Skip to content

Kako realno je, da bodo šolska vrata odprta čez teden dni

Po skoraj dveh mesecih šolanja doma se nekako že pričakuje, da se bodo otroci vrnili v vzgojno-izobraževalne ustanove, pa naj bo to zgolj zato, da se malce tako starši kot otroci spočijejo drug od drugega, ali pa zato, da se otroci spet navadijo na šolski red. A ker je vračanje otrok v vrtce in šole pogojeno z epidemiološko sliko, ki je trenutno še ugodna, a glede na vedenje državljanov te dni se prav lahko zgodi, da bo do konca naslednjega tedna slika drugačna, še ni gotovo, ali se otroci resnično vračajo.

Vlada sprejela okvirni načrt, ministrica šele bo izdala sklep

Ravnateljem in ravnateljicam osnovnih šol je MIZŠ sicer 8. maja poslalo okrožnico za izvajanje šolskega dela. V okrožnici je jasno zapisano, da je vlada sprejela sklep za OKVIRNI NAČRT, s katerim bi se od 18. maja dalje postopoma odpravljale omejitve na področju šolstva in izobraževanja. V povezavi s sklepom BO ministrica IZDALA sklep o izvedbi vzgojno-izobraževalnega dela.

Predvideva se, da bodo od 18. maja dalje izvajali vzgojno-izobraževalno delo v 1., 2. in 3. razredih ter od 25. maja v 9. razredih. Za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave, predvidevajo individualni in skupinski dopolnilni pouk od 25. maja dalje. V šolo bodo smeli le otroci, ki nimajo zdravstvenih omejitev. Torej otroci, ki sami niso oziroma v njihovi ožji družini ni bolnika s trdovratnimi epilepsijami ali z demielinizirajočimi obolenji, z živčno-mišičnimi obolenji, z nevroderegativnimi obolenji, nevrogenetskimi okvarami OŽS, otrok s cerebralno paralizo 3.–5. stopnje, bolniki na imunosupresivni terapiji … Prav tako veljajo omejitve za učitelje, ki se smejo vrniti.

Potek pouka, če bo do njega sploh prišlo

V kolikor se bodo otroci dejansko vrnili v šolo, bo moralo vodstvo šole poskrbeti za to, da bo pouk potekal v skladu z vsemi navodili ustreznih organov.

V razredu bo lahko do največ 15 otrok, ki bodo omejeni na en prostor, in prehajanje iz razreda v razred ne bo dovoljeno. Delo v razredu bo omejeno zgolj na učitelje šole, delo z zunanjimi izvajalci se odsvetuje. Šola pa mora od staršev predhodno pridobiti podatke, koliko otrok bo v jutranjem in popoldanskem varstvu.

Šole v naravi, plavalni tečaji in kolesarski tečaji se prestavijo na naslednje šolsko leto.

Šola se mora povezati s prevozniki in uskladiti način prevoza, prav tako mora šola poskrbeti, da bo izvedba prehrane potekala v skladu s priporočili NIJZ.

Natančna navodila, kako naj bi potekalo delo v prvi triadi, je pripravil Zavod RS za šolstvo. Če se bo šolsko delo od doma preselilo v šolo, naj bi učitelji z učenci predelali snov, ki je bila podana v času šolanja na daljavo. Ker se bodo razredi razdelili, zavod predlaga, da se v izobraževalni proces vključijo tudi drugi sodelavci šole.

Priporočljivo je, da šola določi ločene zbirne točke pred začetkom pouka, da pouk poteka zunaj in da so skupine ločene. Odmori naj bi se organizirali ločeno, s čimer bi preprečili nepotrebne stike med otroki. Otroci pripomočkov in zvezkov naj ne bi nosili domov, pouk pa naj bi kolikor se le da potekal individualno. Stik s starši naj bi potekal prek videokonferenc oziroma prek spleta, telefona.

Priporočila NIJZ

Prav tako je priporočila za izvajanje pouka pripravil NIJZ. Šola mora poskrbeti za običajne zdravstvene ukrepe, npr. na ustreznih mestih morajo biti navodila o pravilni higieni rok, poskrbljeno mora biti za ustrezno varnostno razdaljo, razkuževanje, prezračevanje, razkužila, piktograme, predhodna navodila otrokom … Vsi zaposleni in otroci, starejši od 12. leta, morajo nositi tudi zaščitno masko, zaposleni ves čas, otroci pa le izven razreda. Priporočljivo je, da je v razredih določen sedežni red ter da si pri vsaki razdelitvi učnega gradiva učitelj umije roke oziroma si jih razkuži.

Če učenec v šoli zboli in ima vročino ter druge znake akutne okužbe dihal, šola v skladu s postopkovnikom obvesti starše in ga napoti domov. Če mora učenec v šoli počakati starše ali skrbnike, naj jih počaka v izolaciji in pri tem nosi masko. Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik. Če bi se pri tem učencu nato potrdila okužba s covidom-19, morajo starši o tem obvestiti ravnatelja šole. Šola o tem potem obvesti NIJZ, ti pa izvedejo epidemiološko preiskavo in identificirajo osebe, ki so bile v stiku z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli itd.

Če zboli učitelj in ima vročino ter znake akutne okužbe dihal, se umakne z delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. Če je pozitiven, o tem obvesti šolo. Šola o primeru takoj obvesti NIJZ, ki prav tako začne z epidemiološko preiskavo.

Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec ali učitelj s covidom-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcija. Prostore je treba tudi temeljito prezračiti.

Navodila, kako naj bi potekal pouk za devetošolce, bo MIZŠ poslalo šolam v prihodnjem tednu. A ne glede na priporočila in jasna navodila je še vedno vse odvisno od tega, kakšno bo splošno zdravstveno stanje v državi. Dokončno odločitev MIZŠ bo znana šele v začetku prihodnjega tedna.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice