Skip to content

Policija je prisotna v vseh sodobnih družbah.

Policija je organ, ki ga država oziroma Ministrstvo za notranje zadeve sestavi in pooblasti za izvrševanje zakona. Njeno delovanje igra pomembno vlogo pri nacionalnem varnostnem sistemu države. Izraz policija se najpogosteje povezuje s silami suverene države. Te so pooblaščene za izvajanje svoje pristojnosti znotraj pravnega in teritorialnega območja. Policija je ločena od vojaških in drugih organizacij, ki sodelujejo pri obrambi države. Policija zagotavlja varnost zdravja in premoženja državljanov, prav tako pa preprečuje kriminal in civilni nered. Zakonita pooblastila policistov vključujejo aretacijo in zakonito uporabo sile. Slovenska policija je opisana kot moderna, strokovna, avtonomna organizacija, ki se učinkovito spopada z izzivi sodobnega življenja. Policija mora poskrbeti za visoko stopnjo varnosti, ob tem pa spoštovati zakone, človekove pravice in svoboščine. Delovne odgovornosti policistov so raznovrstne. Zajemajo odzive na klice v sili in druge nujne primere, vodijo evidence poročil o nesrečah, vključujejo pa tudi pričevanja na sodišču, zbiranje dokaznega gradiva in aretacijo oseb osumljenih kaznivega dejanja. Policija in njene sile so storitve javnega sektorja in so financirane z davki.

Beseda policija je najbolj univerzalen izraz. Podobnosti je mogoče opaziti v številnih jezikih. Obstajajo tudi številni slengovski izrazi za uslužbence policije, eden najstarejših je ‘policaj’, ki je postal pogosto uporabljen izraz tako javnosti kot tudi policistov samih.

Policija zagotavlja javni red in mir. Foto: Pixabay

Varovanje državne meje

Obstajajo različna delovna mesta v policiji, vključno z detektivom in kriminalistom. Prav tako so področja, na katerih deluje policija različna, zato ob splošni policiji obstaja tudi več specializacij. Varovanje državnih meja izvaja mejna policija. Mejna policija nadzira osebe, vozila in potne dokumente na mejnih prehodih, preprečuje nezakonite prehode oseb, vozil ter tovora in drugega blaga. Ob tem izvaja nadzor nad prepovedanimi predmeti in preprečuje pretok blaga in drugih izdelkov čez meje, mimo carinskega nadzora. Mejna policija prav tako preiskuje primere, povezane s kaznivimi dejanji ter stalno opazuje prostor državne meje bodisi s kopnega, morja ali zraka. Njihovo delo vključuje tudi preprečevanje zločincem, ubežnikom iz zaporov pobegniti iz države z željo, da bi se izognili sojenju in kazni. Mejna policija sodeluje z drugimi nacionalnimi agencijami in mednarodnimi organizacijami, ki so specializirane za mejni in carinski nadzor ter izvajanje ukrepov proti nezakoniti trgovini z ljudmi, organiziranemu kriminalu, terorizmu, nezakoniti trgovini z orožjem in eksplozivi, preprodaja drog in drugih prepovedanih substanc ter druge povezane dejavnosti. Državno mejo na morju nadzoruje pomorska policija, ki jo včasih imenujemo obrežna patrulja. Običajno izvaja nadzor s patruljiranjem s policijskimi čolni, mejo pa nadzoruje tudi s kopnega. Pri delu si pomaga z radarjem za mejni nadzor, občasno pa opravi tudi helikopterske polete. Za izvajanje organov pregona na letališčih je zadolžena letališka policija. Tudi ta ima široko paleto odgovornosti, vključno s patruljiranjem, preiskovanjem, upravljanjem prometnega toka ter nadzorom in odzivanjem na izredne razmere na letališčih. Letališka policija zagotavlja večjo varnost tako uslužbencem letališč kot potnikom. Ob tem pa predstavlja pomemben sestavni del mednarodnega varnostnega sistema letalstva.

Konjeniška policija. Foto: Pixabay

Živali v policiji

Del policije je tudi konjeniška policija. Kot že samo ime pove, gre za policiste na konjih. Ti običajno patrulirajo tista področja, do katerih vozila ne morejo. Zaradi višine in večje mobilnosti lahko učinkovito izvajajo nadzor nad množico, hkrati pa jim to omogoča, da jih ljudje v sili hitreje opazijo. Njihova naloga je seveda preprečevanje kaznivih dejanj, hkrati pa njihova prisotnost prispeva k visoki vidljivosti policijskih vlog.

K posebni specializaciji v policiji uvrščamo tudi vodnike službenih psov. Policijski psi so posebej usposobljeni za pomoč policistom in drugim uslužbencem pregona ter za njihovo varovanje. Dolžnosti psov zajemajo iskanje mamil in eksploziva, iskanje dokazov s kraja zločina, iskanje pogrešanih oseb ter napad na osumljence, na katere policija cilja. Med najpogostejše pasme policijskih psov se uvrščajo nemški ovčar, nizozemski ovčar, belgijski ovčar, pes sv. Huberta in ameriški pitbull terier. V mnogih državah po svetu se naklepno škodovanje ali uboj policijskega psa obravnava kot kaznivo dejanje.     

Pomorska policija Foto: Pixabay

Vojaška policija

Vojaška policija (VP) je služba, ki deluje znotraj vojaške države. Po državah se njena vloga nanaša na različne naloge. Ponekod je predstavljena kot odsek vojske, ki nadzira odgovornosti vojaških oboroženih sil proti kaznivim dejanjem. Spet drugod kot odsek vojske, ki ima odgovornost za policijsko delovanje oboroženih sil in civilnega prebivalstva. Slovenska vojaška policija je organ pregona, ki znotraj Slovenske vojske skrbi za spoštovanje ustave, vojnega prava, vojaških in civilnih zakonov. K temu spada zagotavljanje vojaškega reda in discipline, varnosti vojaškega prometa ter preiskovanje, odkrivanje in preprečevanje kaznivih dejanj znotraj vojske. Vojaška policija izvaja varovalne naloge vojaških objektov, vojaških in civilnih oseb, ki imajo poseben pomen za obrambo, prav tako nudi varovano spremstvo vojaškim delegacijam in konvojem. Med njene naloge sodi tudi varovanje enot in poveljstev ter zagotavljanje varnosti vrhovnemu poveljniku, kadar pride do vojnega stanja. Ob tem ima vojaška policija pooblastila, da omeji gibanje ali odvzame prostost, izvaja protiteroristične preiskave, opravlja kontrole vozil, prtljage, objektov in njihove okolice, ki imajo obrambno vlogo. Vojaška policija ima pooblastila, da lahko pridrži vojaško osebo, ki zaradi vpliva alkohola ali drugih prepovedanih substanc moti javni red in mir.  

Policijske sile so prisotne v vseh sodobnih družbah in učinkovito izvršujejo svoje dolžnosti. Kljub temu, je ponekod po svetu njihova vloga sporna, saj so nekateri vpleteni v korupcijo, policijsko brutalnost in uveljavljanje avtoritarne vladavine.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice