Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: september 2020

Uspelo nam je v novo šolsko leto vstopiti dokaj normalno. Za mnoge je to olajšanje, za druge nujno breme, za tretje pekel, ampak počasi se, kljub rahlemu porastu števila okuženih s covidom-19 v zadnjih dneh, življenje vrača v t. i. normalno stanje.

Če imate doma dijaka ali študenta, imate le še nekaj dni časa za oddajo vloge za štipendije. Vlogo za državno štipendijo lahko dijaki in študentje oddajo kadarkoli med šolskim/študijskim letom. Ob izpolnjevanju pogojev upravičencu štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto. Prvo vlogo je treba oddati na pristojni center za socialno delo.

Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije pa vam ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Torej morate vlogo oddati le za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja.

Vlogo za Zoisovo štipendijo oddate na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, in sicer dijaki do ponedeljka, 7. 9. 2020, za študente pa do ponedeljka, 7. 10. 2020.

Vlogo za štipendijo za deficitarne poklice oddajte do vključno 25. 9. 2020 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Da bo življenje lažje, so na vladi skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 sprejeli ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Trenutno je na začasnem čakanju na delo še vedno veliko število delavcev, kar kaže na to, da v nekaterih panogah še vedno ni zaznati okrevanja ali pa to ni dovolj močno za zagotovitev polne izkoriščenosti kadra. Število registrirano brezposelnih še vedno ostaja višje kot lani. Konec julija 2020 je bilo registriranih 89.397 brezposelnih, v primerjavi z julijem 2019 je bila brezposelnost večja za 24,4 odstotka ali za 17.547 oseb.

V mesecu SEPTEMBRU vam bo ministrstvo oziroma CSD dodeljeni socialni transfer nakazal:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAčet., 10. 9.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAčet., 10. 9.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKApet., 11. 9.
STARŠEVSKI DODATEKpet., 11. 9.
REJNINEpet., 11. 9.
OTROŠKI DODATEKpon., 14. 9.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOpon., 14. 9.
DODATEK ZA NEGO OTROKApon., 14. 9.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAtor., 15. 9.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKtor., 15. 9.
STARŠEVSKA NADOMESTILAtor., 15. 9.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApon., 21. 9.
VARSTVENI DODATEKsre., 30. 9.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 2. 10.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice