Skip to content

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kreativnost občin in koalicija Poncija Pilata

Avtor: Suzana Lara Krause

Za lažje razumevanja teksta v nadaljevanju, navajam najprej nekaj dejstev:

V domala vseh občinah se z letom 2020 dražijo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Po eni strani razlog za to leži v dejstvu, da informativni izračuni temeljijo na podatkih o kvadraturi iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije, ki za mnoge stavbe beleži veliko večje kvadrature od prejšnjih evidenc. O tem smo že pisali v prispevku [RAZISKUJEMO] Če je GURS napačno izračunal kvadraturo vašega stanovanja, boste morali plačati geodeta. Po drugi strani pa tudi zato, ker so občine v to enostavno prisiljene.

Zakaj so občine prisiljene v višanje NUSZ?

Povprečnina, ki jo občine prejmejo iz državnega proračuna, ne zadostuje za pokrivanje vseh zakonsko določenih obveznosti. Odbor DZ za finance se ni strinjal s predlogom strank SDS in NSi za zvišanje povprečnine občinam, ki so ga podprli župani in drugi predstavniki občin ne glede na politično pripadnost, češ, da bi že evro več na prebivalca pomenil kolaps državnega proračuna.

Država je občinam naložila dodatne stroške z zvišanjem plač javnim uslužbencem oziroma zaposlenim v javnem sektorju, hkrati jim dala vedeti, da jim sredstev za pokrivanje le-teh ne bo dala iz proračuna. Poleg tega seveda občine nujno potrebujejo sredstva za infrastrukturne in druge projekte, ki so jih nenazadnje izvoljeni župani in svetniki ponudili občanom na volitvah, in ki so hkrati bistvo lokalne samouprave, saj zagotavljajo skladen regionalni razvoj.

Kaj torej preostane občinam?

V teh dneh in do konca leta občine, tiste, ki tega še niso storile, pospešeno sprejemajo odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in občanom pošiljajo informativne izračune. Ti marsikje razburjajo občane, saj so višji kot pretekla leta. Tako za zazidana kot tudi za nezazidana stavbna zemljišča. V to so občine prisiljene, ker potrebujejo dodatna sredstva.

Še enkrat več si je vladajoča koalicija umila roke kakor Poncij Pilat. Župani in svetniki, ki so bili izvoljeni s strani so-občanov, morajo sedaj, da zagotovijo nujno potrebna sredstva, te iste so-občane v skladu z zakonom in z nekaj dodatne kreativnosti (ki morajo biti v skladu s priporočili za izboljševanje NUSZ) oguliti, odpraviti nezakonite oprostitve, odpraviti nesorazmerja in neutemeljene ekstremne obremenitve itd. Politično korektno se ta postopek imenuje SODELOVANJE OBČIN PRI PRENOVI SISTEMA OBDAVČITVE NEPREMIČNINE.

Prenova sistema poteka že več let, občine so intenzivno vključene: predstavniki asociacij občin (SOS, ZMOS in ZOS) sodelujejo v Projektnem svetu za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin.

Kreativnost občin

Nekatere občine (npr. občina Destrnik) svojim občanom niso obračunavale nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča, ker niso hotele dodatno finančno obremenjevati občanov. Zdi se, da ima vladna koalicija vpliv tudi na nekatere nepovezane svetnike občinskega sveta, ki so proti županu podali prijavo. »Po preučitvi različnih pravnih možnosti, kako rešiti nastalo zadevo, da ne bi naših občanov še dodatno davčno obremenili, smo na občini Destrnik ugotovili, da žal v tej smeri ne obstaja nobena rešitev, saj je bil s strani Ministrstva za okolje izveden tudi nadzor nad izvajanjem Občinskega odloka. Zahteve Ministrstva so jasne – v podanem roku mora občina Destrnik sprejeti nov odlok, vzpostaviti evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč in s prihodnjim letom obračun NUSZ za nezazidana stavbna zemljišča vključiti v odmero davka.« (Vir: Občan, Glasilo Občine Destrnik, Oktober 2019).

Spet druge občine (npr. občina Medvode) nameravajo z odlokom povečanje dajatev tudi do 500 %. Šlo je tako daleč, da se je oblikovala civilna iniciativa OBČANOV MEDVOD PROTI SPREJEMU PREDLOGA ODLOKA O ODMERI NADOMESTILA ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE:

»Člani Civilne iniciative, ustanovljene zaradi napovedanih enormnih povečanj dajatev za NUSZ, predlaganih s strani župana občine Medvode, vas pozivamo, da takšnega predloga odloka ne podprete. Predlagani odlok obremenjuje uporabnike ali lastnike nepremičnin: zemljišč, stanovanj, stanovanjskih hiš, gospodarskih in ostalih proizvodnih objektov do takšnih zneskov, ki bi povzročili socialno stisko in bodo uničili nekatere gospodarske subjekte. Podjetniki in obrtniki v nekaterih dejavnostih, zaradi nesorazmerji med prihodki in obremenitvami, že napovedujejo prenehanje dejavnost, kar pa lahko ogrozi tudi konkurenčnost Medvoške občine, glede razvoja gospodarstva,« so zapisali v odprtem pismu svetnicam in svetnikom občinskega sveta občine Medvode.

Ni črno belo, a eno je zagotovo

Situacija je dokaj zapletena. Občine hkrati sredstva potrebujejo, kar je popolnoma razumljivo, kot že rečeno tudi zaradi naloženih zakonskih obveznosti, za katere s povprečnino ni zagotovljenih dovolj sredstev. Ponekod terjajo premalo, drugje terjajo preveč, a eno je zagotovo: vladajoča koalicija je reševanje proračuna še enkrat več preložila na ramena županov in občinskih svetov.

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
Justina
Justina
4 years ago

To je tiha denacionalizacija.Ogabno.Nepremicnine so naša lastnina in nismo vaši najemniki. Medvode 500% se vam je skisalo ali kaj?????

Poklici

Ministrstvo za obrambo bo ponovilo razpis za resničnostno serijo zaradi pomanjkanja ponudb

Ministrstvo bo zavrnilo tudi edino ustrezno ponudbo za snemanje serije, glede naslednjih korakov pa si bodo vzeli čas za razmislek.

Prijava na e-novice