Naprej na vsebino

Pripravljeni na drugi vaj, saj že imamo predlog četrtega koronapaketa

Na današnji seji (28. junija 2020) je vlada določila predlog Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 (PKP4), ki ga bo predložila v obravnavo in sprejetje državnemu zboru.

Drugi val oziroma drugi vrh je pred vrati in le z učinkovitimi ukrepi se lahko delno izognemo finančni krizi, ki bi Slovenijo gospodarsko in finančno ohromila. S tem namenom je vlada sprejela predlog zakona, ki vključuje ukrepe za pripravo na drugi val covida-19

Predlog zakona spreminja in dopolnjuje začasne ukrepe za omilitev in odpravo posledic epidemije na področju dela, delovnih razmerij, štipendij in socialnega varstva. Poglavitne rešitve se nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, zajeti so tudi ukrepi s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu ter mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi.

Ugodnosti za delavca in delodajalca

Če bo predlog sprejet, se bo podaljšalo trajanje ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delu do 31. julija 2020. Hkrati lahko vlada ukrep pred njegovih iztekom s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Namen predloga zakona je tudi blaženje učinkov zaradi delavcu odrejene karantene v breme delodajalca, ko se ta ne more izogniti odsotnosti delavca, ki dela ne more opravljati in mu ni možno odrediti dela na domu, mu pa mora delodajalec na podlagi delovnopravne zakonodaje zagotoviti nadomestilo plače za čas odsotnosti. Predlog delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi za te primere, delavci pa bodo upravičeni do nadomestila plače, pri čemer bo višina nadomestila odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.

Če bo delavec v karanteni zaradi lastne malomarnosti bo višina nadomestila 50 odstotkov prvotne plače, če bo v karanteni zaradi višje sile bo nadomestilo v višini 80 odstotkov plače. Razlog za odreditev karantene mora biti razviden iz odločbe o odreditvi karantene.

Delodajalec bo lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plače uveljavljal največ za obdobje, določeno z odločbo ministra za zdravje. V primeru odrejene karantene izplačano nadomestilo plače v celoti bremeni Republiko Slovenijo. Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. septembra 2020.

Mobilna aplikacija

Predlog zakona tudi predvideva vzpostavitev in zagotavljanje delovanje mobilne aplikacije, katere glavni cilj je varovanje zdravja in življenja ljudi.

Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je:

  • obveščanje uporabnikov mobilne aplikacije, da obstaja nevarnost za okužbo z virusom SARS-CoV-2 zaradi dejstva, da so bili v bližini drugega uporabnika te mobilne aplikacije, ki je bil pozitiven na virus SARS-CoV-2 oziroma mu je bila odrejena karantena;
  • ozaveščanje uporabnikov mobilne aplikacije o simptomih virusa SARS-CoV-2 in ukrepih za boj proti širjenju nalezljive bolezni COVID-19;
  • priporočanje uporabnikom, da v primeru očitnih simptomov takoj vzpostavijo telefonski stik z izbranim osebnim zdravnikom ali službo nujne medicinske pomoči.

Namestitev in uporaba mobilne aplikacije bo prostovoljna in brezplačna, razen v primerih, ko je oseba potrjeno pozitivna na virus oziroma ji je bila odrejena karantena – v teh primerih si mora ta oseba (če je uporabnik ustreznega pametnega telefona) mobilno aplikacijo obvezno namestiti tako, da se lahko vanjo vnese naključno kodo.

Aplikacija je zasnovana tako, da bo anonimno beležila podatke o upoštevnih stikih med uporabniki mobilne aplikacije, v primeru pozitivnega testa na virus SARS-CoV-2 oziroma odreditve karantene pa bo tudi obveščala uporabnikov o takšnih stikih z drugimi uporabniki mobilne aplikacije.

Zagotovljen kader v socialnovarstvenih zavodih

Predlog zakona določa tudi začasne ukrepe za omilitev posledic epidemije z zagotovitvijo sredstev za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih (DSO, VDC ..), ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži.

Vlada bo v roku enega meseca od uveljavitve predloga zakona sprejela uredbo, s katero bodo podrobneje predpisali metodologija ocenjevanja potreb, pogoje in postopek dodelitve javnih sredstev, in sicer za obdobje dveh let.

Vsekakor  pa je pričakovati v prihodnjih dneh, da se bo Hrvaška uvrstila na t.i. rumeni seznam, da se bo število ljudi, ki se lahko zbira na javnem mestu iz dosedanjih 500 spustilo na 200, ali celo 100. Kako strogi ukrepi nas še čakajo je odvisno od nas in naše odgovornosti. Spoštujte ukrepe, raje izpustite dopust izven Slovenije in vsaj za letos preložite obisk naših južnih sosedov. Nihče si ne želi, da bi še enkrat »zapirali« Slovenijo. V naših rokah je moč, da do tega ne pride.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice