Skip to content

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Finančna stiska skoraj vsakogar potisne v malodušje in v situacijo, ko o svoji stiski ne želi ali ne upa govoriti. Vsak izmed nas nosi svoj križ in dostikrat se zgodi, da človek, ki se je znašel v krizi, ne zmore uvideti drugih poti. Še posebej, če gre za finančno stisko. Ena izmed rešitev je vsekakor izredna denarna socialna pomoč (IDSP).

IDSP je namenjena VSEM državljanom Slovenije, ki so se iz razloga, na katerega ne morejo vplivati, znašli v položaju materialne ogroženosti oziroma imajo izredne stroške, ki so vezani na preživetje in jih s svojim dohodkom ne morejo pokriti. Preprosto povedano, če ste ostali brez službe ali ste zaradi epidemije imeli manjši dohodek, sta se vam pokvarila pralni stroj, štedilnik, nimate denarja za ogrevanje, ali pa preprosto niste zmogli plačati zadnjih treh položnic za ogrevanje, najemnino, vodo, smeti, elektriko, plin, ali se vam je pripetila naravna nesreča ali kakšna druga nesreča (požar, izlitje vode …) in veste, da vseh teh strokov ne boste mogli plačati, lahko zaprosite za IDSP.

Kdo vse je upravičenec IDSP in koliko premoženja lahko ima?

IDSP lahko pridobite, če:

 • ste državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ali ste tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • ali ste oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo,
 • nimate dovolj sredstev za preživetje,
 • nimate premoženja, ki bi vam omogočilo preživetje,
 • aktivno rešujete svojo socialno problematiko,
 • ste nezmožni za delo,
 • nujno potrebujete pomoč druge osebe,
 • se vam je zgodilo »izredno stanje«.

Preprosto povedano: če imate stalno bivališče v Republiki Sloveniji oziroma iz katerega drugega naslova lahko prejmete denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek lahko prejmete IDSP. Lahko ste redno zaposleni in lahko ste lastnik nepremičnine, imate nekaj prihrankov …

Cenzus, ki je pri določitvi te pomoči pomemben, je:

 • če ste lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše, v kateri dejansko prebivate in imate tam tudi prijavljeno stalno bivališče, vrednost nepremičnine ne sme presegati 120.000,00 EUR;
 • če imate pri hiši dva avtomobila, ki ju nujno potrebujete, cena le-teh ne sme presegati 14.076,03 evra (35-kratnik cenzusa za osnovno denarno pomoč);
 • da vaš dohodek na družinskega člana ne presega 563,60 evra (svojo neto plačo delite s številom družinskih članov, s tem da se prva odrasla oseba šteje kot 1, vsaka naslednja odrasla oseba kot 0,57, če pa je delovno aktivna, zaposlena, kot 0,7, prvi otrok kot 0,59, vsak naslednji kot 0,18).
IDSP lahko porabite za poplačilo zapadlih položnic, za izredne stroške.
Vir slike: Pixabay

Višina IDSP in kolikokrat lahko posameznik zaprosi zanjo

IDSP se dodeli v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Najvišji znesek, ki ga lahko dobi samska oseba naenkrat, je 402,18 evra, v celem letu pa 2010,90 evra. Kolikokrat in za koliko pomoči bo oseba zaprosila, je odvisno od nje, le na letni ravno ne sme in ne more preseči tistih 2010,90 evra.

Najvišji znesek, ki ga lahko dobi npr. štiričlanska družina z dvema šoloobveznima otrokoma naenkrat, je 1106,00 evra in v celem letu 5530,00 evra.

Ob tem pa je treba opozoriti, da ne glede na omejitev izplačila IDSP v enem koledarskem letu v višini 5-kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine se lahko višina treh cenzusov v enem koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile. Višina dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).

Kje in kako zaprositi za IDSP?

Glede na to, da trenutno ne morete ravno priti do svoje svetovalke, ki vam bi lahko dala vlogo, jo lahko dobite na tej povezavi.

Vloga je načeloma zelo preprosta.

Pod I.1. navedete svoje podatke, torej ime in priimek, naslov stalnega bivališča, svoj TRR, EMŠO, davčno številko. Pri I.2. navedete ime partnerja, če živi z vami in ima z vami prijavljeno stalno bivališče. Pri I.3. navedete imena in priimke otrok, ki živijo z vami (stalno bivališče) in so mlajši od 18 let (razen če je študent in je z vami v skupnem gospodinjstvu, vpišete še tega), če jih imate več kot štiri, vse ostale navedete na strani 5. Prav tako vpišete izobraževalni zavod otrok, torej osnovna šola ta in ta, ali srednja šola ta in ta. Če je otrok srednješolec ali študent, je ena izmed prilog, ki jih oddate, tudi aktualno potrdilo v vpisu.

Če ste enostarševska družina – torej je oče neznan oziroma je pokojen, lahko tudi mati, pri I. obkrožite DA. Če ste zgolj ločeni, obkrožite NE.

Pri II.1. označite, če živite trenutno v Sloveniji ali ne oziroma če partner ali kateri izmed otrok slučajno živi izven države.

Če ste v zadnjih 13 mesecih pred vložitvijo prejeli kakršne koli občasne dohodke, to zapišete po II.2. Opredelite, kdo jih je dobil in v kakšni višini.

Pri II.3. natančno navedite, za kaj boste porabili denar. Kot že omenjeno, ga lahko porabite za zapadle položnice (najemnina, elektrika, ogrevanje, smeti, voda). Torej zapišete višino zneska na položnici, datum zapadlosti in za katero položnico gre. Za vse položnice, ki jih boste zapisali, morate potem k vlogi priložiti še kopije le-teh.

Če boste denar porabili za nakup drv, olja za ogrevanje ali nakup pralnega stroja, otroške postelje …, potrebujete kopijo predračuna za te izdelke, ki jih obvezno priložite k vlogi.

V II.4 zapišite, če ste slučajno v osebnem stečaju, in na kratko opišite, za kaj potrebujete denar. Npr.: sem brezposeln, zaradi covida-19 sem zaslužil manj, zaslužim premalo, hišo nam je uničil potres …

Pri II.5. se sprašuje o nepremičnini, in če ste lastnik nepremičnine, obkrožite DA in spodaj zapišete, da v tej nepremičnini živite. Če ste lastnik še katere in je npr. zarubljena, to zapišete in hkrati kot prilogi dodate listine, ki potrjujejo vašo navedbo.

Če ste v postopku ločitve ali obravnavani na CSD zaradi nasilja v družini, to ustrezno obkrožite pri II.6 in II.7.

Nadaljnje točke II.8. in II.9. se nanašajo na prihranke in dohodke, ki jih naš sistem ne zazna.

V kolikor je kateri izmed družinskih članov, ki imajo stalno bivališče na vašem naslovu, v institucionalnem domu, to zapišite pod II.10.

Če imate sklenjeno kakršnokoli pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali kaj podobnega, to ustrezno označite pri točki II.11.

Pod točko II.12. označite, če imate nepremičnino in jo oddajate. Navedite tudi višino najemnine in če seštevek oziroma prištevek te ne bo presegel cenzus za dodelitev IDSP, lahko slednjo tudi prejmete.

Če imate na računu sredstva, namenjena za nakup ali gradnjo stanovanja, hiše, to zavedite po II.13. V kolikor je kdorkoli prejemnik dodatka za nego, to zapišite pod II.14.

Če ste prostovoljec ali volonter, to ustrezno označite pri II.15. in II.16., ob tem pa ne pozabite, da morate kot prilogo k vlogi dodati še kopijo pogodbe.

V IV. označite VSE priloge, ki jih prilagate, če vaša ni zapisana, jo dopišite, a ne POZABITE, da so priloge nujne. Med nujnimi so vsekakor izpiski VSEH bančnih računov vašega gospodinjstva za zadnje tri mesece, četudi na njih ni sredstev.

Višina IDSP je odvisna od tega, kdo prosi zanjo. Na letni ravni je ta višia lahko tudi petkratnik osnovne višine.
Vir slike: Pixabay

Čeravno menite, da lahko delavka s samo enim klikom do večine vaših podatkov pride sama, so priloge tisto, kar bo odločalo o tem, ali boste IDSP dobili čez mesec ali pa dva, tri, štiri – odvisno, kolikokrat boste morali vlogo dopolnjevati.

Torej, če ste izgubili delo, to dokažite, če se ločujete, to dokažite, če ste ločeni, to dokažite, če oče ni znan, dodajte kopijo rojstnega lista …

Na koncu ne pozabite na podpis ter podpise vseh polnoletnih članov. Če tega ne bo, vloga ne bo popolna.

Vlogo potem pošljite na lokalni CSD, naslov lahko poiščete tu.

Vaše obveznosti, če prejmete IDSP

Če bo vaša vloga popolna, boste v slabem mesecu dobili tudi odgovor. Če bi želeli pomoč dobiti že septembra, je zdajle skrajni čas, da vlogo oddate.

Običajno v mesecu, v katerem dobite odločbo, na kateri je naveden znesek, ki vam ga je CSD odobril, dobite v času izplačil denarne socialne pomoči tudi nakazilo. Pred tem nakazilom ne SMETE plačati oziroma kupiti tistega, za kar ste v vlogi prosili.

Ko vam je pomoč nakazana, imate 30 dni (koledarskih, ne delovnih) časa, da znesek do zadnjega centa porabite. 45 dni od nakazila pa imate čas, da CSD pošljete dokazila, da ste prejeti znesek porabili za tisto, za kar ste prosili. Torej pošljete kopijo plačanih računov oziroma računa, kjer morajo biti navedeni vaše ime in priimek ter naslov.

V kolikor prejeti znesek ne porabite v roku ali v roku ne pošljete dokazil, potem naslednjih 14 mesecev ne boste upravičeni do IDSP.

Subscribe
Notify of
guest
2 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments
natasa
natasa
3 years ago

Vse lepo piše samo CZSD ne upoštevajo dejstva
oni ne gledajo zakonodajo in ti ne pomagajo !!!!!!

Maja
Maja
1 year ago

Ali lahko CSD preverja moje odprte terjatve pri organicacijah (elektro, stanovanjski zavod….) pred dodelitvijo enkratne denarne pomoči?

Prijava na e-novice