Skip to content

Kaj se dogaja z javno infrastrukturo?

Katere državne investicije s področja infrastrukture se trenutno izvajajo in izvedba katerih projektov je predvidena v obdobju naslednjih petih letih?

Od aktualnih projektov na področju železniške infrastrukture so najobsežnejše nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje, katerega pogodbena vrednost znaša 282,4 milijonov evrov, nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj v vrednosti 253,7 milijonov evrov ter uvedba daljinskega vodenja prometa v skupni vrednosti 180,47 milijonov evrov.

Preberite tudi:

Katere so najbogatejše in najrevnejše države v Evropi?

Infrastruktura je ključna za uspešno delovanje sodobne družbe

V okviru izvedbe nadgradnje železniške proge Zidani most – Celje, ki je sestavni del omrežja TEN-T, se bo nadgradilo nekatere odseke proge in postaje. S tem se bo povečala hitrost vožnje ter stopnja varnosti, odpravilo pa se bo ozka grla.

Od aktualnih projektov na področju železniške infrastrukture so najobsežnejše nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje,  nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj  ter uvedba daljinskega vodenja prometa.
Od aktualnih projektov na področju železniške infrastrukture so najobsežnejše nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje, nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj ter uvedba daljinskega vodenja prometa.
Vir slike: Ulrike Leone, Pixabay

Med aktualnimi projekti s področja cestne infrastrukture lahko izpostavimo gradnjo obvoznice Kidričevo, katere investicijska vrednost znaša 14,7 milijonov evrov, in podaljšek Ceste proletarskih brigad v višini investicije 11,45 milijonov evrov. Projekt se izvaja v sodelovanju z Mestno občino Maribor.

Gradnja obvoznice Kidričevo bo obsegala novo obvozno cesto v dolžini nekaj manj kot štiri kilometre. Predvidena je ureditev šestih križišč, priključnih cest, ureditev objektov ter ureditev kolesarskega in peš prometa.

Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad se je začela 18. maja letos. Omenjeni projekt bo za Maribor precejšnjega pomena, saj bo predstavljal mestno vpadnico iz smeri Ruš. Začetek nove obvoznice se bo nahajal v krožišču pri Qlandiii, na Limburško obvoznico pa se bo priključila v bližini križišča s Cesto graške gore.

Proračun za prihodnji dve leti

Proračun za leto 2021 je DZ sprejel že novembra lani, zdaj pa vlada predlaga nekatere popravke. Proračunska poraba se povečuje za približno tri milijarde evrov na 13,47 milijarde evrov, prihodkov pa bo z 10,72 milijarde evrov nekaj manj. Leta 2022 naj bi se v proračun steklo 11,01 milijarde evrov, odhodki pa so določeni v višini 12,60 milijarde evrov.

Finančni minister Andrej Šircelj pričakuje, da se bo okrevanje zaradi drugega vala epidemije začelo kasneje, kot je sprva predvidela vlada, a primanjkljaj naj bi se postopoma zniževal – z letošnjih 4,2 milijarde evrov naj bi se prihodnje leto znižal na 2,7 milijarde evrov in leto pozneje na 1,6 milijarde evrov.

Proračunski dokumenti so izrazito razvojno naravnani, tudi na račun večjega obsega evropskih sredstev. Vlada poudarja, da bo večina proračunskih uporabnikov dobila več denarja, predvsem za investicije. Prav tako se povečujejo sredstva za občine.

Za investicije je samo prihodnje leto predvidenih okoli dve milijardi evrov. Država bo vlagala predvsem v prometno infrastrukturo, denimo drugo cev predora Karavanke, pa tudi v domove za ostarele, kulturo, zdravstvo, čiščenje voda in varstvo pred poplavami.

Najbolj udarna projekta s področja železniške infrastrukture, predvidena v naslednjih petih letih

Izmed projektov na področju železniške infrastrukture lahko glede na višino vrednosti investicije izpostavimo izvedbo 1. faze železniške postaje Ljubljana, katere ocenjena vrednost znaša 109,86 milijonov evrov. K njeni realizaciji bodo pripomogla tudi evropska sredstva.

Izvedba nadgradnje določenih odsekov v okviru nadgradnje železniške proge Ljubljana – Divača je predvidena v terminskem obdobju med letoma 2021 in 2027. Ocenjena vrednost investicije znaša kar 670 milijonov evrov. Obstoječa dvotirna elektrificirana železniška proga Ljubljana – Divača je bila zgrajena v drugi polovici 19. stoletja. Nadgradnja 104 kilometrskega odseka bo obsegala nadgradnjo signalnovarnostnih in EE naprav, vključno z gradnjo novih ENP postaj, nadgradnjo zgornjega in spodnjega ustroja proge ter vozne mreže, izvedbo protihrupnih ukrepov ter zavarovanje nivojskih križanj.

Tabela infrastrukturnih projektov, ki so v teku:

ProjektFazaPogodbena vrednost investicijeNaročnik / investitorVrsta infrastrukture
Podaljšek Ceste proletarskih brigadDela v sklopu 1. faze naj bi bila zaključena konec 202111,45 mio EURDRSI in MO MariborCestna infrastruktura
Izgradnja druge etape obvoznica Slovenska BistricaV postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja4,47 mio EURDRSI in IMPOLCestna infrastruktura
Gradnja navezovalne ceste Ljubečna-AC priključek Celje vzhodGradnja v teku, zaključila naj bi se v roku 15 mesecev4,35 mio EURDRSI in Evropski razvojni skladCestna infrastruktura
Gradnja Obvoznice KidričevoJavno naročilo je v teku, v pridobivanju gradbenega dovoljenja14,7 mio EURDRSI in Evropski sklad za regionalni razvojCestna infrastruktura
Sanacija plazu »Solčavsko«Gradnja v teku, zaključena predvidoma do konca 20202,37 mio EURDRSICestna infrastruktura
Rekonstrukcija G1-5/0331 Zidani most – RadečeGradnja v teku, zaključen predviden v septembru 20215,56 mio EURDRSICestna infrastruktura
Preplastitev R3-7155645 skozi naselji Gorica in BrezovciGradnja v teku, zaključek predviden do poletja 20212,85 mio EURDRSICestna infrastruktura
Nadgradnja železniške proge Zidani most – Celje2016-2021282,4 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja železniške proge Maribor – Šentilj2018-2023253,7 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Vgradnja ETCS sistema na delu X. koridorja (Dobava-Zidani Most in Pragersko-Šentilj)2017-202318,6 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Uvedba daljinskega vodenja prometa2019-2027180,47 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
Modernizacija Kočevske proge2008-202099,6 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke2020-202178,66 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Izmed projektov na področju železniške infrastrukture lahko glede na višino vrednosti investicije izpostavimo izvedbo 1. faze železniške postaje Ljubljana.
Izmed projektov na področju železniške infrastrukture lahko glede na višino vrednosti investicije izpostavimo izvedbo 1. faze železniške postaje Ljubljana.
Vir slike: Markus Spiske, Pixabay

Tabela infrastrukturnih projektov, ki so predvideni v naslednjih petih letih:

ProjektTerminOcenjena vrednost investicijeNaročnik / investitorVrsta infrastrukture
Novogradnja Hotemaže-BritofEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Sanacija zidov brežin Trebija-Sovodenj  Enkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Obvoznica Travnik  Enkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Obvoznica VrhnikaEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Obvoznica Vodice  Enkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Rekonstrukcija glavne ceste Slovenska Bistrica – HajdinaEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Gradnja galerije Šklendrovec Rekonstrukcija Križevci – ŽihlavaEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Obvoznica Hrpelje – Kozina  Enkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Obvoznica TolminEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Rekostrukcija Dobova – BrežiceEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Vzhodna obvoznica BrežicEnkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Rekonstrukcija ceste Murska Sobota – Gederovci  Enkrat v  naslednjih 5 letihNad 5 mio EURDRSICestna infrastruktura
Nadgradnja železniške proge Ljubljana – Kranj – Jesenice, odsek Podnart-Lesce BledPredviden začetek: v letošnjem letu46,90 mio EURDRSI  in konzorcij podjetijŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja vozlišča Pragersko2021 – 202340 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja določenih odsekov v okviru nadgradnje železniške proge Ljubljana – Divača2021 – 2027670 mio EURDRSI  in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja železniške postaje DomžalePredviden začetek gradnje: 20217,5 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja železniške postaje GrosupljePredviden začetek: 202123,82 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
Izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina Zidani Most – ŠentiljZačetek izvedbe predviden 202110 mio EURDRSIŽelezniška infrastruktura
1.faza nadgradnje železniške postaje LjubljanaPredviden začetek gradnje: 2022109,86 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Nadgradnja železniških postaj ljubljanskega območjaPredviden začetek izvedbe: 202252 mio EURDRSI in EU sredstvaŽelezniška infrastruktura
Subscribe
Notify of
guest
0 Komentarji
Inline Feedbacks
View all comments

Poklici

E-Študentski servis: »Zakaj je letos še večja ponudba del kot lani?«

Pri študentskem servisu opažajo povišano povprečno urno postavko, prav tako pa je večja tudi ponudba študentskih del.

Prijava na e-novice