Skip to content

Izplačilo socialnih transferjev: november 2020

Državni zbor je 15. 10. 2020 potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ali tako imenovani peti protikoronski paket (PKP 5). Gre za že peti sveženj ukrepov, ki zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Preberite tudi:

Izredna denarna socialna pomoč (IDSP) je namenjena skoraj vsem državljanom

Tudi občine nudijo socialno pomoč

S PKP 5 je bila posebej urejena podlaga odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

Delo na domu ni združljivo z obveznostjo varstva otroka, zato je tudi v takšnih okoliščinah primerno, da se v konkretnem primeru presoja, ali so pri delavcu podani elementi višje sile, zaradi katere ne more opravljati dela in je upravičen do odsotnosti z dela in do nadomestila plače.

Covid že nekaj časa močno posega v trg dela. Vse več je brezposelnih in tistih, ki nujno potrebujejo ali denarno socialno pomoč ali izredno socialno pomoč. Vendar pozor, v času razglašene epidemije je vlaganje vlog na CSD spremenjeno.

Vlaganje vlog na CSD je možno na naslednje načine:

  • preko e-uprave,
  • po elektronski pošti,
  • po navadni pošti in
  • v poštne nabiralnike na centrih za socialno delo.

V izjemnih primerih se vloga lahko odda tudi po telefonu.

Na vlogi naj se navedeta tudi elektronski naslov in telefonska številka za lažjo komunikacijo v primeru dodatnih pojasnil.

Preden vložite kateregakoli od 27 transferjev, na spletni strani ministrstva preverite, če so kakšne spremembe, a v mesecu NOVEMBRU vam bo ministrstvo že dodeljeni socialni transfer nakazalo:

DRŽAVNA ŠTIPENDIJAtor., 10. 11.
ZOISOVA ŠTIPENDIJAtor., 10. 11.
POMOČ OB ROJSTVU OTROKAsre., 11. 11.
STARŠEVSKI DODATEKsre., 11. 11.
REJNINEsre., 11. 11.
OTROŠKI DODATEKčet., 12. 11.
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINOčet., 12. 11.
DODATEK ZA NEGO OTROKAčet., 12. 11.
PRISP. ZARADI DELA S KRAJŠIM DEL. ČAS. ZARADI STARŠEVSTVApet., 13. 11.
DELNO PLAČILO ZA IZGUBLJENI DOHODEKpet., 13. 11.
STARŠEVSKA NADOMESTILApet., 13. 11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ I. OBDELAVApet., 20. 11.
VARSTVENI DODATEKpon., 30. 11.
DENARNA SOCIALNA POMOČ II. OBDELAVApet., 4. 12.
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice