Skip to content

V šolah in na delovnih mestih je socialno delo še kako pomembno

Socialno delo je poklic oziroma akademska disciplina, ki je usmerjena v pomoč ljudem v stiski. To so lahko posamezniki, družine, določene skupine in skupnosti. Praksa socialnega dela vključuje pomoč ljudem pri pridobivanju oprijemljivih storitev, svetovanje in psihoterapijo. Socialno delo nudi podporo pri zagotavljanju ali izboljšanju socialnih in zdravstvenih storitev ter sodeluje pri oblikovanju in spremembah socialne politike.

Socialno delo za svoje delovanje uporablja znanja različnih družbenih ved, kot so sociologija, psihologija, javno zdravje, pravo in ekonomija, politologija ter razvoj skupnosti. Socialno delo je pogosto razdeljeno na dva dela. Mikro socialno delo predstavlja neposredno delo z majhnimi skupinami in posamezniki, medtem ko makro socialno delo zajema delo z večjimi skupnostmi, hkrati pa v okviru socialne politike spodbuja spremembe v širšem obsegu.

Mednarodna zveza socialnih delavcev je v juliju 2014 opredelila socialno delo kot poklic, ki temelji na praksi, ob tem pa je socialno delo tudi akademska disciplina, ki spodbuja razvoj in spremembe v družbi, socialno kohezijo ter krepitev in osvobajanje ljudi.

Oblike socialnega dela

Poklic socialnega dela zajema številne raznolike specializacije. Tri najpogostejše vrste socialnih delavcev vključujejo otroške, družinske in šolske socialne delavce, zdravstvene socialne delavce ter socialni delavci, ki nudijo podporo ljudem s težavami z duševnim zdravjem in zlorabo substanc.

Socialno delo namenjeno otrokom, družinam in šolam zagotavlja pomoč otrokom, šolskemu osebju in družinskim članom pri reševanju težav. V nekaterih primerih to zajema tudi premestitev otrok v rejništvo. Ti socialni delavci lahko prav tako povežejo starše, ki se borijo s težavami, z viri, ki jim pomagajo pri boljši oskrbi in vzgoji otrok. Socialni delavci skupaj z učenci in učitelji sodelujejo pri reševanju ustrahovanja, učnih ovir in drugih morebitnih težav.

Socialno delo nudi pomoč ljudem. Vir slike: Geralt, Pixabay

Zdravstveni socialni delavci pomagajo hudo bolnim osebam in osebam s kroničnimi zdravstvenimi težavami pri iskanju ustrezne oskrbe, pri dostopu do javnih sredstev, virov ali iskanju storitev, kot je zdravstvena nega na domu. Socialni delavci pogosto igrajo ključno vlogo pri podpori ljudem, ki plujejo po številnih sistemih zdravstvenega varstva in javnih služb, ki sestavljajo zdravstveni sistem. Zdravstveno socialno delo zagotavlja možnost svetovanja posameznikom in njihovim družinam, ki se spopadajo s kronično ali terminalno boleznijo.

Tretja najpogostejša specializacija socialnega dela je podpora ljudem s težavami z duševnim zdravjem in zlorabo substanc. Pogosta intervencija, ki jo socialni delavci uporabljajo za pomoč osebam pri reševanju teh težav, je terapija. Socialni delavci prav tako pomagajo ljudem pri iskanju finančno dostopnih rehabilitacijskih programov ali dolgotrajne oskrbe na področju duševnega zdravja. Socialni delavci s področja duševnega zdravja in zlorabe substanc lahko sodelujejo v programih ozaveščanja in preprečevanja zlorabe substanc, ki si prizadevajo za reševanje težav preden se te poslabšajo. Duševno zdravje in zloraba substanc je hitro rastoča specializacija, ki jo nudi socialno delo.    

Socialno delo v šoli

Šolsko socialno delo je specializirano področje prakse socialnega dela. Šolski socialni delavci prinašajo edinstveno znanje in spretnosti v šolski sistem in ekipo za študentske storitve. Šolski socialni delavci so usposobljeni strokovnjaki za duševno zdravje in lahko pri težavah v zvezi s tem tudi pomagajo. Prav tako nudijo pomoč pri vedenjskih težavah, nudijo pozitivno vedenjsko podporo, akademsko in učiteljsko podporo, svetovanja z učitelji, starši in skrbniki ter nudijo individualno ali skupinsko svetovanje.

Socialno delo v šoli je ključnega pomena za spodbujanje poslanstva šol, kot je oblikovanje pouka, učenja in doseganja kompetenc ter zaupanja. V splošnem je naloga šolskih socialnih delavcev, da s svojim akademskih poslanstvom pomagajo šoli, domu in skupnosti pri sodelovanju za doseganje uspešnosti učencev.

Otroci so v današnjem času vse bolj podvrženi družbenim silam, ki negativno vplivajo na njihovo vlogo učenca. Kadar je družina v stanju kakršnih koli sprememb in dokler se te spremembe ne stabilizirajo, lahko otrokove nezadovoljene telesne in čustvene potrebe motijo njegovo sposobnost učenja in prilagajanja v šoli. Šolski socialni delavci so povezava med domom, šolo in skupnostjo ter zagotavljajo neposredne in posredne storitve za podporo pri šolskem in socialnem uspehu učenca. So usposobljeni strokovnjaki, ki učencem zagotavljajo storitve povezane s socialnimi, čustvenimi in življenjskimi potrebami za uspešno prilagoditev šoli in družbi.    

Socialno delo vključuje skupinske terapije. Vir slike: Westfrisco, Pixabay

Socialno delo v delovnem okolju

Socialno delo je tradicionalno povezano z duševnim zdravjem, kriznim upravljanjem in doseganjem uspehov v skupnosti. Številni socialni delavci predstavljajo individualna in družinska svetovanja, zdravje in človeško blaginjo, krizne intervencije in razvoj skupnosti kot značilne karierne poti socialnih delavcev. Medtem ko te poklicne poti ponujajo dragocene priložnosti za socialne delavce, organizacije in podjetja, ki želijo ustvariti bolj zdrave, srečne skupnosti v svojih delovnih prostorih in zunaj njih, iščejo strokovnjake, ki bi nudili socialno delo zaposlenim.

Velika podjetja, kot so Amazon, IBM, Wells Fargo, zaposlujejo posameznike z izobrazbo s področja socialnega dela, javnega zdravja in drugih družbenih ved. Ta podjetja prepoznavajo potrebo po strokovnem znanju socialnih delavcev pri obravnavanju številnih vprašanj, osredotočenih na ljudi. Ta vprašanja med drugim vključujejo pravičnost na delovnem mestu, ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, raznolikost in vključenost, kulturo na delovnem mestu, spolno nadlegovanje, kršitve zasebnosti, razvoj ekipe ter korporativne socialne odgovornosti.

Vse več podjetij in organizacij si prizadeva za izgradnjo in razvoj podjetij, ki spodbujajo močnejše vodstvo, sodelovanje in storitve za stranke. 

Subscribe
Notify of
guest
1 Komentar
Inline Feedbacks
View all comments
marina rose
marina rose
4 years ago

Pozdravljeni, gospod in gospa
Ponudba posojila med resnim posameznikom in Poštenim.
Jaz sem posameznik, ki odobrim posojila v razponu od 5.000 EUR do 30.000.000 EUR vsem, ki lahko izpolnijo pogoje za 2% obrestno mero.
E-naslov: marinarose.fr@gmail.com

Prijava na e-novice