Skip to content

Stroški spomladanske mature še niso poravnani

Spomladanski rok mature 2020 je bil postavljen pred številne izzive, povezane z epidemijo covida-19. Ne glede na perečo problematiko in ne glede na javno pismo 17.000 dijakov, v katerem so pozvali k prilagoditvam in opozorili na neenake pogoje med dijaki, na dejstvo, da pouk od 18. do 22. maja ni nadomeščal priprav na maturo, ki so jih bili deležni dotedanji dijaki, in podobno, je bila matura izvedena v skladu s priporočili NIJZ.

Preberite tudi:

Matura, NPZ in ocenjevanje bo potekalo drugače

17.000 dijakov poziva odgovorne, naj odpovedo maturo

Večina dijakov je maturo uspešno opravila. »Spomladanskega roka splošne mature se je udeležilo 6169 kandidatov, od tega je bilo uspešnih 93,92 % kandidatov. Poklicne mature pa se je udeležilo 8649 kandidatov, od tega jih je bilo uspešnih 91,21 %,« so sredi julija 2020 sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Večina dijakov je tako lahko zadovoljna.

Da je bila matura izvedena ne glede na vse pomisleke in skrbi glede širjenja koronavirusa, so bili v veliki meri zaslužni tudi učitelji in tajniki šolskih maturitetnih komisij, vendar, kot nam je bilo zaupano, niso vsi dobili plačila za svoj trud.

Celotno logistiko izpeljave mature za posameznega dijaka vodi šola, na kateri bo dijak maturo opravljal.
Celotno logistiko izpeljave mature za posameznega dijaka vodi šola, na kateri bo dijak maturo opravljal.
Vir slike: Pixabay

Način izvajanja mature se razlikuje glede na velikost šole

Za boljše razumevanje v povezavi s problematiko navajamo nekaj informacij o načinu izvajanja mature na večjih in manjših šolah.

Srednje šole in gimnazije se glede na opravljanje mature delijo na dve skupini. V prvi skupini so šole, ki imajo veliko dijakov, posledično veliko notranjih kandidatov za opravljanje mature, zato maturo opravljajo samo za lastne oz. notranje kandidate in zunanjih ne sprejemajo.

V drugi skupini so manjše šole z manj dijaki in manj kandidati za opravljanje mature, na katere RIC, državni izpitni center ali tudi samo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport napoti kandidate za opravljanje mature iz določenega predmeta z drugih šol. Največkrat so to izbirni predmeti, za katere se odloči manj kandidatov (fizika, kemija in podobno).

Poleg rednih kandidatov za opravljanje mature (dijaki 4. letnikov) se lahko na maturo prijavijo tudi drugi kandidati za opravljanje mature, ki za to izpolnjujejo pogoje (so zaključili 4. letnik, vendar mature v letu, ko so 4. letnik zaključili, niso opravljali, ali želijo ponovno opravljati maturo z namenom zvišanja ocen).

Veliko izmed teh kandidatov se je na spomladanski rok mature priglasilo, na sami maturi pa se iz takšnega ali drugačnega vzroka niso pojavili. Tudi nekateri dijaki, ki bi morali maturo iz določenega predmeta opravljati na drugi (ne na matični) šoli, na maturo niso prišli.

Logistiko izpeljave mature vodi šola

Celotno logistiko izpeljave mature za posameznega dijaka vodi šola, na kateri bo dijak maturo opravljal. Učitelji, ki na ustnem delu mature sprašujejo kandidate z druge šole (ki so tam končali 4. letnik, vendar so se odločili, da bi npr. kemijo ali fiziko opravljali kot maturitetni predmet na neki drugi srednji šoli ali gimnaziji), naj bi dobili 3,94 evra nagrade za posameznega takšnega kandidata. Enaka vsota naj bi za posameznega kandidata pripadala tudi tajniku šolske maturitetne komisije.

Učitelj predmeta, pri katerem matura obsega tudi praktični del (fizika, kemija, biologija ipd.), naj bi prav tako dobil 3,94 evra za pregled in ocenjevanje vaj. Vsi našteti naj bi ta znesek kot nagrado dobili samo v primeru, če tak posamezni kandidat pride opravljat maturo.

V kolikor eden ali več takih kandidatov z druge šole ne pride oz. ne opravlja mature (čeprav se je na maturo priglasil), ministrstvo meni, da našteti učitelji in niti tajnik šolske maturitetne komisije s temi kandidati pač niso imel nič dela in zato niso upravičeni do 3,94 evra zanj.

Do dneva mature je bila opravljena že vsa logistika (obveščanje, obvestila o protokolu, sedežni red …), ki je bila spomladi 2020 še toliko bolj zahtevna zaradi posebnih higienskih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s covidom-19.
Do dneva mature je bila opravljena že vsa logistika (obveščanje, obvestila o protokolu, sedežni red …), ki je bila spomladi 2020 še toliko bolj zahtevna zaradi posebnih higienskih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s covidom-19.
Vir slike: Pixabay

Nerazumen odgovor ministrstva in poziv Ženske zveze pri SLS

Do dneva mature je bila opravljena že vsa logistika (obveščanje, obvestila o protokolu, sedežni red …), ki je bila spomladi 2020 še toliko bolj zahtevna zaradi posebnih higienskih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja okužb s covidom-19.

Med drugim se dijaki niso mogli zbirati pri oglasnih deskah, temveč so morale šole na drug način obvestiti vsakega izmed njih, v kateri učilnici bodo opravljali maturitetni preizkus. V učilnicah je bilo lahko praviloma le po 15 kandidatov, med njimi je moralo biti več kot 1,5 metra razdalje, za rizične kandidate je bilo treba zagotoviti še večjo razdaljo in podobno.

Vse zgoraj omenjeno priča o tem, da so tako učitelji kot tudi tajniki imeli veliko dela z vsakim posameznim kandidatom, ki se je na opravljanje mature priglasil, ne glede na to, ali se je na dan mature testiranja udeležil ali ne. Prav tako je v luči razmer glede širjenja virusa pričakovati, da bo izvajanje mature ostalo zahtevno tudi v prihodnjem letu.

»V Slovenski ženski zvezi pri SLS menimo, da je s to odločitvijo in še posebej s pojasnilom učiteljem in tajnikom šolske maturitetne komisije, da z omenjenimi kandidati niso imeli nobenega dela, bila obojim storjena krivica,« so komentirali s stranke SLS in dodali: »Pozivamo MIZŠ, da v znak spoštovanja dela učiteljev v izrednih razmerah in v luči želje po pozitivnem pristopu tudi v prihodnje ponovno premisli o upravičenosti nadomestil in ne lomi palice na šibkih členih, saj gre ne nazadnje za precej nizke zneske.«

»Slednje je zelo dober primer, ki kaže na to, da se vrednotenje šolskega dela ne more primerjati z vrednotenjem gospodarskega dela. Že dolgo smo šolniki postavljeni v položaj, ko moramo dokazovati, da dejansko delamo. Izdelkov sicer ni takoj in jih ne moremo prodati, dolgoročno pa prispevamo k vzgoji delavcev,« je dodala predsednica SŽZ pri SLS mag. Vesna Starman.

Glede na to, da bo najverjetneje vsaj še kako leto izvajanje mature zahtevalo posebno logistiko, saj je virus še kako med nami, bi bilo najverjetneje modro, da bi MIZŠ pozivom prisluhnilo.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice