Skip to content

Smo ljudje pripravljeni na četrto industrijsko revolucijo?

Smo na čelu četrte industrijske revolucije ali industrije 4.0. Ta je precej drugačna od treh industrijskih revolucij, ki so bile pred njo – revolucijo s paro in vodno energijo, elektriko in montažne linije ter računalniško vodenje, saj bo slednja izpodbila naše zamisli o tem, kaj pomeni biti človek.

Kaj je četrta industrijska revolucija?

Četrta industrijska revolucija opisuje eksponentne spremembe v načinu življenja, dela in medsebojne povezanosti zaradi sprejetja kibernetskih sistemov (Cyber-Physical Systems), interneta stvari (Internet of Things – IoT) in interneta sistemov (Internet of Systems). Ker izvajamo pametne tehnologije v naših tovarnah in na delovnih mestih, bodo povezani stroji v interakciji, vizualizirali celotno proizvodno verigo in odločali samostojno. Ta revolucija naj bi vplivala na vse discipline, panoge in gospodarstva. Kot posebno obdobje se šteje 3. industrijska revolucija (digitalna revolucija), saj zaradi hitrosti, obsega in sistemov vpliva na razširitev računalniške obdelave na spremembe in prehod v četrto revolucijo. Četrta industrijska revolucija vpliva na skoraj vsako industrijo v vsaki državi in ustvarja velike spremembe na nelinearni način s hitrostjo brez primere. Industrijo 4.0 je mogoče opisati kot sedanji trend avtomatizacije podatkov in izmenjave pri ustvarjanju ali vzpostavljanju in izboljševanju najnovejših tehnologij v naši družbi. Industrija 4.0 je le potrditev, da se je tehnologija od 19. stoletja močno razvila, kar označuje začetek množične proizvodnje.

To je trend, ki ga zaznamuje obsežna industrijska avtomatizacija, razvoj interneta stvari (IoT) in povečanje mobilnih omrežij z visoko pasovno širino.

Kaj nam obljublja četrta industrijska revolucija?

Dejansko je ena od največjih obljub četrte industrijske revolucije potencialno izboljšanje kakovosti življenja svetovnega prebivalstva in dvig ravni dohodka. Tisti iz vodilnih držav sveta, ki že uživajo nekatere prednosti povezanega sveta ter nove izdelke in storitve, že cenijo učinkovitosti in ugodnosti na področju avtomobilske in logistične tehnologije pod vplivom industrije 4.0.

Naša delovna mesta in organizacije postajajo »pametnejše« in učinkovitejše kot stroji, ljudje pa začenjamo sodelovati in uporabljamo povezane naprave za izboljšanje naših dobavnih verig in skladišč. Tehnologije četrte industrijske revolucije bi se nam lahko celo pomagale bolje pripraviti na naravne nesreče in morda tudi odpraviti nekaj škode, ki so jo povzročile prejšnje industrijske revolucije.

Kakšna je potencialna nevarnost četrte industrijske revolucije?

Svetovne vlade morajo ustrezno načrtovati in urediti naše nove zmogljivosti, da bi zagotovile našo varnost. Zaradi socialno-ekonomskih sprememb, ki jih prinaša četrta industrijska revolucija, bi lahko prišlo do večjih socialnih napetosti, ki bi lahko ustvarile trg dela, ki je ločen na segmente »nizke kvalifikacije/nizke plače« in »visokokvalitetne/visoke plače«. Značilno je, da so prvi uporabniki tehnologije povezani s finančnimi sredstvi in tistimi, ki si jih lahko zagotovijo, tako ta tehnologija lahko katapultira njihov nadaljnji uspeh, kar povečuje gospodarske vrzeli. Nekaj delovnih mest bo zastarelo. Poleg tega se lahko spremembe tako hitro razvijajo, da tudi tisti, ki so pred krivuljo v smislu njihovega znanja in priprave, morda ne bodo mogli slediti valovitim učinkom sprememb.

Apliciranje Industrije 4.0 danes

Medtem ko mnoge organizacije morda še vedno zanikajo, kako bi Industrija 4.0 lahko vplivala na njihovo poslovanje, ali se borijo, da bi našli talent ali znanje za svoje edinstvene primere uporabe, več drugih danes izvaja spremembe in se pripravlja na prihodnost, kjer že tako »pametni« stroji še izboljšujejo svoje poslovanje. Tukaj je le nekaj možnih aplikacij:

Ugotovite priložnosti: Ker (z internetom) povezani stroji zbirajo ogromno količino podatkov, v zvezi z vzdrževanjem, uspešnostjo in drugimi vprašanji ter analizirajo te podatke, da prepoznajo vzorce in vpoglede, ki jih ljudje ne bi mogli narediti v razumnem časovnem obdobju, Industrija 4.0 ponuja priložnost za proizvajalce, da hitro in učinkovito optimizirajo svoje poslovanje tako, da točno vedo, na kaj se osredotočiti.

Z uporabo podatkov iz senzorjev v svoji opremi je afriški rudnik zlata med izsesavanjem ugotovil problem s koncentracijo kisika. Ko so bili podatki enkrat zbrani, so lahko povečali donos za 3,7%, kar jim je prihranilo 20 milijonov dolarjev letno.

Optimizacija logistične in dobavne verige: Povezana dobavna veriga se lahko prilagodi, na podlagi novo pridobljenih podatkov. Če vremenska zakasnitev omejuje pošiljko, se lahko povezani sistem proaktivno prilagodi tej resničnosti in spremeni proizvodne prioritete.

Avtonomna oprema in vozila: Obstajajo ladjedelnice, ki izkoriščajo avtonomne žerjave in tovornjake za racionalizacijo obratovanja, ker sprejemajo ladijske kontejnerje z ladij.

Roboti: Medtem ko je bila robotika nedavno mogoče le za velika podjetja z velikimi proračuni, je zdaj dostopna in na voljo organizacijam vseh velikosti. Avtomatizirani mobilni roboti lahko hitro in varno podprejo proizvajalce pri iskanju izdelkov po skladišču, da bi bila pošiljka čim preje in brez napake pripravljena.

Na primer: okoli skladišč podjetja Amazon roboti premikajo blago in zmanjšujejo stroške ter omogočajo boljšo uporabo prostora za spletne prodajalce.

Proizvodnja dodatkov (3D-tiskanje): Ta tehnologija se je v zadnjem desetletju izjemno izboljšala in se je v prvi vrsti uporabljala za izdelavo prototipov za dejansko proizvodnjo. Napredek pri uporabi proizvodnje kovinskih dodatkov je odprl veliko možnosti za proizvodnjo.

Internet stvari (IoT) in oblak: Ključna komponenta industrije 4.0 je internet stvari, za katerega so značilne z internetom povezane naprave. Ne samo, da to pomaga notranjim operacijam, ampak z uporabo okolja oblaka, kjer se shranjujejo podatki, se oprema in operacije lahko optimizirajo s pomočjo vzpodbudnih izkušenj drugih, ki uporabljajo isto opremo, ter tako manjšim podjetjem omogočajo dostop do tehnologije, ki si je sami ne bi bili sposobni privoščiti.

Kako se najbolje pripraviti na četrto industrijsko revolucijo?

Ljudje moramo biti proaktivni pri oblikovanju te tehnologije in napredka pri razvoju. To zahteva globalno sodelovanje in skupno stališče o tem, kako tehnologija preoblikuje naše gospodarsko, družbeno, kulturno in življenje posameznika.

Podjetja bi morala vlagati v svojo tehnično infrastrukturo in zmogljivosti za analizo podatkov. Vsa podjetja bi se morala zavzemati za pametne, z internetom povezane organizacije ali pa bodo kmalu zaostajala za konkurenco.

Sprejeti moramo spremembe in spoznati, da bodo današnja delovna mesta v precej oddaljeni prihodnosti dramatično drugačna. Naši sistemi izobraževanja in usposabljanja se morajo prilagoditi, da bi bolje pripravili ljudi na sposobnosti fleksibilnosti in kritičnega mišljenja, ki jih bodo potrebovali na prihodnjem delovnem mestu.

Čeprav se Industrija 4.0 še vedno razvija in morda nimamo popolne slike, dokler ne pogledamo 30 let nazaj, se podjetja, ki so do novih tehnologij optimistična, zavedajo potenciala Industrije 4.0. Te iste družbe se spopadajo tudi s tem, kako povečati svojo sedanjo delovno silo in zaposliti nove ljudi s pravimi veščinami, da prevzamejo nove delovne naloge, ki jih omogoča Industrija 4.0.

Marko Vidrih

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice