Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: JUNIJ 2020

Vladni paketi so državljanom prinesli kar nekaj dodatkov, a je pri tem prišlo tudi do kar nekaj zmede. Sprva o tem, kdaj bodo dodatki izplačani in kdo je do njih dejansko upravičen. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 18. maja prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka izplačalo enkratni solidarnostni prispevek v višini 150 evrov. Če pa so prejemniki ali kateri od njihovih družinskih članov bili upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, potem do enkratnega solidarnostnega dodatka za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka niso bili upravičeni. Kdaj točno bo izplačan dodatek k otroškemu dodatku v vrednosti 30 evrov na otroka, se v tem trenutku še ne ve, a vsekakor do konca meseca.

Nekaj novosti pa prinaša še t. i. tretji protikoronski zakon, ki pomeni vsebinsko nadgradnjo prvega in drugega protikoronskega paketa. Ključna ukrepa s področja MDDSZ sta ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo za vse delodajalce za obdobje do 30. 6. 2020 ter ukrep delnega subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa za obdobje do 31. 12. 2020.

Ministrstvo pa je v teh dneh tudi sporočilo, da pospešeno rešujejo zaostanke ter da zaradi povečanega števila brezposelnih prilagajajo ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Minister Cigler Kralj sporoča, da je reševanje tega področja na ministrstvu prioritetno.

Ne glede na ukrepe in napovedi ministrstva bodo v mesecu JUNIJU socialni transferji izplačani na naslednje datume:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAsre., 10. 6.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAsre., 10. 6.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAčet., 11. 6.
STARŠEVSKI DODATEKčet., 11. 6.
REJNINEčet., 11. 6.
OTROŠKI DODATEKpet., 12. 6.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOpet., 12. 6.
DODATEK ZA NEGO OTROKApet., 12. 6.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApon., 15. 6.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpon., 15. 6.
STARŠEVSKA NADOMESTILApon., 15. 6.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 18. 6..
VARSTVENI DODATEKtor., 30. 6.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAčet., 2. 7.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice