Naprej na vsebino

Ali bodo nevladne organizacije povrnile škodo kmetom in podeželanom

V Sloveniji po zadnji oceni biva okoli 1200 medvedov in 200 volkov. Ti pa redno prehajajo na območje človeka in napadajo tako domače živali kot ljudi. Po mnenju nekaterih strokovnjakov je do te situacije prišlo, ker se je v preteklosti zverem nastavljala mrhovina. Zveri se niso naučile same priskrbeti hrane, zato zdaj hodijo k ljudem iskat hrano, ker drugega ne poznajo. Zveri pa ob tem, ker so generacije živele drugače, morijo vse, kar pride pred njih.

ARSO sredstva za povračilo škode že porabil

Kmetje in podeželani se z zvermi srečujejo na dnevni ravni. Ne glede na to, kakšna zaščitna sredstva uporabljajo, zveri ne ustavi nič. Odvzemi so bili v zadnjih letih ali preprečeni ali omejeni, populacija zveri pa se veča in s tem tudi napadi na domače živali in ljudi.

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so samo letos obravnavali že 34 škodnih primerov po medvedu in 81 škodnih primerov po volku ter izplačali 69.000 evrov za nastalo škodo. Hkrati pa ostaja za okoli 120.000 evrov nerešenih zahtevkov, 73 zahtevkov po volku in 31 po medvedu. Od tega 20.000 evrov za nastalo škodo po medvedu.

Do 16. junija 2020 je ARSO razpoložljiva sredstva za ta namen že porabil. Rešitev sicer vidi v okviru rebalansa proračuna za 2020.

Po podatkih Zavoda za gozdove (ZGS) so lani obravnavali 826 škodnih primerov po volku in medvedu v skupni vrednosti 412.000 evrov.

Klemen Šavli, Slovenska kmečka zveza pri SLS, meni, da je treba vsekakor najprej natančno pregledati poročilo o denarju iz državnega in evropskega proračuna, ki je namenjen za zveri, in preveriti, koliko finančnih sredstev je bilo namenjenih za povračilo škode. »Ker že leta NVO blokira odvzeme zveri, ki nam kmetom in podeželanom delajo škodo, naj oni poravnajo nastalo škodo. Iz mestnih središč, varnih pred zvermi, je lahko pametovati. Mi pa smo dnevno ogroženi, zveri postajajo vse bolj predrzne in jih absolutno nič ne ustavi. Le vprašanje časa je, kdaj bodo napadi na ljudi postali stalnica. Mi pa se moramo odločati, ali še vztrajati ali se zverem po več kot stoletjih umakniti. Ne vem, kaj tem NVO ni jasno, da smo trenutno mi, s kmetijami, ki tu stojijo še iz davnine, zadnja bojna linija, ki onemogoča zverem, da se začnejo prosto sprehajati tudi po večjih mestih. Mogoče bi morali to pustiti in bi končno dojeli, zakaj vztrajamo z odvzemi. A takrat bo že prepozno,« je še povedal Šavli.

Odvzemi nujni, a so vseskozi ovirani

V letošnjem letu je bilo iz narave že odvzetih 17 medvedov. Šest v skladu z interventnim zakonom, ki je bil aprila razveljavljen. Šest jih je bilo odvzetih na podlagi posamičnih dovoljenj ARSO zaradi ogrožanja varnosti ljudi in njihovega premoženja. Pet medvedov pa je umrlo zaradi drugih vzrokov.

Prav tako je bilo letos odvzetih tudi devet volkov in hibridov – križancev med volkom in psom. Slednji so tudi najbolj krvoločni. Dva volka sta bila odvzeta v skladu z dovoljenjem ARSO zaradi ogrožanja premoženja ljudi, dva na podlagi dovoljenja ARSO o odvzemu hibridov. Pet volkov je bilo izgubljenih iz drugih razlogov.

Lansko leto je bilo po podatkih ZGS iz narave skupaj odvzetih 183 rjavih medvedov, od tega 160 na podlagi interventnega zakona, ter 20 hibridov volkov.

Večno čakanje na poteze NVO ne rešuje težav z zvermi

Pred tednom je tako ARSO izdal dovoljenje za odvzem 115 medvedov, ki velja do konca septembra letos na več območjih v državi, ki so bila določena glede na lokalne povečane gostote medvedov in konfliktov, ki jih medvedi povzročajo. Kot pričakovano, so se NVO na to odzvale.

Ob tem je treba še izpostaviti, da ravno NVO, ki redno zavirajo odvzeme, prejemajo tudi denar iz državnega proračuna.

Vir: Erar

Medtem ko se čaka, da se odvzemi izvedejo ali NVO ponovno sprožijo postopke, ki bodo onemogočile odvzem, na okoljskem ministrstvu tečejo postopki prenove dolgoročnih strategij upravljanja rjavega medveda in volka. Ministrstvo sporoča, da že imajo pripravljeno novo strategijo upravljanja z rjavim medvedom, ki je že bila obravnavana na strokovni in interesni skupini ter dopolnjena, v kratkem pa bo posredovana v javno razpravo.

Ko bodo zaključili prenovo strategije za medvede, bodo nadaljevali s postopkom prenove strategije upravljanja volka. Strokovna argumentacija oz. raziskava za kvotni odvzem volkov, kot je to bilo v primeru medveda, ni bila izdelana. Interesna in strokovna skupina sta namreč sprejeli stališče, da je treba izboljšati sistem izdajanja odločb v primerih posamičnih odvzemov.

Situacijo so skušali rešiti z objavo smernice za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom, ki naj bi olajšala tako pripravo vlog kakor tudi izdajo odločb za posamični odstrel volka.

Ministrstvo sicer navaja, da so v dosedanji razpravi v največji meri upoštevane pripombe nevladnih organizacij, kmetov oziroma rejcev in lokalnih skupnosti, a se s tem ne strinjajo niti nevladne organizacije, ki menijo, da obstajajo drugi načini, niti kmetje oziroma rejci, ki menijo, da niso slišani, konec koncev so zaradi tega lani tudi protestirali.

Jasno je, da vsem ne bodo mogli ugoditi, a tu ni v ospredju všečnost, ampak življenje ljudi in dejstvo, da imamo v Sloveniji na km2 preveč zveri, največ v Evropi. Bodo morale zveri pobiti nekaj ljudi, da se bo zadeve začele jemati resno?

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice