Skip to content

Sodobno ekološko kmetijstvo

Ekološko kmetijstvo je kmetijski sistem, ki uporablja ekološko utemeljena sredstva za zatiranje škodljivcev in biološka gnojila, ki izvirajo večinoma iz živalskih in rastlinskih odpadkov. Sodobno ekološko kmetijstvo se je razvilo kot odgovor na okoljsko škodo, ki jo je povzročila uporaba kemičnih pesticidov in sintetičnih gnojil v običajnem kmetijstvu in ima številne ekološke koristi.

V primerjavi s konvencionalnim kmetijstvom, ekološko kmetijstvo uporablja manj pesticidov, zmanjšuje erozijo tal, zmanjšuje izlive nitratov v podtalnico in površinske vode ter reciklira živalske odpadke nazaj v zemljo. Te koristi so uravnotežene z višjimi stroški hrane za potrošnike in na splošno nižjim donosom za kmetovalce. Dejansko je bilo ugotovljeno, da so ekološki pridelki za približno 25 odstotkov manj dobičkonosni od običajnih pridelkov, čeprav se to lahko precej razlikuje glede na vrsto pridelka. Izziv za prihodnje ekološko kmetijstvo bo ohranjanje okoljskih koristi, povečanje donosa in znižanje cen ob soočanju z izzivi podnebnih sprememb in vse večjim svetovnim prebivalstvom.

Ekološko kmetijstvo Foto: Pixabay

Ekološko kmetijstvo in zgodovina

Koncept ekološkega kmetijstva so v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvili Sir Albert Howard, FH King, Rudolf Steiner in drugi, ki so verjeli, da je uporaba živalskih gnojil (pogosto kot kompost), pokritje pridelkov, kolobarjenje in biološko utemeljen nadzor nad škodljivci, v resnici, boljši sistem kmetovanja. Takšne prakse so še naprej spodbujali različni zagovorniki – na primer J.I. Rodale in njegov sin Robert, v štiridesetih letih 20. stoletja in naprej, ki sta izdala revijo Organic Gardening and Farming ter številna besedila o ekološkem kmetijstvu. Povpraševanje po ekološki hrani je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja spodbudila objava Rachel Carson Silent Spring, ki je dokumentirala obseg okoljske škode, ki jo povzročajo insekticidi.

Prodaja ekološke hrane se je od konca 20. stoletja nenehno povečevala. Večja okoljska ozaveščenost, skupaj z zaskrbljenostjo zaradi zdravstvenih vplivov ostankov pesticidov in porabe gensko spremenjenih pridelkov, je spodbudila rast ekološkega sektorja.

Ekološko kmetijstvo in uredba

Ekološko kmetijstvo formalno določijo vlade. Kmetje morajo biti certificirani za svoje pridelke in izdelke, ki jih lahko označijo kot »ekološki« – kar velja za pridelke, živali in obrtne proizvode, za predelavo kmetijskih pridelkov pa obstajajo posebni ekološki standardi. Organski standardi v Evropski uniji (EU) in ZDA na primer prepovedujejo uporabo sintetičnih pesticidov, gnojil, ionizirajočega sevanja, blata iz odpadnih voda in gensko spremenjenih rastlin ali izdelkov. V EU organsko certificiranje in inšpekcijske preglede izvaja odobreni organ za nadzor v skladu s standardi EU. Nadzornike za ekološko kmetijstvo od leta 2000 v ZDA opredeljujejo, kot nacionalni ekološki standardi ameriškega ministrstva za kmetijstvo (USDA), po vsej državi pa je veliko akreditiranih certifikatorjev.

Čeprav ima večina držav svoje programe za ekološko certificiranje, lahko certifikatorji v EU ali ZDA pregledajo in certificirajo pridelovalce in predelovalce tudi v drugih državah. To je še posebej koristno, če se proizvodi, na primer ekološko pridelani v Španiji, izvozijo v Slovenijo.

Ekološko kmetijstvo Foto: Pixabay

Ekološko kmetijstvo in metode

  • Gnojila

Ker se sintetičnih gnojil ne uporablja, je gradnja in vzdrževanje bogate, žive zemlje z dodatkom organske snovi prednostna naloga za ekološko ozaveščene kmete. Organske snovi se lahko nanesejo z nanosom gnoja, komposta in živalskih stranskih proizvodov.

Kompostirani gnoj, ki je bil v 15 dneh obrnjen 5-krat in je dosegel temperaturo med 55–77,2 °C, nima omejitev glede časa nanosa. Kompost doda organsko snov, ki rastlinam zagotavlja širok spekter hranilnih snovi in ​​v tla dodaja koristne mikrobe. Glede na to, da so ta hranila večinoma v nemineralizirani obliki, ki jih rastline ne morejo prevzeti, so mikrobi tal pomembni za razgradnjo organske snovi in ​​preoblikovanje hranilnih snovi v biološko dostopno »mineralizirano« stanje. Za primerjavo so sintetična gnojila že v mineralizirani obliki in jih rastline lahko prevzamejo neposredno.

Tla se vzdržujejo s sajenjem in nato obdelovanjem v pokrovnih posevkih, ki pomagajo zaščititi tla pred erozijo in zagotavljajo dodatne organske snovi.

Pokrovne rastline se navadno sadijo pred ali po gotovinski sezoni posevkov ali v povezavi s kolobarjenjem, poleg tega pa se lahko sadijo tudi med vrsticami nekaterih poljščin, na primer drevesnih plodov. Raziskovalci in pridelovalci si prizadevajo razviti ekološko kmetijstvo z zmanjšano obdelavo tal, da bi še bolj omejili erozijo.

Zatiranje škodljivcev

Organski pesticidi so pridobljeni iz naravnih virov. Sem sodijo živi organizmi, kot je bakterija Bacillus thuringiensis, ki se uporablja za zatiranje gosenic ali rastlinski derivati, kot so piretrini (iz posušenih cvetnih glav Chrysanthemum cinerariifolium) ali neemovo olje (iz semen Azadirachta indica). Dovoljeni so tudi anorganski pesticidi na osnovi minerala, kot sta žveplo in baker.

Ekološko kmetijstvo Foto: Pixabay

Poleg pesticidov organski nadzor škodljivcev vključuje biološki, kulturni in genetski nadzor, da se zmanjša raven škodljivcev. Biološki nadzor uporablja naravne sovražnike škodljivcev, na primer plenilske žuželke ali parazitoide za napad na škodljive žuželke.

Cikli škodljivcev se lahko prekinejo s kontrolami, med katerimi se najpogosteje uporablja kolobarjenje. Končno je tradicionalna reja rastlin ustvarila številne sorte pridelkov, ki so odporne na specifične škodljivce. Uporaba takšnih sort in sajenje gensko raznolikih rastlin zagotavljata genetski nadzor pred škodljivci in številnimi rastlinskimi boleznimi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice