Skip to content

Omejitve ostajajo, šolanje od doma za vse

Vlada je danes na 119. dopisni seji odločila, kaj nas čaka v prihodnjem tednu. Podaljšala je vse ukrepe, otroci pa se bodo šolali na daljavo.

Zadnja dva dni je moč poslušati, da se je epidemiološka slika začela izboljševati, sicer je odstotek pozitivnih glede na testiranje še vedno 28,1-odstoten in 14-dnevna incidenca je še vedno 1114, a se je faktor R znižal in znaša 1,11, kar pomeni, da vsak pozitiven posameznik okuži 1,11 druge osebe.

Žal pa stanje po bolnišnicah še vedno zbuja skrb. V bolnišnici je vsaj 1023 oseb, 161 jih potrebuje intenzivno nego. Več kot 1130 oseb v domovih je okuženih in prav tako je okuženih več kot 560 zdravstvenih delavcev.

Včeraj smo ponovno dosegli nov rekord – 30 oseb je umrlo, skupaj že 471. Starostna struktura umrlih pa je zelo podobna tisti iz pomladnih dni.

Glede na epidemiološko stanje v državi je vlada izdala Odlok o spremembah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covida-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

Na seznam rdečih držav so na novo dodane na primer Andora, celotna Avstrija, Bolgarija, Ciper, Hrvaška, Madžarska, Španija, Vatikan, San Marino, Italija (brez administrativne enote Kalabrija) in Srbija.

Šolanje na daljavo za vse, po vsej vertikali

Novica, ki so jo vsekakor najbolj čakali starši, šolarji in učitelji. Šolanje se izvaja po modelu D. Sicer je večina pozabila, kaj točno to pomeni, a je ministrstvo dalo na začetku šolskega leta zelo jasna navodila.

Za izvajanje pouka na daljavo je morala šola že pripraviti načrt organizacije dela za vse učitelje in oddelke.

Pri poučevanju na daljavo bi morali učitelji nameniti posebno pozornost videorazlagam. Bistvenega pomena bo tudi, da šola kot organizacija deluje usklajeno, zato bodo morali ravnatelji čim pogosteje komunicirati z učiteljskim zborom kot celoto in s posameznimi strokovnimi delavci, vsi strokovni delavci pa bodo morali biti dosegljivi za učence in starše.

Model D priporoča:

 • na šoli mora biti dogovorjen komunikacijski kanal za šolo ali posamezni oddelek oziroma razred (šola o tem obvesti učence in starše);
 • pouk na daljavo se sme izvajati 5 dni v tednu;
 • če se posamezni učenec ne vključuje v izvajanje pouka na daljavo, razrednik v zvezi s tem vzpostavi stik s starši ter poskuša ugotoviti in odpraviti razloge;
 • šola izvajala obvezni in razširjeni program;
 • šola ne organizira ekskurzij, plavalnih tečajev in praktičnega dela prometne vzgoje;
 • šola mora oblikovati prilagojen urnik oziroma prilagojen način izvajanja pouka na daljavo,
 • navodila učencem za delo morajo biti kratka, jasna in razumljiva;
 • učitelji naj uporabljajo didaktične pristope, ki so primerni za pouk na daljavo in omogočajo aktivno vključitev in delo vseh učencev ter »dvosmerno« komunikacijo;
 • aktivnosti z učenci morajo biti naravnane tako, da ne zahtevajo tiskanja nalog in učnih listov;
 • v času izvajanja pouka na daljavo naj bi učitelji in šola vodili evidenco vključevanja učencev v pouk na daljavo;
 • posebno pozornost se mora posvetiti dnevni in tedenski obremenitvi učencev z obveznostmi pri posameznih predmetih ter aktivnosti učencev;
 • komunikacijo na daljavo med učitelji bo spremljal in koordiniral razrednik ali manj obremenjen učitelj;
 • smiselna je tedenska priprava mrežnega plana;
 • učitelji morajo načrtovati, katere dokaze o znanju in učenju učencev pri pouku na daljavo bodo pridobivali in kako;
 • učitelji morajo načrtovati, kako bodo podajali in pridobivali kakovostno povratno informacijo o dokazih o učenju, znanju in razvoju učenčevih veščin;
 • učitelji morajo biti posebej pozorni na organizacijo sodelovalnega, raziskovalnega in skupinskega učenja ter morajo pri tem učencem zagotoviti ustrezno pomoč in podporo;
 • učitelji naj učence usmerjajo tudi v druge dejavnosti, ki so posredno povezane s šolskim delom in ga neposredno podpirajo (npr. branje literarnih del, ogled filma, likovno ustvarjanje, ogled glasbenega dogodka, ogled TV-oddaj itd.);
 • učitelji naj učence spodbujajo tudi h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju;
 • učitelji naj hkrati ob razmisleku o obravnavi učnih vsebin predmeta razmislijo o utrjevanju znanja ter o različnih oblikah in metodah preverjanja ter ocenjevanja znanja;
 • učitelji naj v procesu usvajanja in ocenjevanja znanja pri izvajanju pouka na daljavo posebno pozornost namenijo tudi odgovornosti učencev;
 • učitelji naj pripravijo prilagojena učna gradiva za učence s posebnimi potrebami; navodila zanje morajo individualizirati in prilagoditi učenčevemu primanjkljaju, ob tem naj bi smiselno upoštevali individualizirani program;
 • za tujejezične učence mora biti pripravljena primerna slikovna predstavitev učnih vsebin.

Ministrica dr. Simona Kustec je še povedala, da se bo teh pet dni dodatnih počitnic nadomeščalo na ustrezen način, ko bodo učenci v šoli, kako in kdaj, zaenkrat še ne vedo. Ve pa se, da letos se bodo izvedli NPZ, le da bodo malce prilagojeni.

Vrtci bodo tudi v prihodnjem tednu na podlagi presoje vrtcev in županov opravljali le nujno varstvo otrok za starše, ki varstva ne morejo zagotoviti na drug način.

Omejitve prehajanja med občinami in ponoči

Vlada se je odločila, da bo ukrepe omejitev podaljšala vsaj še za teden dni. Zato še vedno velja začasna omejitev prehajanja med občinami, razen če ta odlok določa drugače.

Prehajanje med občinami je dovoljeno za:

1. prihod in odhod na delo in z njega ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali z drugim ustreznim dokazilom.

Zaščitne maske še vedno ni treba nositi na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medsebojne razdalje, ne glede na določila drugih odlokov.

Začasna omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro, razen za pet izjem (odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo in z njega ter izvajanje nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere, opravljanje storitev dostave hrane ali zdravil, potovanje oseb), še vedno ostaja.

Prav tako ostajajo prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi ter vsakršno zbiranje nad šest oseb, razen če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

Malce se rahljajo ukrepi v gospodarstvu

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji dodaja nekaj izjem, in sicer:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo tehnično blago,
 • specializirane otroške trgovine,
 • specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,
 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo pohištvo,
 • storitve pedikure ter
 • storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.

Število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, se omeji na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov.

Trgovski centri morajo zagotavljati 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru, hkrati pa je treba upoštevati tudi omejitev 30 kvadratnih metrov na posamezno trgovino v sklopu trgovskega centra in imeti ločen vhod in izhod za stranke.

Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Prijava na e-novice