Skip to content

Brez vode ni življenja: Sejem VODA AQUA 2019

Avtor: Katja Gantar

Slovenija ima pravico do vode zapisano tudi v Ustavi, približno leto in pol nazaj je bil sprejet 70.a člen, ki pravi, da ima »vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Isti člen še pravi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno« – pa je res tako?

Na ta in druga pereča vprašanja se osredotoča strokovni sejem o vodi, ki od 1. do 3. oktobra poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Gre za sejem, ki celovito predstavlja področje voda (industrijske, odpadne vode, mirne, tekoče, morske …), problematiko komunale in komunalnih storitev, reciklažo in ravnanja z odpadki, skrb za čisto okolje itd.

Sejem VODA AQUA 2019 je v prvi vrsti namenjen strokovni javnosti oziroma podjetjem, ki se v najširšem smislu ukvarjajo s področjem vode. Aktualne tematike so predstavljene na predavanjih in okroglih mizah, sicer pa je mogoče rešitve s področja  celovite ureditve na področju voda najti pri 24 razstavljavcih na sejmu, ki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Romunije in Nemčije.

Okrogle mize – aktualna vprašanja

Sejem v okviru programa napoveduje tri okrogle mize, vsak dan eno. Mi smo sejem obiskali prvi sejemski dan, ko je bila na sporedu okrogla miza z naslovom Vodovod, kanalizacija in vode, ki jo je vodila Vida Petrovčič. Okrogla miza je govorila o pojavih, ki ogroža našo vodo, o pojavih, ki niso vidni na prvi pogled. Na okrogli mizi so sodelovali strokovnjaki prof. dr. Anton Brancelj iz Nacionalnega inštituta za biologijo, Jože Leskovar iz komunalno-stavbnega podjetja Kostak, Karel Lipič iz Zveze ekoloških gibanj Slovenije ter Sabina Ott Rutar in Gregor Zupin iz podjetja Microbium.

O tem, kaj najbolj ogroža našo pitno vodo, je gospod Karel Lipič povedal naslednje: »V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije spremljamo tudi področje voda, sicer pa največ delamo na področju ravnanja z odpadki, na področju zraka in sevanj, vendar je voda izjemno pomembna, ker je sestavni del programa nacionalnega varstva okolja in ker je voda tudi posebej opredeljena v slovenskem prostoru … V prvi vrsti je pitna voda tista, ki nas zanima, zanima nas, kaj bomo z vodnimi viri počeli, ali jih bomo obdržali ali dali tujcem. 70.a člen Ustave je bil sprejet, vendar se že leto in pol na žalost ne izvaja. Kot ekološko gibanje, ki ima tudi ekološko patruljo, največkrat naletimo na problem onesnaženih izcednih voda s področja industrije. Stanje je zaradi mnogih čistilnih naprav glede na zadnjih deset let boljše, ni pa idealno. Največji problem onesnaževanja vode je področje kmetijstva. Prekomerno gnojenje površin, razni pesticidi in škropljenja, tako vinogradov kot tudi hmelja, sadovnjakov itd., vse to je dejansko zelo nevarno za podtalnico in s tem za pitno vodo.«

Foto: Katja Gantar

B2B-dogodek

Sicer pa je ???? ???? predvsem sejemski dogodek, kjer strokovni obiskovalci iščejo možnosti, kako izboljšati svoje poslovanje, razstavljavci pa jim ponujajo proizvode in rešitve, ki povečajo učinkovitost in konkurenčnost podjetja. Gre za tako imenovan B2B-dogodek, kar pomeni business to business oziroma podjetje podjetju.

Med razstavljavci nam je Tadej Kokalj iz podjetja Zagožen povedal, da je njihovo podjetje trgovsko in proizvodno ter pokriva zunanji vodovod in zunanjo kanalizacijo. Trudijo se, da bi v podjetju imeli čim bolj celostno ponudbo, da lahko zadovoljijo vse potrebe kupca. Letos na sejmu med drugim predstavljajo svoj novi izdelek AquaStop, ki preprečuje vdor meteorne vode v sistem ločene kanalizacije. Za ta izdelek so prejeli tudi srebrno priznanje sejma MOS v Celju. Mojca Škoberne iz istega podjetja pa je dodala tole: »Mi smo se v že lanskem letu odločili, da gremo na ta sejem, čisto z namenom, da pokrijemo še business to business del glede na to, da smo razstavljali tudi na sejmu MOS, Komenda, AGRA, ki so bolj naravnani business to customer, kar pomeni, da so ti sejmi bolj namenjeni končnim kupcem. Sejem VODA AQUA je lepa priložnost, da se srečamo s poslovnimi partnerji.«

Jernej Škrilec iz podjetja V. I. A. iz Murske Sobote, ki je letos na sejmu razstavljalo prvič, sicer pa je na trgu prisotno že od leta 1999 in deluje v živilsko-predelovalni branži, nam je glede njihovega strokovnega prispevka na sejmu povedal: »Sedaj želimo svoje ambicije razširiti tudi na področja kakovosti kontrole pitne vode – mikrobiološko preverjanje kakovosti. Na sejem nas je pritegnila predvsem želja po mreženju v tej branži.«

Med sogovorniki smo imeli tudi predstavnike podjetij Microbium, Hennlich in Kolektor Sisteh, ki se vsak po svoje pri svojem delu srečujejo z vodo in so nam tematiko, s katero se na sejmu predstavljajo, podrobneje predstavili. Sicer pa je bilo mogoče med razstavljavci najti različne profile, od proizvajalcev vseh komponent za vodovodne in kanalizacijske sisteme, strojev, opreme in orodij za namestitev vodovodne infrastrukture, do proizvajalcev za zbiranje, transport, ločevanje in recikliranje odpadkov in druge.

Sejem je res dišal po novih poslovnih priložnostih in inovativnih rešitvah – do četrtka je še čas za obisk!

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice