Skip to content

Volitve preko Blockchaina bi lahko rešile demokracijo

Tehnologija Blockchain bi lahko izboljšala glasovalno varnost. Zakaj se torej vlade upirajo sprejemanju?

Varnost glasovanja je postala pomembno vprašanje v mnogih državah. Mnogi trdijo, da bi glasovalni sistemi s tehnologijo Blockchain lahko rešili probleme v zvezi z varnostjo in obnovili demokratično upravljanje.

Glasovanje preko tehnologije Blockchain bi lahko ublažilo skrbi za ljudi iz političnega spektra. Konzervativci, ki so resnično zaskrbljeni zaradi goljufij pri glasovanjih, bi lahko ostali mirni vedoč, da je tehnologija Blockchain zaradi svoje decentralizacije izjemna izbira za to področje  in da je »biometrika« goljufije volivcev praktično nemogoča. Levičarji, ki skrbijo za dostop do glasovanja, bodo z veseljem slišali, da bi sistem omogočil vsakomur s pametnim telefonom hitro in enostavno glasovanje, tudi ob delovnih dneh.

Tudi liberalci bi morali biti zadovoljni, saj bi se povečala preglednost vlade. Državljani bi končno lahko poskrbeli, da bo šel njihov glas dejansko v prid kandidatu, za katerega so glasovali, in ne več le upali, da vlada, institucija z ugledom za nesposobnost, odgovorno obravnava glasovanje.

Demokracija je ogrožena z omejitvami sedanjih glasovalnih sistemov

Demokracija je sistem upravljanja, pri katerem tisti, ki jih upravljajo, sodelujejo v tem procesu, običajno prek izvoljenih predstavnikov. Za delovanje demokracije je treba vzpostaviti poštene in varne načine glasovanja. Medtem ko je tradicionalno glasovanje »na papirju« dostopno in poceni, vendar ni brez pomanjkljivost:

Ni prilagodljivo. Glasovanje na papirju dobro deluje na manjših lokalnih volitvah. Vendar pa uporaba metode v velikem obsegu povzroči precejšnje težave z zagotovitvijo točnosti.

Tovrstno glasovanje se vse bolj združuje z elektronskimi glasovalnimi napravami, ki so veliko manj varne, imajo več varnostnih ranljivosti in olajšajo manipulacijo volitev.

Nekateri trdijo, da tehnologija Blockchain lahko reši te težave. Prvič, ker je močno razširljiva in drugič zato, ker je neprepustna. Ali je temu res tako? Ali bi tehnologija Blockchain ponudila varno in zanesljivo metodo glasovanja, ki ustreza obsegu sodobnih narodov?

Naj najprej razložim, kaj tehnologija Blockchain dejansko je

Za razumevanje glasovanja preko tehnologije Blockchain je potrebno razumeti, kako ta deluje. Medtem ko se zdi, da se je vzhičenost okoli prve kriptovalute bitcoina umirila, vlade in podjetja postajajo vse bolj zainteresirane za bitcoinovo osnovno tehnologijo: Blockchain.

Večina ljudi, je prvič slišala o Blockchainu skupaj z bitcoinom, prvo in še vedno najbolj priljubljeno obliko kriptovalute. Blockchain je baza podatkov (blokovna veriga), ki vsebuje zapise podatkov, dogodkov ali sporazumov na bolj odporen in varen način. Kriptovaluta bitcoin je bil le prvi primer uporabe tehnologije Blockchain, vendar pa obstaja še veliko drugih.

Blockchain je najlažje razložiti kot porazdeljena, digitalna knjiga, podobna računovodski knjigi. Vse transakcije v omrežju so zabeležene v učinkovitih in prilagodljivih blokih, pri čemer se vsaka povezuje s predhodnim in naslednjim blokom ter tako oblikuje verigo. Ne obstaja nobena enota ali »centralizirana« kopija knjige, vendar se številne (porazdeljene) kopije na računalnikih (ali »vozliščih«), nahajajo na velikem omrežju.

Mreža vozlišč upravlja to bazo podatkov. Vozlišča so računalniki, ki se strinjajo, da preverijo veljavnost transakcij. Ko vozlišče potrdi transakcijo, jo doda kronološki skupini, imenovani blok. Nato doda blok bloku. Bloka se doda v bazo podatkov enega za drugim, od tod ime blokovna veriga ali Blockchain. Tehnologijo Blockchain smatramo za zelo varno, saj bi heker za vdor moral obvladovati večino računalnikov, ki delujejo na Blockchain omrežju (običajno se to imenuje 51% napad), kar pa je praktično skoraj nemogoče. Blockchain je tudi zelo pregledna tehnologija in transakcije oziroma zapisi so nepovratni (jih ni mogoče spreminjati). Podatki v omrežju so javni. Vsakdo namreč do njih lahko dostopa in jih preveri. Poleg tega lahko baza shranjuje vse vrste podatkov, izmenjave kriptovalut, zdravstvene zapise, naslove zemljišč ali glasove (pri volitvah recimo).

Korporacije, organizacije, podjetja, pa tudi posamezniki, vedno bolj prisegajo na tehnologijo veriženja blokov ter si prizadevajo izkoristiti njene zmogljivosti. Zdi se, da so se ljudje končno bolj seznanili s tovrstno tehnologijo. Čeprav obstaja že več kot desetletje, še naprej revolucionira različne sektorje.

Poleg krepitve sistemov za obdelavo plačil, se uporabo Blockchain tehnologije umešča tudi v sisteme dobavne verige in digitalne glasovalne sisteme. Nekateri subjekti tehnologijo prav tako uporabljajo za urejanje maloprodajnih programov in nagrad kupcem za zvestobo, pa tudi digitalne identifikacijske številke in za nespremenljivo varnostno kopiranje podatkov.

Blockchain lahko podpira zbirko podatkov, do katerih javnost lahko dostopa, brez skrbi glede varnosti. Kombinacija anonimne uporabe in decentraliziranega shranjevanja podatkov je spodbudila zagon novih podjetij, da bi preučili Blockchain kot način, kako glasovati pošteno, odgovorno in varno.

Blockchain je transparenten in nepopustljiv

Da bi razumeli, zakaj je Blockchain nepopustljiv, je potrebno prodreti še nekoliko globlje v tehnologijo. Vozlišče označuje prvi blok s tako imenovano hash funkcijo, ko ga dodaja verigi. Vozlišče označuje tudi drugi blok s funkcijo hash, vendar ta vsebuje del razpršene funkcije prvega bloka. Zato, če vozlišče spremeni katero koli transakcijo baze podatkov v prejšnjih blokih, se spremeni tudi hash funkcija tega bloka. Ko vozlišče dodaja spremenjeni blok bloka, vsa druga vozlišča lahko vidijo, da je njena razpršena funkcija napačna (in da se je morala zgoditi sprememba na prejšnjih blokih), posodobitev pa bo zavrnjena (če opišem na kratko).

 Ta temeljni vidik bloka je tisto, zaradi česar je tehnologija neprepustna in varna. Tako tehnologija Blockchain omogoča pregledne in nepopravljive podatke, ki nimajo ene točke okvare in jih ni mogoče nadzorovati s strani ene same entitete, zaradi česar je lahko idealna platforma za digitalno glasovanje.

Trenutna vloga Blockchaina v glasovalnih sistemih

Obstajajo že predlogi za nekaj različnih glasovalnih sistemov, ki temeljijo na tovrstni tehnologiji.

  • Votebook

Sistem Votebook ne uporablja glasovanja na daljavo zaradi varnostnih ranljivosti: preverjanje pristnosti je občutljivo, osebni računalniki volivcev bi lahko bili ogroženi, bolj verjetna so »prisilna glasovanja«, revizija je težja na daljavo in najbolj zaskrbljujoče, kar so razvijalci ugotovili je, da bi lahko celo minimalni viri podatkov, sprožili napad DoS na celotno sosesko (angleško Denial Of Service ali zavrnitev storitve je proces, ki so ga razvili hekerji okoli leta 2000, svoj razcvet pa je doživel leta 2002, ko so hekerji onesposobili strežnike kot so Amazon.com in Download.com za nekaj ur. DoS se izvaja tako, da heker pošlje tarči veliko količino podatkov določenega protokola. Torej zavrnitev storitve poteka takrat, kadar 1 računalnik pošlje določeno kapaciteto podatkov, določenega protokola v vrata ali na celotno povezavo določenega računalnika. Po navadi so prvi znaki DoS napada upočasnjena miška in počasnejše delovanje interneta, rezultati pa so odklop (disconnect) in včasih tudi samodejen ponoven zagon računalnika – povzeto po Wikipediji). Zato Votebook kot tudi najbolj znani strokovnjaki s področja kibernetske varnosti podpirajo papirno revizijsko sledenje.

Sistem Votebooka vključuje glasovalne naprave, ki so vgrajene v tradicionalne glasovalne kabine, vendar delujejo kot vozlišča na blokovni verigi. Glasovalne naprave zbirajo glasove na dan volitev in jih organizirajo v »blok«. Nato oddajajo blok omrežju. Vsako drugo vozlišče preveri veljavnost svojih komponent z uporabo javnega ključa za dešifriranje razpršitve. Prejemna vozlišča nato preverijo razpršitev prejšnjega bloka v bazi podatkov, da se prepričajo, da ni prišlo do nedovoljenega poseganja.

S sistemom Votebook so glasovalne izkušnje skoraj enake trenutnim glasovalnim izkušnjam, hkrati pa so bolj varne in zanesljive od trenutnih možnosti elektronskega glasovanja.

  • Follow My Vote

Tudi zagonsko podjetje Follow My Vote poskuša uvesti Blockchain glasovalno rešitev. Vendar pa se njegovo izvajanje zelo razlikuje od predstavljenega sistema Votebook. Razlika je način glasovanja.

S sistemom Follow My Vote glasovanja bi moral e-volivec namestiti »glasovnico« na svoj računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon. Volivec mora tudi potrditi svojo identiteto s predložitvijo pravnih dokumentov tako imenovanemu »Identifikacijskemu identifikatorju«. Ko se preveri identiteta volivca, lahko zahteva glasovanje in digitalno glasuje. Zanimivo dejstvo o tem sistemu je, da lahko volivci spremenijo svoje glasove do konca volilnega dne. Ko bodo volitve končane, se šteje zadnji oddan glas.

Za uporabo na političnih volitvah je pristop e-glasovanja Follow My Vote napačen. Preveč varnostnih ranljivosti je. Vendar pa bi za zasebne volitve z manj zaskrbljujočimi možnostmi še vedno lahko bil prava izbira.

  • VoteWatcher

VoteWatcher je podružnica Blockchain Technologies Corporation (BTC). Opisuje se kot sistem Blockchain glasovanja ne samo za državne volitve, temveč tudi za vse druge vrste glasovanja. Do zdaj je bil VoteWatcher uporabljen pri enajstih različnih volilnih dogodkih in je preštel okoli 5.000 glasov.

Izkušnje volivcev z VoteWatcherjem so podobne, kot pri sistemu Votebook. Vendar pa glasovalni obrazec vsebuje tri QR kode: prva predstavlja naslov blokov, druga ID glasujočega in tretja volilni ID. Naprava na kraju samem odčita označene glasovnice in pošlje glasove na edinstveni naslov ustreznega kandidata (podobno kot denarnica za kriptovalute) v offline blok. Volilna naprava hrani tudi sliko vsakega glasovalnega obrazca. Ko bodo volitve končane, se bodo vse naprave povezale v omrežje in začele dodajati glasove na zadnji spletni blok v omrežju. S to metodo lahko s pomočjo raziskovalca blokovnih kanalov kdorkoli preveri, koliko glasov je vsak kandidat pridobil v realnem času.

VoteWatcher uporablja Blockchain kot sistem za preprečevanje nedovoljenih posegov in javnega revizijskega sistema, vendar glasovni obrazci še vedno podpirajo vse to. Razlog je enak kot v Votebooku: nemogoče je zagotoviti varno internetno glasovanje, če je to storjeno na daljavo.

  • Mešani pristop

Na podlagi treh zgornjih primerov se zdi, da so glasovalni sistemi, ki uporabljajo Blockchain kot javno knjigo, vendar še vedno uporabljajo tudi fizične glasovalne obrazce in kabine, najbolj realistična možnost za današnje vladne volitve. Po tej logiki je sistemski inženirski profesor Jeremy Clark predlagal sistem, ki bi še naprej uporabljal papirnate glasovnice za glasovanje, s sistemom revidiranja in štetja, ki uporablja Blockchain mrežo.

V Clarkovem predlogu bi se volivci prijavili za glasovanje na enak način kot danes. Prav tako bi glasovali podobno na brezstopenjski in fizično varni postaji. Vendar pa bi uporabili glasovnice s tremi QR kodami, podobnimi tistim, ki jih je razvil VoteWatcher. Ko se glasovanje konča, naprave hranijo vse digitalne informacije na DVD-ju ali bliskovnem pogonu USB, preden se priključijo na splet. DVD ali bliskovni pogon USB in fizični glasovalni obrazci se varno shranijo v primeru, da je potrebna revizija. Ko so podatki objavljeni, postane vsaka volilna naprava vozlišče v »dovoljeni Blockchain mreži«, kar je podoben sistem, ki ga predstavlja Votebook.

Tako Clark predlaga zelo varno metodo glasovanja za vladne volitve, ki si jih izposoja iz obeh sistemov VoteWatcher in Votebook. Uporablja prednosti tehnologije Blockchain, da bi omogočil razširljivost staromodnega papirnega glasovanja. Ta pristop minimizira grožnje, hkrati pa ustvarja pregleden in nepopravljiv glasovalni zapis z digitalnimi in papirnimi revizijami ter funkcijami za ponovitev.

Vlade morda ne želijo bolj varnega načina glasovanja

Kljub temu, da imajo vlade na voljo bolj varne tehnologije, obstajajo ovire za sprejetje sistema Blockchain glasovanja za politične volitve. Prvič, tehnologija je nova in sorazmerno neznana za širšo javnost. Drugič, za Blockchain glasovanje je potrebna trdna in zanesljiva internetna infrastruktura ter dostop do dragih glasovalnih naprav. Ne obstaja veliko regij, ki lahko izpolnijo te zahteve. Končno, in kar je najpomembnejše, nekatere vlade morda ne želijo poštenih in varnih volitev. Zakaj? Seveda lahko izgubijo sposobnost manipuliranja s sedanjimi sistemi glasovanja. Za pogostejše glasovanje bi morale vlade biti pripravljene izboljšati demokratični proces.

Tradicionalne metode glasovanja in doslej razvite Blockchain rešitve imajo omejitve. Zato je najboljša, najbolj realna izvedbena metoda za glasovanje z uporabo fizičnih glasovalnih mest ter obrazcev, vendar pri tem glasujemo, shranjujemo in natančno zabeležimo glasove z uporabo Blockchain tehnologije.

Poleg tehničnih izzivov pa obstajajo tudi politični. V svoji knjigi »Why Nations Fail » ali »Zakaj narodi propadajo«, Acemoglu in Robinson trdita, da je primarni gonilnik gospodarskega razvoja politični sistem države, pa naj bo »vključujoč« ali »izključujoč«. Vključujoč politični sistem ima v središču zanimanje ljudi. Nasprotno pa ima “izključujoč” politični sistem v središču bogate elite. Možno je, da je politični sistem lahko “vključujoč” vendar samo s poštenimi in varnimi volitvami. Blockchain sistem bi to omogočil.

Marko Vidrih

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice