Skip to content

Pred nami je peti protikoronski zakon – kaj vse vam prinaša

V dobrega pol leta je vlada spisala že peti protikoronski zakon, ki naj bi pomagal pri stabiliziranju gospodarstva in zdravstva ter bi bil hkrati ugoden za državljane.

Epidemija koronavirusa je resno načela našo družbo. Soočamo se s krizami na vseh področjih. Vlada pa je v vsem tem času skušala najti rešitev, ki bi vsaj delno omilila krizo vseh nas. Tako smo dobili turistične bone, razne dodatke in odloge plačila. Vsakdo je dobil nekaj zase, a reševanje še ni končano.

Preberite še:

»Mega paket 1.0« bo poskrbel za marsikoga

Paket »Mega paket 2.0« že dobiva orise – kaj vse nas še čaka

Vladni #protiKoronapaket – minus 30% funkcionarjem

Pripravljeni na drugi vaj, saj že imamo predlog četrtega koronapaketa

Predlog petega protikoronskega zakona napoveduje sveženj ukrepov za omilitev negativnih posledic zdravstvene krize za ljudi in gospodarstvo. Skušal bo pokriti področja, kot so trg dela, zdravstvo, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, kmetijstvo in infrastruktura.

Socialne točke novega zakona

Predlog podaljšuje nekatere že znane ukrepe, ki so bili potrjeni v prejšnjih protikoronskih paketih. Subvencioniranje čakanja na delo na domu za vse panoge se podaljšuje do konca leta, z možnostjo podaljšanja do sredine leta 2021 z vladnim sklepom, če bo treba.

Vendar je vlada ob tem predvidela zaostritev vstopnega pogoja – po novem naj bi znašal vsaj 30-odstotni upad prometa glede na 2019.

Predlog podaljšuje tudi ureditev nadomestil zaposlenim za čas odobrene karantene iz četrtega protikoronskega zakona.

Pet koronapaket predvideva tudi pomoč pri skrajšanju čakalnih vrst in premeščanje osebja.
Pet koronapaket predvideva tudi pomoč pri skrajšanju čakalnih vrst in premeščanje osebja. Vir slike: Pixabay

Z začetkom veljavnosti 1. septembra uvaja možnost nadomestila za starše otrok do vključno 5. razreda osnovne šole, ki morajo v karanteno. Nadomestilo bo znašalo 80 odstotkov povprečne mesečne plače za poln delovni čas.

Predvideno je tudi finančno povračilo samozaposlenim za čas karantene v višini 250 evrov.

Za samozaposlene s 1. oktobrom predlog uvaja tudi možnost začasne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za delno povračilo izgubljenega dohodka. Samozaposleni bodo prejeli 1100 evrov, 700 evrov za nadomestilo izgube prihodka in 400 evrov za plačilo prispevkov. Vstopni pogoj pa bo prav tako 30-odstotni upad prometa glede na 2019.

Ukrepi v pomoč zdravstvu

Zdravstvo je v tej epidemiji utrpelo največjo krizo. Pokazale so se vse sistemske pomanjkljivosti in nujnost po temeljiti reformi zdravstva, zato ni čudno, da je nekaj ukrepov namenjenih tudi tej panogi.

Med ukrepi tako zasledimo rešitev za skrajšanje čakalnih vrst v zdravstvu, in sicer tako, da se odpre možnost financiranja iz zdravstvene blagajne vsem izvajalcem, ki imajo registrirano zdravstveno dejavnost, torej tudi zasebnim.

Zakonski predlog prinaša še en pomemben ukrep, in sicer gre za možnost koriščenja bolniške odsotnosti z dela do treh delovnih dni brez obiska osebnega zdravnika. Maksimalno število dni tovrstnega bolniškega staleža je devet dni na leto.

Predlog zakona ustvarja tudi pravno podlago za začasno prerazporeditev zaposlenih, če se v socialnovarstvenih zavodih pokaže ta potreba zaradi izbruha okužbe s koronavirusom.

Predvidena je tudi uvedba dodatka za neposredno delo v sivih ali rdečih conah v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Predlog napoveduje tudi kritje izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet izvajalcem institucionalnega varstva za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021, če so te kapacitete prazne zaradi omejevanja okužb. Za isto obdobje pa bi jim pripadlo tudi povračilo stroškov oskrbnine, ko se oskrbovanec zaradi ukrepa omejevanja okužb umakne v domačo oskrbo.

Pomoč na področju infrastrukture

Na področju infrastrukture se bo z namenom ohranjanja delovnih mest izvajalcem občasnih prevozov zagotovilo nadomestilo stroškov, ki so jih imeli od začetka epidemije do 11. maja. Takrat namreč niso mogli opravljati prevozov.

Predlog predvideva tudi nekaj sprememb glede nadzora kršitev o omejitvi druženja v zasebnih prostorih in v podjetjih.

Peti koronapaket predvideva, da se bo šolski koledar lahko spreminjal in da bodo kazni zaradi nespoštovanja ukrepov pisali tudi policisti in redarji.
Peti koronapaket predvideva, da se bo šolski koledar lahko spreminjal in da bodo kazni zaradi nespoštovanja ukrepov pisali tudi policisti in redarji.
Vir slike: Pixabay

Ukrepi še na drugih področjih

Predlog predvideva spremembe tudi na področju vzgoje in izobraževanja, kjer je  predvideno financiranje prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi iz proračuna.

Visokošolskim zavodom bo predlog omogočil sprejetje sprememb obveznih sestavin študijskih programov za letošnje študijsko leto, pri čemer bodo te lahko začele veljati takoj.

Predlog uvaja tudi financiranja zaščitne opreme in sredstev za razkuževanje za socialnovarstvene zavode in javne zdravstvene zavode ter prav tako za vzgojno-izobraževalne zavode (enako tudi za prevoznike in tiste, ki morajo zagotoviti zaščitno opremo in razkuževanje vozil).

In kar bo za marsikaterega otroka in starša vesela novica, predlog prinaša še nekaj pravnih podlag za možnost sprememb šolskega koledarja in izobraževalnega procesa na daljavo.

Predvidena je tudi oprostitev plačila za vrtec v primeru odrejene karantene otroku.

Podobno kot v prvem valu bo na področju izvrševanja kazenskih sankcij možno obsojencu prekiniti prestajanje kazni v zaporu, če bo to potrebno zaradi preprečitve širjenja koronavirusa in če ne bodo obstajali varnostni zadržki.

Novost pa je vsekakor ta, da bodo pristojnost za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob po zakonu o nalezljivih boleznih podelili tudi policiji in občinskemu redarstvu.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice