Skip to content

Socialni transferji AVGUST in nekatere novosti na področju družinske politike

Avtor: Alenka Gabrovec

Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je prejšnji teden javnost presenetila z napovedjo uvedbe univerzalnega otroškega dodatka. Trenutna višina otroškega dodatka v Sloveniji znaša med 20,36 do 182,61 evra na otroka, odvisno od razreda, v katerega družina spada, števila otrok, otrokove starosti, od tega, ali je otrok vključen v vrtec, in od same oblike družine (otroci v enostarševski družini prejmejo 30 % višji otroški dodatek). Mnogi menijo, da je otroški dodatek namenjen otrokom in bi ga morali prejemati vsi otroci. Tudi ministrica meni podobno in poudarja, da je čas, da se otroški dodatek ne obravnava več kot socialni prejemek, ampak kot družinski. S tem namenom bodo na ministrstvu septembra letos začeli intenzivno javno razpravo o možnosti, da otroški dodatek postane univerzalni temeljni dohodek. Osnova za pripravo razprave bosta avstrijski in nemški model določanja otroškega dodatka. O kakšni višini je govora, ministrica ni povedala, le da bosta vsaj dve višini, ena za te, ki spadajo med socialno šibke, in druga za te, ki to niso. Torej bomo morali na novico o višini otroškega dodatka počakati vsaj do septembra, se pa že sedaj poraja vprašanje, komu bodo tokrat vzeli, da bodo lahko tu primaknili.

Kljub počitnicam na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti niso počivali. 15. 7. 2019 so dali v javno razpravo spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki predvideva nekaj sprememb:

  • slovnične oziroma lepotne popravke besedila (npr. namesto roditeljska pravica se bo uporabljala besedna zveza starševska pravica),
  • dodan je člen, ki predvideva Direktivo 2011/98/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 12. 2011,
  • predviden je podaljšan očetovski dopust pri starših, ki »dobijo« (se jim rodi ali posvojijo) dvojčke oziroma več otrok,
  • predvidena je pravica do starševskega dopusta za rejnike,
  • predvideva se višje nadomestilo (materinsko, očetovsko, starševsko), ki ne sme biti nižje od 532,90 evra bruto,
  • predviden je tudi višji starševski dodatek, in sicer v višini 392,75 evra (trenutno znaša 252,04 evra) …

Ministrstvo tudi zagotavlja, da na novo uveden sistem KRPAN ne bo podaljševal reševanja odločb, ampak bo postopek celo skrajšal, zato lahko svoje socialne transferje v mesecu avgustu pričakujete:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA pet., 9. 8.
ZOISOVA ŠTIPENDIJA pet., 9. 8.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKA pon., 12. 8.
STARŠEVSKI DODATEK pon., 12. 8.
REJNINE pon., 12. 8.
OTROŠKI DODATEK tor., 13. 8.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO tor., 13. 8.
DODATEK ZA NEGO OTROKA tor., 13. 8.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČASOM ZARADI STARŠEVSTVA sre., 14. 8.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEK sre., 14. 8.
STARŠEVSKA NADOMESTILA sre., 14. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVA sre., 21. 8.
VARSTVENI DODATEK pet., 30. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVA

pon., 2. 9.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice