, mora strojni tehnik pri svojem delu uporabljati zaščitno opremo.

Delo v večini primerov poteka v zaprtem in urejenem prostoru, v katerem je potrebno upoštevati navodila za varno opravljanje dela, metode ter postopke za racionalno uporabo energije, materiala in časa.

Zakaj poklicu strojnega tehnika pravimo tudi »poklic s prihodnostjo«?

Gre za poklic, ki omogoča zaposlitev na toliko različnih področjih, da je možnost zaposlitve pravzaprav odlična. V kolikor se oseba ne odloči za delo v proizvodnji, vzdrževalnih, servisnih ali drugih dejavnostih, pa se lahko še vedno odloči za samostojno podjetništvo. Že med samim izobraževanjem je kandidat zaradi praktičnega dela izobraževanja povezan z uspešnimi lokalnimi podjetji, ki mu bodo morda po končanem izobraževanju ponudila možnost zaposlitve. Prav tako ima dijak možnost sodelovanja v tehniško naprednih mednarodnih projektih, med izobraževanjem razvija svoja znanja tudi na področju podjetništva, razvija kreativne metode razmišljanja in uporablja tuji jezik. Poklic je primeren tako za fante, kot tudi za dekleta, čeprav na teh delovnih mestih še danes pogosteje zasledimo predstavnike moškega spola. Gre za delo z računalniki (še vedno smo in bomo tudi v prihodnje priča razvoju tehnologije), potem pa je tukaj še možnost nadaljevanja izobraževanja s študijem na kateri izmed obstoječih ustanov. Gre za iskan, a kljub temu premalo cenjen poklic, v sklopu katerega lahko s timskim delom, s sodelovanjem, nadaljnjim izobraževanjem in z vztrajnostjo dosežemo ogromno. Opravljanje poklica spremlja kar nekaj izzivov, seveda pa tudi veliko odgovornosti (neznane situacije, v katerih je potrebno pravilno in hitro ukrepati) in raznolikosti, pa tudi zaslužek ni slab, če se strojni tehnik zaposli na pravem mestu. Lahko bi celo rekli, da strojni tehniki poganjajo svet, saj je njihova naloga skrb, da v proizvodnji vse teče gladko, brez zastojev.

Sara Savec

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Kaj pomeni sporazumna odpoved zaposlitve?

Zaposlitev lahko prekine ali delodajalec ali delavec, lahko pa se zgodi tudi, da se o prenehanju pogodbe strinjata oba.

Prijava na e-novice