Naprej na vsebino

Zaščite maske še obvezne, toda ne povsod

Vlada RS je po uradnem zaključku epidemije novega koronavirusa sprejela sklep o dodatnih ukrepih, ki jih določa zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) in veljajo tudi za bolezni covid-19. Ta predstavlja namreč pravno podlago za sprejemanje splošnih in posebnih ukrepov po zakonu o nalezljivih bolezni tudi po 31. maju.

Ukrepi, ki niso bili odpravljeni, še veljajo

»Trenutne epidemiološke razmere ne predstavljajo epidemije nalezljive bolezni, še vedno pa obstoji nevarnost širjenja bolezni. Tisti sklepi, ki niso bili odpravljeni, pa ostajajo, vključno z obveznim nošenjem mask so med drugim sporočili iz Vlade RS. Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje(NIJZ), ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni covid-19, pa ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica.

V veljavi ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:

  • v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1.5 metra,
  • v javnih prevoznih sredstvih,
  • pri osebah z respiratornimi obolenji,
  • pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
  • pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
  • pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami.
Na Pošti so maske še obvezne in tudi vodstvo temu sledi, a praksa je malce drugačna. Vir: Facebook Pošte Slovenije

Zaposlenim ažurne informacije na intranetu

Iz službe za odnose z javnostmi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport sporočajo, da je delodajalec po zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžan zagotoviti varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj. »Ministrstvo za zdravje je v navodilih za delodajalce izdanih dne 19. marca navedlo, da se morajo delodajalci povezati s svojimi izvajalci medicine dela, ki jim morajo posredovati konkretna navodila za zagotavljanje varnih delovnih razmer. Enako stališče je bilo podano s strani NIJZ. Ob tem smo vključili tudi pooblaščenega strokovnega delavca za varnost in zdravje pri delu,« so zapisali. Dodali so, da imajo na intranetu za zaposlene objavljena navodila, ki so dostopna vsem in jih posodabljajo v sodelovanju z medicino dela in pooblaščenim strokovnim sodelavcem za varnost in zdravje pri delu.

V poštnem prometu spet običajno poslovanje

In kako je to v praksi? Megi Jarc, strokovni koordinator – specialist v službi za odnose z javnostmi na Pošti Slovenije, je pojasnila, da so zaradi sproščanja ukrepov na ravni države tudi v poštnem prometu od 1. junija ponovno vzpostavili običajno poslovanje, pri čemer pa še naprej izvajajo določene varnostne ukrepe, ki izhajajo iz smernic ter navodil pristojnih institucij. Za vstop v poštne prostore tako zaenkrat še veljajo preventivni ukrepi, kot je razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske, prezračevanje prostora in zagotavljanje varnostne razdalje med osebami.

V poslovalnici z zaščitno masko

V ustaljene tirnice pa se vrača tudi bančno poslovanje. Poslovalnice Novi KBM so znova na voljo po rednih delovnih časih, vseeno pa komitente naprošajo, da spoštujejo priporočene zaščitne ukrepe (v poslovalnici uporabljate zaščitno masko, vzdržujete varnostno razdaljo, ob vstopu v poslovalnico in ob odhodu si razkužite roke, spoštujte higieno kašlja). Od ponedeljka, 1. junija, so odprta tudi vsa specializirana bančna okenca.

Obvezno tudi zračenje prostorov

Sven Berdon iz službe za odnose z javnostmi na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije, je glede uporabe mask na sodiščih povedal, da tam, kjer je zagotovljena razdalja 1,5 metra, niso obvezne. »V primerih, kjer ta razdalja ni zagotovljena, je masko še vedno potrebno nositi oziroma je obvezna. Ob tem je tudi še vedno nujno, da se omogoča zračenje prostorov,« dodaja Berdon.

Pred vstopom v dom izpolnitev epidemiološkega vprašalnika

Marko Slavič, direktor Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, ki je z 809 posteljami največji javno-socialni zavod v državi, je povedal, da po novem navodilu prejetem v ponedeljek s strani ministrstva za zdravje, je nošenje mask še vedno obvezno. »Uporabljati jih moramo pri delu. Očitno gre za presojo pristojnega ministrstva, da ukrepov ne omilijo do te mere, da bi bilo nošenje mask zgolj priporočljivo. Tudi obiskovalci morajo pri vstopu v dom izpolniti epidemiološki vprašalnik, v katerem med drugim pregledamo, ali je obiskovalec zdrav, morebiti ima povišano temperaturo in se lahko v primeru ustreznosti in v maski odpravi na obisk,« je pojasnil Slavič in dodal, da so stanovalci, prav tako pa tudi njihovi svojci, kot tudi državljani ob zaključku epidemije pričakovali sprostitev ukrepov v celoti, ampak kot je videti bodo sprostitve postopne. »Sam tovrstne ukrepe razumem kot začasne in verjamem, da se bodo v prihodnjem tednu spremenili do te mere, da bo ugodni epidemiološki situaciji tudi nošenje mask morda postalo zgolj priporočljivo in ne več obvezno,« je poudaril Slavič.

Marko Slavič, direktor Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor. Foto: Gabrijel Toplak.

Upoštevanje priporočenih higienskih in varnostnih ukrepov

Simona Mandl, managerka centra Europarka Maribor, pa pravi, da še vedno sledijo predpisanim navodilom in ukrepom, podanim s strani pristojnih institucij. »Veljavna navodila so, da je maska v zaprtih prostorih obvezna tudi po uradnem koncu epidemije, in sicer v primerih, ko ni mogoče zagotavljati medsebojne razdalje vsaj 1,5 metra, na primer v frizerskih salonih ipd. Prav tako v našem nakupovalnem središču še naprej upoštevamo vse priporočene higienske in varnostne ukrepe, kot sta razkuževanje rok in ustrezna varnostna razdalja. Dobro počutje in varnost tako zaposlenih kot tudi obiskovalcev sta za nas namreč vselej na prvem mestu,« je poudarila Mandlova.

Komentarji

avatar
  Prijava na obveščanje  
Obvestila o

Prijava na e-novice