Skip to content

Bogovičev pilotni projekt Pametne vasi je dobil 2,4 milijard evrov evropskih sredstev

Pilotnega projekt Pametnih vasi je med seboj uspešno povezal evropske institucije in je v preteklih treh letih, s podporo Evropska Komisije in Evropskega parlamenta gostil in organiziral preko 20 okroglih miz po Sloveniji, na Hrvaškem, Madžarskem, v Belgiji. Glavni namen teh okroglih miz je bil projekt približati ljudem in hkrati spodbuditi ostale deležnike z najrazličnejših področij, kot so velika in mala podjetja, start-upi, lokalne oblasti, izobraževalne ustanove, da bi začeli z implementacijo projekta v praksi. Projekt je bil opažen in tudi finančno podprt.

Na Bogovičev predlog je včeraj popoldan z veliko večino glasov Evropski parlament potrdil 13,5 milijard evrov za razvoj naravno, geografsko in demografsko ogroženih podeželskih območij, od tega 2,4 milijarde evrov za razvoj Pametnih vasi, v finančni perspektivi 2021 – 2027. Regionalni in kohezijski sklad sta ključna sklada, s katerima odpravljamo razvojne razlike v Evropi in sta vezivo Evropske unije, skozi katera se izvajata solidarnost znotraj EU in medsebojna pomoč za odpravo razvojnih razlik.

Bogovič že dlje časa opozarja na vse večje odseljevanje mladih s podeželja v večja, bolj razvita mesta. Po njegovem mnenju je potrebno nujno začeti z ustvarjanjem novih delovnih mest, izboljšati povezanost, infrastrukturo, da bodo mladi na podeželju videli priložnosti in prednosti, ki jih življenje na vasi prinaša, ter bomo s tem poskrbeli za vse generacije in ohranili podeželje živo.

Bogovič, ki želi krepiti povezovanje mesta in podeželja, da delujeta z roko v roki je pojasnil: »Ravno zato v Evropskem parlamentu, še posebej v Odboru za regionalni razvoj nismo pristali na zmanjšanje sredstev za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad, navkljub splošnemu zmanjševanju evropskega proračuna v luči Brexita, kajti v nasprotnem primeru ne bomo več v Evropi opravljali te osnovne funkcije solidarnostnega principa. V EU se dogaja trend notranje migracije, na osnovi katere se podeželje prazni,  ljudje pa se selijo v bogatejša, razvitejša mestna območja z boljšo infrastrukturo, saj na podeželju ni prave perspektive! Vendar sem prepričan, da je poselitev podeželja v interesu EU, zato moramo ukrepati pri razvoju alternativnih priložnosti za zaposlovanje,« in dodaja »Ne pristajam na prisilno urbanizacijo EU, saj to zmanjšuje kakovost življenja ljudi, preživeti morata oba poselitvena koncepta, mestni in podeželski.«.

Bogovič med drugim še poudarja: »Zelo podpiram vsa prizadevanja za spodbujanje zelenih in inovativnih delovnih mest, ki jih predvideva prehod na energetsko učinkovitost. Zelo me tudi veseli, da je bil že na odboru sprejet tudi moj amandma, da se 5 odstotkov sredstev Regionalnega sklada nameni za podeželska, demografsko ogrožena območja, in znotraj tega tudi 2,4 milijarde evrov za projekt Pametnih vasi. Z njim bomo ustvarjali nova delovna mesta na podeželju, okrepili nove modele mobilnosti, kjer ni javnega prometa na podeželju. Tu je še razvoj moderne kmetijske proizvodnje ter turizma na podeželju, decentralizirana delovna mesta na področju sociale, kjer je skrb za starejše mogoče še bolj kakovostno opravljati na podeželju kot pa v mestih samih. Tudi E-zdravje in decentralizirana energetska proizvodnja sta v naboru priložnosti, ki jih predvideva ukrep Pametnih vasi. Sledijo tudi vse ostale politike obnovljivih virov, digitalizacije in prepričan sem, da so Pametne vasi ključna usmeritev za prihodnost slovenskega in evropskega podeželja.«.

Najpomembnejše v celotnem kontekstu Regionalnega in Kohezijskega sklada je, da bodo po novem v vseh ključnih evropskih finančnih uredbah prvič omenjene tudi Pametne vasi, torej projekt, ki celostno pristopa k modernizaciji podeželja in izkoriščanju tehnoloških rešitev za ustvarjanje dodane vrednosti in novih zaposlitvenih priložnosti na podeželju. Mogoče majhen korak, a zelo pomemben za podeželje v Sloveniji in njen razvoj.

Bogovič zaključuje: »Pred nami je še trialog, vendar Evropska komisija in države članice ne bodo mogle spregledati tako odločnega stališča Evropskega parlamenta v luči regionalnih razvojnih politik, zato sem optimist, da bomo v veliki meri ohranili kohezijsko politiko nedotaknjeno s strani Brexit zgodbe in s tem zagotovili nadaljnje zmanjševanje razvojnih razlik znotraj EU.«.

V očeh Evrope so vsa Slovenska mesta (razen Ljubljane in Maribora) vasi, zatorej ne gre v projektu zgolj za podeželje, ampak za celotno Slovenijo. Primer dobre prakse, kako se podeželje lahko razvije v moderno pametno vas je ravno Bogovičevo Krško.

Alenka Gabrovec

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice