Skip to content

V drugi polovici tedna bo jasno, ali otroci sploh gredo v šolo

V petek so vzgojno-izobraževalne ustanove prejele priporočila za ravnanje ob odprtju vrtcev in šol, danes pa sta na novinarski konferenci na nekatere pomisleke odgovorila državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec in Polonca Truden Dobrin z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Damir Orehovec je sicer povedal, da bi na MIZŠ želeli sočasno odpreti vse šole in vrtce, a zaradi zdravstvenih razlogov tega ne smejo. Ali se bodo vrata vzgojno-izobraževalnih ustanov dejansko odprla, bo jasno šele sredi tega tedna. Na MIZŠ se sicer zavedajo, da se od vzgojiteljev in učiteljev veliko zahteva, a so prepričani, da bodo vzgojitelji in učitelji naredili prav se, da bo delo potekalo nemoteno in v korist otrok. Prosijo pa, da starši vrtčevskih otrok, ki imajo možnost varstva drugje, vsaj v maju še ne pripeljejo otrok v vrtec. MIZŠ sporoča, da bodo starši, ki otrok ne bodo vključili v vrtec, do konca maja oproščeni plačil.

Tako javni kot zasebni vrtci naj bi svoja vrata odprli v ponedeljek, 18. maja. Delo bo potekalo v manjših skupinah, in sicer za prvo starostno obdobje v skupinah po osem in za drugo starostno obdobje v skupinah po deset otrok.

Svoja vrata v omejenem obsegu mogoče odpirajo tudi šole. Učenci prve triade bodo tako začeli s šolskim delom v skupini do 15 otrok. Od 25. maja pa tudi učenci 9. razredov, prav tako v skupini do 15 otrok. Za učence od 4. do 8. razreda bo izobraževanje še naprej potekalo na daljavo. Učenci od 4. do 8. razreda, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oz. imajo težave z izobraževanjem na daljavo, bodo lahko od 25. maja hodili v šolo na dopolnilni pouk.

18. maja bodo mogoče tudi individualne oblike pouka instrumentov in petja v glasbenih šolah. Pouk predmetov, ki se izvajajo skupinsko, bo še naprej potekal na daljavo.

Prav tako naj bi se 18. maja odprli tudi dijaški domovi in organizacije za izobraževanje odraslih, enako velja za šole s prilagojenim programom in za zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Tudi dijaki zaključnih letnikov srednjih šol s svojim delom pričnejo takrat. Na srednjih šolah prav tako lahko za dijake, ki so neocenjeni ali negativno ocenjeni oziroma imajo težave z delom za šolo od doma, organizirajo dodatno učno pomoč. Srednje poklicne in srednje strokovne šole lahko za svoje dijake ob ustreznih zaščitnih ukrepih organizirajo praktično izobraževanje v šoli, pri delodajalcu ali v Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Glede na to, da se kar nekaj staršev poigrava z idejo, da otrok v šolo ne bi dalo, pa je na novinarski konferenci bilo moč slišati, da bo o tem, ali bo imel starš otroka, ki v zadnjih 14 dneh ni bil povsem zdrav in zato ne sme v vrtec ali šolo, pravico do varstva oz. bolniške odsotnosti, odločal otrokov osebni zdravnik. Vladni ukrep se bo z naslednjim tednom spremenil, kar pomeni, da je za določene skupine obisk šole obvezen. Šole bodo v skladu s šolskim pravilnikom ustrezno ukrepale. Hkrati pa je bilo dodano, da v vrtec ali šolo ne bo mogel otrok, čigar starši ne bodo želeli podpisati izjave, da v zadnjih 14 dneh ni imel znakov bolezni oz. da ni bil bili v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s covidom-19.

Žal trenutno še ni podatkov o tem, koliko zaposlenih v vrtcih in šolah sodi v rizične skupine in zato ne bodo mogli opravljati dela. Pričakuje se, da bo delež relativno visok.

Torej pod črto, v drugi polovici tega tedna bo jasno, ali se otroci vračajo, in prav tako, ali bodo šole in vrtci sploh imeli kadrovsko strukturo za izvajanje dela.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice