Naprej na vsebino

Podjetje in pravno-statusne oblike

Podjetje je dejavnost ustvarjanja zaslužka s proizvodnjo, nudenjem določenih storitev ali nakupom in prodajo izdelkov oziroma blaga. Preprosto bi lahko rekli, da je podjetje kakršna koli dejavnost, ki ustvarja dobiček. K temu ne pripisujemo le korporacije, partnerstva ali katere druge formalne organizacije, ampak tudi mala podjetja, ki jih ustanovijo posamezniki. V slednjem primeru ime podjetja ne loči poslovnega subjekta od lastnika, kar pomeni, da je lastnik podjetja v celoti odgovoren za morebitne dolgove, ki pri poslu nastanejo. Če si takšno podjetje ustvari dolgove, lastnik tvega tudi s svojo osebno lastnino. Podjetje je lahko tudi v obliki gospodarske družbe. V tem primeru pravna oseba predstavlja združenje ljudi, bodisi fizične, pravne ali skupino obeh, s posebnim ciljem, ki je v skladu z njihovo politiko delovanja. Gospodarska družba posluje z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da v kolikor se ustvarijo dolgovi, nihče ne odgovarja s svojo osebno lastnino. Če se podjetje ustavi, ga je morda treba likvidirati v izogib morebitnim nadaljnjim zakonskim obveznostim. Takšno podjetje ima bolj zapleteno strukturo, je dražje za postavitev, vendar nudi večjo zaščito in koristi za lastnika. Kot že rečeno, ima podjetje različne oblike. Lahko je prostovoljno združenje, ki vključuje neprofitno organizacijo, poslovni subjekt, katerega cilj je ustvarjanje dobička, prav tako finančni subjekt in banka ter izobraževalni program ali organizacija.   

Oblik lastništva podjetij je mnogo

Oblike lastništva podjetij se razlikujejo glede na državo in zakonodajo, a kljub temu obstaja več skupnih subjektov.

Podjetje z enim in edinim lastnikom (samostojni podjetnik) je v lasti ene osebe in deluje v njeno korist. Lastnik posluje sam in lahko zaposli delavce. Samostojni podjetnik nosi celotno odgovornost za vse obveznosti, ki jih ima podjetje, naj so to obratovalni stroški ali sodne odločbe. Vsa sredstva v podjetju pripadajo lastniku, vključno z računalniško opremo, kakršnim koli inventarjem, proizvodno opremo ali trgovskimi pripomočki. Tudi vse nepremičnine so v lasti samostojnega podjetnika.  

Tudi partnerstvo je podjetje. Foto: Pixabay

Kadar se za skupen posel odločijo dve ali več oseb, se sklene partnerstvo. V takšnem podjetju ima običajno vsak partner neomejeno odgovornost za dolgove, ki lahko pri poslu nastanejo. Splošno partnerstvo, komanditno in z omejeno odgovornostjo so najpogostejše oblike profitnih partnerstev.

Podjetje je lahko ustanovljeno tudi v obliki korporacije. Tukaj imajo lastniki korporacije omejeno odgovornost, podjetje pa ima zaposleno ločeno pravno osebje. Korporacije so lahko v državni ali zasebni lasti. Prav tako so lahko organizirane kot dobičkonosna podjetja ali neprofitne organizacije.

Profitna korporacija je lahko v zasebni lasti majhne skupine ljudi ali pa je v lasti delničarjev. Delničarji izvolijo upravni odbor, ki korporacijo usmerja, ter zaposlijo vodstveno osebje.

Zadruga je oblika podjetja z omejeno odgovornostjo. Tudi ta je lahko organizirana kot profitna ali neprofitna. Od korporacije se razlikuje po tem, da nima delničarjev, ampak člane, ki si delijo vlogo odločanja. Običajno so razvrščene kot potrošniške zadruge ali delovne zadruge.

Velikokrat se srečamo tudi s franšizami. Franšiza nastane, kadar podjetnik kupi pravice za odprtje in vodenje podjetja od večje korporacije. Predvsem v Združenih državah je ta oblika poslovanja zelo razširjena. Ocenjuje se, da je nekje eno od dvanajstih maloprodajnih podjetij v ZDA franšizno, kar zagotavlja delo kar 8 milijonom ljudi. 

Podjetja z omejeno odgovornostjo ščitijo svoje lastnike ali delničarje pred poslovnimi neuspehi s poslovanjem z ločenim pravnim osebjem z določenim pravnim varstvom. Na drugi strani pa osebe, ki poslujejo same, ali nekorporativna podjetja običajno niso tako zaščiteni.  

Podjetje je lahko ustanovljeno v obliki družbe

Kadar se ustanavlja podjetje v nekomercialne namene, gre ponavadi za družbo, ki je omejena z jamstvom. To so običajno klubi in dobrodelne organizacije, kjer člani jamčijo za izplačilo določenih zneskov, če družba zaide v plačilno nesposobnost. Ti zneski so večinoma nominalni. Člani takšne družbe nimajo ekonomskih pravic, družba pa je lahko z osnovnim kapitalom ali brez njega. Predvsem v Angliji je tovrstno podjetje pogosta izbira.

Samostojni podjetnik vodi podjetje. Foto: Pixabay

Najpogostejša oblika družbe, ki se uporablja za poslovne podvige, je družba, omejena z delnicami oziroma delniška družba. Tukaj je odgovornost vsakega delničarja omejena na individualno vložen znesek v podjetje. Najpogostejši primer delniške družbe so korporacije. Z njimi se večinoma srečamo v Angliji in drugih angleško govorečih državah.  

Nam najbolj znana je družba z omejeno odgovornostjo, ki jo upravljajo člani ali direktorji. Kot je iz naziva razvidno, je za tako podjetje značilna omejena odgovornost, ob tem pa obstajajo tudi omejitve pri prenosu lastništva. Struktura podjetja združuje značilnosti korporacije in družbe ali samostojnega podjetnika. Tako kot korporacija ima omejeno odgovornost za člane družbe in tako kot pri partnerstvu se ob stečaju ali smrti preneha.

Obstaja še veliko vrst in podkategorij podjetij, ki jih je mogoče ustanoviti v različnih državah po svetu.

Katero podjetje lahko ustanovimo v Sloveniji?

V Sloveniji je na voljo kar nekaj pravno-statusnih oblik podjetij, ki jih je možno ustanoviti. Kadar se za odprtje podjetja odloča le ena oseba, je najboljša izbira postati samostojni podjetnik (s.p.). Kadar vsaj tri osebe želijo delovati na nekem skupnem interesu brez dobičkonosnosti, je smiselna ustanovitev društva. Če je posel usmerjen na področje trgovine, kmetijstva ali poslovanja z nepremičninami, se priporoča odprtje zadruge. Zakonodaja v Sloveniji nudi tudi možnost odprtja različnih družb. Na voljo so družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), delniška družba (d.d.), komanditna družba (k.d.) in komanditna delniška družba (k.d.d.). Podjetje, ki ima nekaj podobnosti z družbo z omejeno ali neomejeno odgovornostjo in hkrati z društvom, je zavod. Pri slednjem ni treba imeti začetnega ustanovnega kapitala. Kadar je cilj poslovanja dobrodelnost in ne opravljanje pridobitne dejavnosti, se ustanovi podjetje v obliki fundacije. Od leta 2015 je v Sloveniji možna ustanovitev socialnega podjetja (so.p.), katerega glavni cilj ni ustvarjanje dobička, ampak zaposlitev oseb, ki so že dolgo časa brez dela.  

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

27 milijonov evrov za zaposlovanje mladih: subvencij skoraj več kot mladih, ki ustrezajo kriterijem

Od 16. avgusta naprej bo odprto javno povabilo delodajalcem za pridobitev subvencij za zaposlovanje brezposelnih mladih. Bo program dosegel cilje?

Prijava na e-novice