Skip to content

Denarna socialna pomoč za brezposelne – kaj je dobro vedeti?

Denarna socialna pomoč je pravica do denarne pomoči kot pomoči za zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb. Njena vsota naj bi se gibala približno v višini, ki omogoča preživetje. V Sloveniji imamo različne državne transferje, ki v primeru, da se nekdo znajde »na cesti«, je nezaposljiva oseba, z zdravstvenimi težavami, brez možnosti zaposlitve ter podobne socialne stiske, ki se dogajajo na vsakem koraku, čeprav jih včasih morda ne opazimo, ki skrbijo za to, da osebe, ki so pogosto že tako ali drugače stigmatizirane v družbi, lahko preživijo. Seveda se najdejo tudi ljudje, ki tovrstne denarne pomoči zgolj izkoriščajo, toda veliko je takšnih, ki denarno socialno pomoč še kako močno potrebujejo, da sploh lahko preživijo različne stiske v katerih so se znašli.

Kdaj in kako dolgo ste upravičeni do denarne socialne pomoči?

  • V primeru, da bivate v Sloveniji in ste državljan/državljanka Republike Slovenije, ki ima v Sloveniji tudi stalno prebivališče.
  • V primeru, da ste tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in v RS Sloveniji tudi stalno prebivališče.
  • Če nimate dovolj sredstev za preživetje in si jih ne morete zagotoviti sami z delom, z dohodki oziroma iz drugih virov.
Denarna socialna pomoč za brezposelne Foto: Pixabay

Denarna socialna pomoč za brezposelne se dodeljuje za določen čas, ki so tudi odvisne od različnih okoliščin, ki so tudi potrebne za pridobitev denarne pomoči. Višina socialne pomoči za brezposelne je odvisna od števila družinskih članov, premoženja, prihrankov in tudi drugih razlogov kot so npr. neprijavljenosti na Zavodu za zaposlovanje.

Socialno denarno pomoč za brezposelne lahko uveljavljate tako, da izpolnite vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in jo oddate po pošti ali pa osebno na pristojnem centru za socialno delo. Poleg denarne socialne pomoči za brezposelne, pa se lahko dobi tudi vloga za izredno denarno socialno pomoč. Tovrstna pomoč je namenjena za kritje izrednih stroškov, ki se tičejo preživetja in jih oseba s svojim lastnim dohodkom ali pa z dohodkom družine ne zmore pokriti.

Od 2019 naprej višja denarna socialna pomoč za brezposelne, ob tem pa tudi drugačni pogoji

Leta 2019 se je s sprejetjem novele zakona o socialno varstvenih dohodkih, povišala denarna socialna pomoč za brezposelne. Denarna pomoč za brezposelne od 1.8.2019 naprej po osnovnem znesku minimalnega dohodka znaša 402,18 evrov. Ob tem pa velja tudi povedati, da so od tedaj naprej višje tudi kazni, saj brezposelnih oseb, ki bodo odklonile ustrezno zaposlitev za njih ali pa vključitev v katerikoli drug program politike zaposlovanja, Zavod za zaposlovanje RS ne bo več vodil v svoji evidenci, s tem pa bodo tudi izgubile pravico do denarne socialne pomoči. Prav tako pa je sprememba tudi ta, da se je za državljane tujih držav uvedel pogoj za znanje slovenskega jezika na ravni A1.

Poleg tega, da se pridobijo socialni transferji, pa so ob tem seveda določeni še drugi pogoji na katere je potrebno biti pozoren in jih upoštevati.  Spremembe pa so tudi na področju aktivnosti. Prejemniki denarne socialne pomoči, ki so bili na primer delovno aktivni in mesečno opravili 128 ur, so dobili tudi dodatek za delovno aktivnost. Tovrsten dodatek je znašal 230 evrov. Toda tovrstne aktivnosti se ne poslužujejo več, saj naj bi bilo tem kontekstu preveč zlorabljanja. Po novem torej nič več dodatkov na delovno aktivnostjo s katero so si prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje lahko mesečno omogočili tudi po 200 evrov ali pa še kakšen evro več dodatnega denarja. Prav tako pa se bodo morali prejemniki denarne socialne pomoči, ki so za delo sposobni in nimajo kakšnih večjih zdravstvenih izzivov, tudi vključiti v javna dela, sicer se jim bo denarna pomoč kar za polovico znižala. Pri tem pa ni pomembna niti izobrazba, ki jo imajo, saj bodo lahko vključeni v javna dela, ki zahtevajo nižjo stopnjo izobrazbe kot pa jo imajo prijavljeni posamezniki na Zavodu za zaposlovanje RS.

Denarna socialna pomoč za brezposelne Foto: Pixabay

Kako dolgo se lahko dobiva denarna socialna pomoč za brezposelne?

Socialna denarna pomoč za brezposelne se dodeli za določeno časovno obdobje in sicer:

  • Od 1-3 mesecev pri oddaji prve vloge.
  • Od 1-6 mesecev ob ponovni oddaji vloge, če se okoliščine ob prvi odobritvi niso spremenile.
  • Največ za obdobje 1. leta: za starost nad 63 let za ženske in nad 64 let za moške, zaradi kakšnih bolezni, primerov invalidnosti, ostalih okoliščin, ko ni pričakovati izboljšanja okoliščin in gmotnega položaja osebe.
  • Trajno: za osebe, ki so nezaposljive, ženskam starejšim nad 63 let in moškim starejšim nad 65 let, ki niso zaposleni, so brez premoženja, v oskrbi…

So zneski denarne socialne pomoči zadostni ali gre le za golo preživetje, je seveda odvisno od posameznika do posameznika. Res pa je, da kljub večjemu mesečnemu znesku, ki velja od leta 2019 naprej, ob računici za vse osnovne življenjske stroške za preživetje in še kaj za zraven, pa kaj več kot životarjenja večini vendarle ne prinašajo na dolgi rok.

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] imate stalno bivališče v Republiki Sloveniji oziroma iz katerega drugega naslova lahko prejmete denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek lahko prejmete IDSP. Lahko ste redno zaposleni in lahko ste lastnik […]

Prijava na e-novice