Skip to content

Za objavo najdenih osebnih dokumentov na Facebooku tudi prek 12.000 evrov kazni

Verjetno ste uporabniki socialnih omrežij že večkrat zasledili objave, ki vsebujejo fotografijo najdenega dokumenta, največkrat osebne izkaznice, in pripis v stilu: »Če kdo pozna to osebo, naj ji pove, da je njena osebna izkaznica pri meni«, ali kaj podobnega. Predvsem na Facebooku je to precej pogost pojav.

Fotografije osebnih dokumentov na spletnih omrežjih so pogostejše, kot bi si mislili.
Fotografije osebnih dokumentov na spletnih omrežjih so pogostejše, kot bi si mislili.
Vir slike: Posnetek zaslona

Preberite tudi:

Kazenska ovadba za vse, ki so ravnali neodgovorno

Pozabljen denar na bankomatu – podana prijava na policiji, kaj sledi?

Osebno teh objav nikoli nisem razumela, saj je na osebni izkaznici na zadnji strani naslov, na katerega bi najditelj lahko poslal osebno izkaznico, po želji tudi s spremnim dopisom, iz katerega bi bilo jasno, kdo je storil dobro delo. »Če bi kdo objavil mojo osebno s staro fotografijo, ki je na njej, bi ga kazensko preganjala,« sem enkrat v šali dejala. A take objave so dejansko kaznivo dejanje.

Hranjenje osebne izkaznice v elektronski obliki je kaznivo

Kopiranje osebnih dokumentov je v skladu s 4. členom Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1) in 4.a členom Zakona o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1) možno samo v primerih, ki jih določa zakon.

Zakon navaja, da osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje istovetnosti državljana. Osebno izkaznico je za vnaprej določene namene dovoljeno kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika osebne izkaznice. Za ugotavljanje istovetnosti in državljanstva je dopusten vpogled v osebno izkaznico imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih podatkov z nje.

Ob kopiranju osebne izkaznice je treba z ustrezno oznako na kopiji zagotoviti, da se kopija osebne izkaznice ne bo uporabljala za druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije. Na vlogo imetnika osebne izkaznice je upravljavec zbirk osebnih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji osebne izkaznice, na katerem je naveden namen rabe in rok hrambe kopije. Kopijo osebne izkaznice je prepovedano hraniti v elektronski obliki. Vse te določbe veljajo tudi za kopije potnih listov.

Izogibajte se pošiljanju skenov in fotografij dokumentov, kolikor se le da

Spletna stran varninainternetu.si opozarja pred pošiljanjem skenov in fotografij osebnih dokumentov.

»Vedno več ponudnikov, z namenom preprečevanja zlorab, pogojuje uporabo svojih storitev s pošiljanjem skeniranega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list). Znan primer je Airbnb, ki zahteva sken uradnega dokumenta, če želite rezervirati stanovanje, Facebook zahteva sken dokumenta, če želite npr. povrniti ukraden profil in dokazati, da ste vi pravi Janez Novak. Prav tako morate poslati digitalno kopijo dokumenta, če želite izbrisati neprimerne Googlove zadetke, ki so povezani z vašim imenom in priimkom, če želite uporabljati spletne igralnice, ne nazadnje tudi, če želite na spletu trgovati z vrednostnimi papirji.«

Kot je jasno tudi iz zakona, sicer osebni dokument lahko fotokopirate, če pa ga nato poskenirate ali slikate s telefonom in shranite, ravnate v nasprotju z zakonom. Prav tako mora tisti, ki mu pošljete sken, le-tega po identifikaciji nepreklicno izbrisati, drugače krši zakon.

Če sken morate poslati, kako to storiti varno?

Nadalje na strani varninanternetu.si najdemo tudi nasvete, kako varno poslati sken osebnega dokumenta.

Če že skenirate osebni dokument, ga obvezno obdelajte na tak način, da čimbolj onemogočite kasnejšo zlorabo. S programom za obdelavo fotografij prekrijte elemente, ki niso potrebni za identifikacijo (npr. EMŠO in podpis na osebni izkaznici), in sken nujno opremite z vodnim žigom, ki jasno pove, da gre za kopijo in za kakšen namen je ta uporabljena. Če boste sken poslali na Airbnb, potem čez sliko napišite SCAN AIRBNB [DATUM] IDENTIFICATION. Prav tako priporočamo, da sken shranite kot črno-belo sliko, in ne kot barvno.

Vzorec 1: Skenirana osebna izkaznica z vodnim žigom.
Vzorec 1: Skenirana osebna izkaznica z vodnim žigom.
Vir slike: varninainternetu.si
Vzorec 2: Skenirana osebna izkaznica z vodnim žigom in zakritimi podatki.
Vzorec 2: Skenirana osebna izkaznica z vodnim žigom in zakritimi podatki.
Vir slike: varninainternetu.si

Ko skeniran dokument ustrezno obdelate in pošljete ponudniku, ki ga je zahteval, ga obvezno izbrišite iz mape Poslana pošta oz. Sent! Ta korak je zelo pomemben, saj če vam nekdo vdre v elektronsko pošto, lahko vaš skeniran dokument uporabi za lažno predstavljanje in vas nevede vplete v različne spletne goljufije.

Kaj storiti ob izgubi, pogrešitvi ali kraji osebnih dokumentov

»Ob izgubi, kraji ali pogrešitvi potnega lista ali osebne izkaznice ste dolžni to čim prej, najpozneje pa v osmih dneh, naznaniti osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Republiki Sloveniji ali prek enotnega državnega portala Republike Slovenije e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če se vam je to zgodilo v tujini, lahko potni list naznanite najpozneje v 30 dneh na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini ali v osmih dneh po vrnitvi v Slovenijo na upravni enoti ali krajevnem uradu,« opozarja Ministrstvo za notranje zadeve.

V kolikor sumite, da so vam bili osebni dokumenti ukradeni ali zlorabljeni z namenom kraje identitete, čimprej obvestite policijo.

Preklic izgubljenega osebnega dokumenta v Uradnem listu Republike Slovenije ni potreben od leta 2008 naprej. Se pa na enotnem državnem portalu e-uprava objavljajo podatki o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih listih, osebnih izkaznicah, vozniških dovoljenjih ter orožnih listih, in sicer: ime organa, ki je izdal osebni dokument, številka dokumenta, datum izdaje, datum veljavnosti in datum naznanitve pogrešitve osebnega dokumenta.

Po objavi pogrešitve dokumenta pa dokumenta, tudi če ga kasneje najdete, ne morete več uporabljati, saj je ta že razveljavljen z namenom preprečevanja zlorab. Izjemoma je mogoče ponovno aktiviranje osebne izkaznice, potnega lista ali orožnega lista, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, le do konca poslovnega časa istega dne, ko je naznanil pogrešitev tega dokumenta. Ni pa mogoče aktivirati vozniškega dovoljenja.

Seznam najdenih predmetov je redno osvežen na spletni strani [www.policija.si], kjer boste našli tudi opise predmetov, pa tudi na oglasni deski pristojne policijske postaje.

Kaj torej storiti, če ste našli osebni dokument nekoga drugega

Najbolj varno in prav bo, da dokument odnesete na policijsko postajo. V kolikor tega ne morete storiti, pokličite 113 in policiste obvestite o najdbi ter jih prosite, da pridejo dokument iskat k vam. Nikakor pa dokumentov ne fotografirajte in objavljajte na socialnih omrežjih, saj s tem kršite zakon, in čeprav mislite, da delate dobro delo, si lahko pridelate visoko kazen.

27. člen Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1) namreč določa, da se z globo od 4170 do 12.510 evrov kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali oseba, ki na trgu samostojno opravlja dejavnost, ki krši določbe 4. člena tega zakona. Med kršitve pa med drugim spada tudi hramba kopije osebne izkaznice v elektronski obliki, kar fotografija na FB vsekakor je.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice