Skip to content

Pravica do deleža blaginje za vse, ne le za nekatere

Novi svetnik Programskega sveta RTV SLO je na zadnji seji zelo prepričljivo govoril o problemu negativne vzgoje, ki jo počno mediji z zavajanjem in spodbujanjem sovraštva pri mladih. Predstavil je primer dveh mladih demonstrantk, ki sta nosili transparent z neprimerno sovražno vsebino, žaljivo do premierjeve matere. Spraševal se je, ali sta se ti dekleti tega sploh zavedali. Kje je še kaj človeške prisebnosti propagandistov, ki mlade spodbujajo ali celo silijo k teptanju temeljnega človekovega dostojanstva drugih? Kakšni so medijski odločevalci, ki jih ne le ni sram, pač pa jih ne skrbi za mlade, ki na ta način tudi v sebi teptajo človeško dostojanstvo?

Kakšno vzgojno spodbudo in zgled jim dajejo s takim početjem? Si želimo tako vzgojenih rodov, brez posluha za kulturno in odgovorno ravnanje? Kakšno prihodnost gradimo mladim s takim potvarjanjem resničnosti in spodbujanjem vzorcev sovraštva, zavajanja in laži?

Tudi od medijskih kot od vseh drugih ljudi pričakujemo, da bodo vzgajali in spodbujali k spoštovanju, sodelovanju in kulturnem oblikovanju vseh, posebej mladih. Veliko se v teh časih pandemije govori o tem, kdaj se bo spet lahko začela šola in bodo mladi lahko normalno hodili v šolo. Mlade danes celo v večji meri kot dom in družina in celo šola oblikujejo mediji, ki lahko zlorabljajo njihove duše za svoje politikantske cilje, kot se dogaja zdaj, odkar imamo Janševo vlado, saj nevestni propagandisti poskušajo vse, da bi omajali njeno verodostojnost.

Lahko bi v smislu Gogolja rekli, da ne prodajajo sicer mrtvih duš, pač pa že kar žive občutljive mlade duše, saj jih izkoriščajo v svoje propagandno-politične namene. Ponuja se vzporednica, kako so vodilni revolucionarji vpregali v svoj teroristični projekt rušenja obstoječega reda mlade fante in jim ukazali streljanje nasprotnikov. Kot je dejal revolucionar, je bil prvi strel težak, naprej je postalo to »obrtniško delo«. Tako je z vsem, prvi korak navzdol še peče vest, nato vest otopi. Tako je s potvarjanjem resničnosti, ki počasi, a vztrajno osvaja duše ter polagoma jemlje pogum za spoprijemanje z osebnimi in družbenimi težavami. Namesto da bi pohabljenost očiščevali, jo skušajo nekateri s sedanjimi pritiski poglabljati.

Ali torej, tisti,  ki to počnete, nimate (več) vesti, da bi enkrat stopili na pot osvoboditve od preteklih bremen oziroma razbremenitve prihodnjih generacij. Kako pohabljena je zavest pri nekaterih, ki ne vidijo ali nočejo videti takega zlorabljanja, je bilo vidno pri odzivu svetnice RTV, ki se je na isti seji ogorčeno obregnila ob omenjeni prikaz problematičnega zavajanja mladih, zaradi česar je drugi svetnik upravičeno protestiral.

Predsedniku vlade je skupaj z drugimi partnerji uspelo v Bruslju izpogajati Sloveniji maksimalno podporo za reševanje krize s pogajalskim dosežkom 10,5 milijarde sredstev za Slovenijo, od tega 6,6 nepovratnih. Velik dosežek za Evropo in Slovenijo, tudi po zaslugi Janše in njegove vlade, kot je glede kmetijstva in razvoja podeželja prepričljivo pokazala na tiskovni konferenci ministrica Aleksandra Pivec. Prav bo, če bodo tudi člani stranke ugotovili, da lahko s tem denarjem izboljšajo socialno in zdravstveno stanje upokojencev. Začuda ta dosežek vlade nacionalni medij kar prikriva ali celo ignorira. Daje pa besedo evropski poslanki, ki ponavlja floskule o problemu demokracije pri nas, čeprav večina državljanov ve, da je resnični problem slovenske demokracije ravno nered v slovenski družbi, nespoštovanje zakonov in nepreglednost poslovanja tudi v nacionalnem mediju.

Tako imenovani nezadovoljneži govorijo o naši TV, a pri tem mislijo, da bi jo imeli le zase ali za določene skupine, plačevali pa naj bi jo vsi. Ta miselnost je prisotna tudi pri vodstvu RTV, ki ni pripravljeno uveljavljati pluralnosti in preglednosti medijske hiše v interesu različnih političnih in kulturnih skupin, torej celotne slovenske javnosti. To pristranskost je pokazala tudi dveurna tarča voditeljice Ksenije Horvat. Malo je bilo tam govora o pluralnem delovanju nacionalnega medija, tudi ne o njegovem nujnem poslovnem prestrukturiranju, veliko pa o domnevnih pritiskih politike z novim zakonom o RTV SLO, ki da bo zmanjšal pluralnost, čeprav je njegov namen ravno uravnotežiti medijski prostor. Voditeljica je za potrebe ohranjanja sedanjih neurejenih nepluralnih vzorcev na RTV SLO v pogovor vključila evropske medijske levičarje, ki najbrž vedo, da se slovenskim tranzicijskim medijskim ljudem ne godi nobena krivica, pač pa udobno sedijo na svojih stolčkih. Namesto da bi vključila prizadeti del javnosti, ki delovanje hiše plačuje, a ga RTV SLO pogosto ignorira, so o tem govorili naščuvani tujci, ki jih malo briga naša pluralnost, če podpirajo stališča, ki ne ustrezajo naši medijski resničnosti. Sicer pa bomo morali sami doma s svojo zavzetostjo uresničevati pluralnost javnega zavoda. In tudi odgovorni bodo morali preiti k urejenemu poslovnemu delovanju hiše, kot je v omenjeni Tarči dejal član nadzornega sveta RTV Rončevič. Seveda smo za to, kar govorijo medijski dušebrižniki in njihovi botri, da naj bo RTV SLO naša.

Naša pomeni nas vseh državljanov, vseh strank in družbenih skupin, ne le levičarjev. To naj bo televizija, ki spodbuja nacionalni interes, javno dobro in blaginjo vseh državljanov. Če se je politika EU v zahtevnem demokratičnem procesu dokopala na tem zgodovinskem srečanju do skupnih dogovorov kljub vsem različnostim, je to signal tudi nam oziroma vsem odgovornim v tej državi. Denar, ki se nam obeta, bo treba upravljati doma v soglasju in v dobro vseh državljanov. Tega nam ne bodo omogočili ne kolesarji na ulicah ne manipulatorji, še manj pogosto zelo sebični in celo škodoželjni širokoustneži – med njimi so žal celo parlamentarni predstavniki ljudstva in voditelji strank, ki očitno ne dajo veliko na svoje dostojanstvo. Ta sredstva in vse, kar je povezano z njihovo uporabnostjo, bomo uspešno naložili le v zahtevni in demokratični razpravi, v dogovorni v politiki in ob vključitvi vseh sposobnih narodovih sil. Zato želim tej vladi še naprej vztrajnosti, medijskim delavcem razsodnosti in objektivne kritičnosti, državljanom pa pogumne podpore za tisto, kar bo dobro za nas vse, posebej mlade in njihovo prihodnost. V kolikor se imajo kristjani za bolj razsodne zaradi svoje ukoreninjenosti v Bogu, jim želim, da bi jim bila vera pri tem projektu spodbuda za pošteno in odgovorno javno delovanje, ne pa za sebične interese, javno promocijo in celo manipulacije.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice