Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: AVGUST 2020

Po neuradnih podatkih, saj uradni segajo le do aprila 2020, se je število prejemnikov denarne socialne pomoči povzpelo na krepko čez 110.000, lani v »najhujšem« mesecu je bilo le-teh malo čez 92.000.

Koronavirus je močno posegel v finančno situacijo prebivalcev Slovenije, zato je osrednja nit četrtega vladnega protikriznega paketa ohranitev čim več delovnih mest. Poglavitni ukrepi se tako nanašajo na podaljšanje ukrepa čakanja na delo, določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno, financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ).

Za trg dela sta bila z namenom ohranitve delovnih mest sprejeta dva ključna interventna ukrepa:

1. ukrep povračila nadomestila plače za čakanje na delo in

2. ukrep subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa.

Da bi ohranili zaposlitve delavcev, se s četrtim kriznim paketom podaljšuje povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, z možnostjo podaljšanja do konca septembra.

Upravičenemu delodajalcu bo tudi v prihodnje ZRSZ izplačal delno povračilo za delavca na čakanju v višini 80% nadomestila plače, ki je omejeno z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, to je 892,50 evra. Delodajalcu bo v obdobju koriščenja ukrepa onemogočeno odpuščanje iz poslovnega razloga ali odpoved pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov.

Breme izplačila nadomestila plač za delavce v karanteni, ki jim delodajalec ne bo mogel organizirati dela na domu, se do konca septembra prelaga na državni proračun. Delodajalci bodo lahko povračilo nadomestila plače za te primere uveljavljali najdlje do 30. septembra 2020.

Višina nadomestila pa bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni, pri čemer se za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim bo delodajalec lahko odredil delo na domu, nič ne spreminja. Za tiste, ki jim bo odrejena karantena in jim delodajalec ne bom mogel organizirati dela na domu, velja sledeče:

 –  Delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila plače v višini 100% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

 – Delavec, ki se bo odpravil v državo na zelenem ali rumenem seznamu in mu bo ob prehodu meje v Slovenijo odrejena karantena, ali delavec, ki mu bo odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, delodajalec pa zanj ne bo mogel organizirati dela na domu, bo imel pravico do nadomestila v višini 80% njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas.

 – Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi odhoda v državo, ki je na rdečem seznamu, ne bo upravičen do nadomestila plače v času odrejene karantene. So pa izjeme v primeru odhoda in v teh treh primerih bo delavec upravičen do nadomestila plače v višini polovice plačila, do katerega bi bil sicer upravičen, če bi delal, vendar ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače. Te izjeme so smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja, smrt staršev – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj in rojstvo otroka.

Finančna sredstva četrtega paketa se bodo namenila tudi financiranju dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih v javni mreži za izvajanje socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev. Kadrovska okrepitev in izboljšanje standardov v domovih tako ne bosta preložena na pleča oskrbovancev oziroma njihovih svojcev.

Dodatna kadrovska podpora se bo zagotovila tudi ZRSZ. Prihodnji dve leti bosta namreč ključni za zagotovitev stabilnega gospodarstva in posledično delovna mesta, zato tudi zagotavljamo potrebno kadrovsko podporo ZRSZ.

Medtem ko čakate ali v karanteni, ali na zavodu, ali ste celo na delovnem mestu, lahko preverite, kdaj v mesecu AVGUSTU bodo socialni transferji izplačani:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApon., 10. 8.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApon., 10. 8.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 12. 8.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 12. 8.
REJNINEsre., 12. 8.
OTROŠKI DODATEKčet., 13. 8.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 13. 8.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 13. 8.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 14. 8.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 14. 8.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 14. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAčet., 20. 8.
VARSTVENI DODATEKpon., 31. 8.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAsre., 2. 9.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice