Skip to content

Večji naval na strokovne programe srednjih šol

Že nekaj let je moč slišati »gostilniško« prepričanje, da se večina dijakov vpisuje v gimnazije, kar je slabo za slovensko gospodarstvo, statistični podatki pa kažejo drugo sliko, ki se je potrdila tudi po podatkih trenutnih vpisov v srednje šole. Namreč, v strokovne poklice se vpisuje kar 65 odstotkov vseh bodočih dijakov.

Število devetošolcev, ki bodo izobraževanje v srednji šoli nadaljevali, je za 369 učencev večje od lani in se, v sklopu trenda zadnjih let, povečuje. V to številko niso vključeni ponavljavci, dijaki, ki prihajajo iz tujih držav, tujci … izjeme pri vpisih. Po trenutno znanih in aktualnih podatkih bo osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključilo 18.053 učencev in učenk (lani 17.684), ki so lahko kandidirali na skupno 23.782 (lani 23.756) vpisnih mest na srednjih šolah. Dijaki so imeli kar 5729 prostih mest več, kot je njih samih.

Med 23.782 razpisanimi mesti so lahko izbirali med:

  • 656 (enako lani) mesti  v programih nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
  •  6672 (lani 6646) mesti v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
  • 9348 (lani 9320) mesti v programih srednjega strokovnega izobraževanja (SSI),
  • 5716 (lani 5800) mesti v programih splošnih gimnazij (GIM – gimnazija, klasična gimnazija in gimnazija s športnim oddelkom),
  • 1390 (lani 1334) mesti v programih strokovnih gimnazij (tehniška gimnazija, umetniška gimnazija in ekonomska gimnazija).

Po podatkih o vpisu v srednje šole na dan 27. maja 2020 je vsaj 1766 dijakov takšnih, ki še ne vedo, ali bodo lahko obiskovali želeno srednjo šolo. Največ presežno vpisanih (1008 učencev) je ravno na strokovnih programih, in sicer za programe pomočnik v biotehniki in oskrbi, medijski tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, strojni tehnik, elektrotehnik, medijski tehnik. Prav tako je 89 preveč vpisanih na program predšolske vzgoje, največ v Savinjski regiji. V program gimnazije je vpisanih 669 učencev preveč, kjer prevladujejo Gimnazija Bežigrad s programom gimnazija z 69 preveč vpisanih, Gimnazija Poljane z 52 preveč vpisanih v programu klasična gimnazija, Gimnazija Šiška s 45 preveč vpisanih v programu športna gimnazija in I. gimnazija v Celju s 35 preveč vpisanih v program športna gimnazija. Podrobno stanje vpisov po srednjih šolah si lahko ogledate na tej povezavi.

 GimnazijaStrokovni programiPredšolska vzgoja
Gorenjska regija71978
Goriška regija3357
Jugovzhodna Slovenija3140 
Koroška regija937 
Obalno-kraška regija25468
Osrednjeslovenska regija3334167
Podravska regija6618224
Pomurska regija10261
Posavska regija6  
Primorsko-notranjska regija 5 
Savinjska regija11512434
SKUPAJ669100889

V naslednjem tednu se bodo opravljali tudi preizkusi nadarjenosti, odvisno sicer od razporeda šol. Nekatere srednje šole so preizkuse nadarjenosti izvedle že v maju in so rezultati že znani. Ostali rezultati preizkusa bodo znani najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ni ali ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo tako imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo.

Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak bodoči dijak svojo prijavnico za vpis prenese iz srednje šole, kjer jo imajo sedaj, na drugo srednjo šolo oz. v drug program, če meni, da je to za njega ustrezneje, in si bo na ta način zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo. Kandidatom se svetuje, da se o prenosu prijavnice predhodno temeljito posvetujejo predvsem s starši in svetovalnimi delavci. Če se vseeno odločijo za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer imajo prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano/fotografirano izjavo, ki jo podpišeta dijak in starš, v kateri pisno zaprosijo, da jih v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi s programa, za katerega so oddali prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želeli prenesti prijavo.

Že 26. junija 2020 popoldan bodo učenci seznanjeni, če je na njihovi izbrani šoli omejitev vpisa, saj bodo takrat na spletnih straneh MIZŠ objavili seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Če še niste preverili, na katerem mestu ste in koliko je vpisanih v želeno smer, je zdaj skrajni čas, da to naredite. Število točk, ki jih imate oziroma jih boste dosegli, si lahko izračunate v tabeli za izračun točk. Ob tem ne pozabite upoštevati tudi dodatno pridobljenih točk in dejstva, da če imate odločbo o usmerjanju, potrebujete le 90 odstotkov zahtevanih točk.

Že sedaj pa si lahko s pomočjo podatkov lanskega leta in do sedaj znanih podatkov izračunate, koliko možnosti imate, da boste sprejeti. Če ima vaša šola razpisanih x število mest ter ima preveč vpisanih, pa ne zgolj enega ali dveh, obstaja velika verjetnost, da bo omejitev vpisa. Šola bo tako vse vpisane razporedila po vrsti, in sicer po številu do sedaj doseženih točk (uspeh v 7., 8. in 9. razredu). Prvih 90 odstotkov vpisanih je 100-odstotno sprejetih v prvem krogu. Pri ostalih pa se bo izjemoma letos za dodatni kriterij, kot so se prej rezultati nacionalnega preverjanja znanja, upošteval seštevek točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuj jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko učenec dobi največ 45 točk.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice