Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: oktober 2020

V Sloveniji imamo kar 27 različnih socialnih transferjev, ki jih državljani mesečno dobijo na svoj bančni račun. Le-ti so v različnih zneskih, od le nekaj evrov pa vse do minimalne plače ali več. Večina ljudi sploh ne ve, da jim pripada kakšen transfer, saj velja nekakšen mit, da le-te prejemajo tisti, ki so na robu revščine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti plačuje teh 27 socialnih transferjev prek CSD in Zavoda zaposlovanje, nekatere pravice pa financirajo občine. Socialni transferji pa niso edina njihova dejavnost.

Od meseca avgusta 2020 so začeli dobavljati prehranske izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi. V luči blaženja posledic epidemije covida-19 je ministrstvo v letu 2020 za več kot 20 odstotkov povečalo prvotna sredstva, ki so bila namenjena nakupu prehranskih izdelkov.

Do konca meseca septembra 2020 so v skladišča Rdečega križa in Slovenske Karitas dobavili 1781 ton različnih prehranskih izdelkov (mleko, riž, moka, olje, konzervirana zelenjava, testenine). Različni prehranski izdelki so ljudem na voljo na več kot 370 razdelilnih mestih Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov in upravičenosti do izdelkov lahko med drugim dobite na Rdečem križu Slovenije in pri Slovenski Karitas.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Tudi občine nudijo socialno pomoč

Karitas, neprofitna organizacija, ki blaži stiske mnogih Slovencev

Stisko ljudi pa na ministrstvu skušajo rešiti še z javnimi deli. V začetku septembra je Zavod za zaposlovanje objavil dodatno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020.

V javna dela, za katera je na voljo še 6 milijonov evrov, se bodo lahko vključevali dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem bodo imeli prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

Programi se bodo lahko izvajali na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Okvirno število možnih vključitev je 2000 dolgotrajno brezposelnih oseb. 45% sredstev je namenjenih za socialnovarstveno področje, preostali del sredstev pa za druga področja.

Upamo, da bo vsaj kakšna poteza ministrstva pomagala tudi vam. V mesecu OKTOBRU vam bo ministrstvo že dodeljeni socialni transfer nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJApet., 9. 10.
ZOISOVA ŠTIPENDIJApet., 9. 10.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAtor., 13. 10.
STARŠEVSKI DODATEKtor., 13. 10.
REJNINEtor., 13. 10.
OTROŠKI DODATEKsre., 14. 10.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOsre., 14. 10.
DODATEK ZA NEGO OTROKAsre., 14. 10.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVAčet., 15. 10.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKčet., 15. 10.
STARŠEVSKA NADOMESTILAčet., 15. 10.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVAsre., 21. 10.
VARSTVENI DODATEKpet., 30. 10.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVAsre., 4. 11.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice